İletişim: 0312 466 38 00 

İstatistiksel sonuçlar gün geçtikçe çocuk istismarı sıklığının arttığını göstermekte (www.aacap.org) . yapılan çalışmalar her yıl binlerce çocuğun ebeveynleri veya akrabaları tarafından istismara uğradığını göstermektedir. İstismar mağdurlarının ise üzerinde bu travmanın iyileşmesi sıklıkla hızlı olmamaktadır. Çocuk istismarı ile ilgili en uygun yaklaşım erken saptanarak istismarın devamının önüne geçmektir. Diğer yönden erken müdahaleler yaşam boyu devam edebilecek bir sorunun önüne geçerek çocuğun gelecek yaşamını daha sağlıklı devam ettirmesini sağlayacaktır. Bir çocuğun istismar ile ilgili söylediği her söze dikkatle yaklaşılmalıdır.

İstismara uğrayan bir çocukta aşağıdaki bulgular görülebilir.

Öz saygıda azalma

Uygunsuz cinsel davranışlar

Çevresindekilere güvenme ve sevme ile iligili sorunlar

Öfke patlamaları, bazen yasa dışı davranışlar

Çok çabuk sinirlenme

Kendine veya çevreye zarar verici davranışlar

İntihar düşünceleri

 İçe kapanma

Sosyal iletişimde bozulma

Okul başarısında düşme

Sürekli endişe halinde olma

Madde kullanımı

Uyku sorunları

Travmayı sürekli hatırlama rüyada sürekli olarak travmayı görme

Travmayı hatırlatan olaylardan kaçınma

Mutsuzluk, isteksizlik, daha öncesinde yapmaktan keyif aldığı şeyleri yapmak istememe.


Sıklıkla istismar ile ilgili duygusal etkiler ile çocuklar ergenlik ve sonrasına kadar yüz yüze gelmezler. Genellikle yetişkin yaşamlarında ise kendi çocuklarını istismar eden ebeveynler olurlar. Çocukluk döneminde istismara uğrayan yetişkinlerde uzun süreli ve sağlıklı ilişkiler kurma sorunları gözlemlenir. Yetişkinlik döneminde rastlanan en sık sorun güven sorunlarıdır. Çevresindeki kişilere ile sıcak ilişki kurmaktan sıklıkla kaçınma davranışları gözlemlenir. Uzun dönemde depresyon, kaygı bozukluğu, , iş ve akademik sorunların gözlemlenme riski artmıştır.


Erken tanılama ve tedavi yetişkin döneminde gözlemlenebilecek sorunları en aza indirecektir. Travmatik yaşantı ile karşı karşıya kalmış olan çocukta çocuk psikiyatrisi uzmanları ayrıntılı bir değerlendirme yaparak istismara uğrayan çocukta tedavi planı çıkaracaklardır. Diğer yönden tedavi uygulamaları sıklıkla çok yönlü yaklaşımlar içermektedir. Çocuk psikiyatri uzmanı, çocuk psikoloğu, okul rehberli bölümü ve bazen de sosyal hizmet uzmanı tedavi ekibinin içinde sıklıkla yer almaktadır.Diğer yönden ülkemizde çocuk istismarı ile ilgili yaklaşımların çocuk psikiyatrisi açısından çok da uygun olmadığını söylemek mümkündür. Yasal zeminde ağırlaştırıcı bir hüküm olarak bulunan çocuğun travmadan ruhen etkilenmiş olup olmadığına dair ifade anın değerlendirmesini içermektedir. Yukarıdaki yazıda da belirtildiği üzere çocuk istismarı ile ilgili bulguların sıklıkla erken dönemde belirgin bulgu vermemesine rağmen yetişkin yaşamında daha belirgin sorunlara neden olabileceği aşikardır. Bu nedenle çocuk psikiyatrisi açısında bu gibi değerlendirmeler kesinlikle uygun olmayacaktır. Çocuk psikiyatristi tarafından yapılan değerlendirmeler adli sürece yön göstermek amacı ile değil çocuğun gelecek yaşamı boyunca sağlıklı bir şekilde yaşaması temelli olmalıdır.

Çocuklarda İstismar Bulguları

İstatistiksel sonuçlar gün geçtikçe çocuk istismarı sıklığının arttığını göstermekte. Yapılan çalışmalar her yıl binlerce çocuğun ebeveynleri veya akrabaları tarafından istismara uğradığını göstermektedir. İstismar mağdurlarının ise üzerinde bu travmanın iyileşmesi sıklıkla hızlı olmamaktadır. Çocuk istismarı ile ilgili en uygun yaklaşım erken saptanarak istismarın devamının önüne geçmektir. Diğer yönden erken müdahaleler yaşam boyu devam edebilecek bir sorunun önüne geçerek çocuğun gelecek yaşamını daha sağlıklı devam ettirmesini sağlayacaktır. Bir çocuğun istismar ile ilgili söylediği her söze dikkatle yaklaşılmalıdır.

Randevu Al

​Türkiye'nin En Büyük Çocuk Psikiyatri Sitesi....

Dr Genco Usta

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

Çocuk Psikiyatri - Çocuk Psikoloji - Ankara

​Çocuk Psikiyatri ve Psikolojisi ile ilgili Herşey