ÇOCUKLARDA OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

Halk arasında ‘'takıntı, vesvese, evham, saplantı'’ olarak adlandırılan  ‘obsesif kompulsif bozukluğunu ’' Psikolog Serpil İlhan sizler için anlatıyor. Çocuğun uzun süren ve yaşam kalitesini bozan bazı hareket ya da düşünceleri yinelemesi durumunda, Obsesif  Kompulsif Bozukluktan (OKB) söz edilebilir. Obsesyonlar, rahatsız edici, tekrarlayıcı, istem dışı, mantık dışı olduğu kabul edilir fakat uzaklaştırma çabalarının başarısız kaldığı dürtü kontrol bozukluğu düşlemlerdir. Çocuk bu dürtü ve düşünceleri kontrol etmeye, bunları baskı altında tutmaya, başka düşünceye odaklanmaya çalışır. Bu düşüncelerin tamamen kendi beyninin bir ürünü olduğunu, aslında olmaması gerektiğinin farkındadır. Ancak çocuklar bu durumu bazen tam olarak ifade edemeyebilirler, ve kontrol altına alamayabilir. 

Yapılan araştırmalara göre, çocuklarda en sık görülen obsesyonlar şunlardır:
- Kirlilik ,
- Hastalık bulaşacağı düşüncesi,
- Kötü bir şey olacak düşüncesi,
- Birinin öleceği veya hastalanacağı korkusu,
- Simetri,
- Cinsel içerikli düşünceler,
- Yasak veya şiddet içeren düşünceler,  
- Anlatma, sorma onaylatma ihtiyacı
Sık rastlanılan kompulsiyonlar ise şunlardır:
 - Yıkama,
- Kontroletme,
- Düzenleme,
- Sıralama,
- Sayma,
- Dokunma,
- Tekrarlama,
- Biriktirme,
- Tekrar tekrar düşünme  

ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOĞU SERPİL İLHAN

İletişim: 0312 466 38 00 

Randevu Al

​Türkiye'nin En Büyük Çocuk Psikiyatri Sitesi....

Obsesyon Ve Kompulsiyon Ayrı Kavramlardır 


Kişinin durduramadığı düşüncelere ‘’obsesyon’ denir. Eğer bunu harekete döküyorsa buna ‘’kompulsiyon’’ adı verilmektedir. Örnek verecek olursak çocuğun çekmecenin kapalı olduğunu bildiği halde, açık olduğunu düşünmesi ‘’obsesyon’’ bunu harekete dökerek çekmeceyi kontrol etmeye gitmesi ‘’kompulsiyon’’ dur. Obsesyonlar ve kompulsiyonlar az oranda herkeste görülebilir, ancak bunlar kişinin yaşam kalitesini bozuyorsa ve ciddi zaman kayıplarına neden oluyorsa hastalık kabul edilir ve tedavisi gerekir. Özellikle çocuklarda nadir olduğunu düşünsek de yapılan araştırmalarda oldukça sık görüldüğü açıklanmıştır. Genellikle başlangıç yaşı 7-12 olarak bilinmektedir. Kız ve erkekler de görülme olasılığı eşit sıklıkta rastlanır. Aile ile görüşüldüğün de ise benzer sorunları görme ihtimalimiz yüksektir.

TEDAVİ UZUN SÜREÇLİ OLABİLİR

OKB’de en başarılı tedavi, ilaç + bilişsel davranışçı terapi (BDT) dir. Uzman Çocuk ve Ergen psikiyatristi, Çocuk ve Genç Psikoloğu tarafından değerlendirilerek, yardımcı tedavi yöntemleri belirlenerek, uygulanır. Araştırmalar ilaç tedavisi ve psikoterapinin en etkin çözüm olduğunu belirtmektedir. Genellikle tedaviye iyi yanıt veren bir rahatsızlıktır. BDT, OKB’de görülen düşünce ve zorlantılar üzerine kafa yormak ve onlara yanıt verebilmek için çocuklara yeni yollar öğretmektedir.


Ebeveyn çocuğun en büyük destekçisi olmalıdır. OKB’nin ne olduğu, ne olmadığı çok iyi kavranmalıdır. Çocuğun terapilerden etkili bir taktik öğrenebilmesi için ailenin izin vermesi, çocuğun her başarısı cesaretlendirmesi gerekmektedir. Bunun için çocuğa biraz zaman tanınmalıdır. OKB ile savaşmanın zor olduğunu unutmayın ve çocuğunuzu bu süreçte teşvik edin.


 

 

Nedeni

Obsesif kompulsif bozukluk nörobiyolojik bir sorundur. Genetik nedenler, beyindeki yapısal değişiklikler, nörokimyasal değişiklikler nedeniyle olabilir.  Ayrıca stresli bir olay, yaşanılan travmalar da tetikleyebilir. Fakat obsesif kompulsif bozukluk çocukların yarısından fazlasında bir neden yokken başlar. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de OKB’ye başka sorunların da eşlik etme ihtimalidir. Bir çok çocukta kaygı bozuklukları, depresyon, tik bozuklukları da bir arada görülmektedir. Bazen de obsesyonlar olmadan (düşünceler) sadece tekrar eden davranışlar (kompulsiyonlar) da görülebilir.
Bazı durumları OKB ile karıştırmamak gerekir. Normal gelişim süreçlerinin vermiş olduğu davranışlarda çocuklarda tekrar tekrar görülebilir. Gelişimsel olan bu tarz davranışlar belli bir süre sonra kaybolur. obsesif kompulsif bozukluk kaygıyı arttırır ve sosyalleşmeyi bozabilir. Batıl inaçlar da bazen OKB ile karıştırılabilir. Ayırt edebileceğimiz nokta, çocuklar bu tarz batıl inançlara çok fazla zaman ayırmaz.