Tırnak yeme davranışı ile ilgili en kalıcı çözümlerden biri de davranışı ortaya çıkaran sebeplerin gözlemlenmesi ve kaldırabilmek adına çocukla işbirliği yapılmasıdır.

Tırnak yeme davranışı eğer çocuk belli zaman dilimlerinde  yapıyorsa o zaman dilimleri dikkat edilmeli ve o zaman dilimlerinde başka uğraşlara yönlendirilmelidir.

Tırnak yeme davranışı olan çocukla günün belli zaman dilimlerinde duygu ve düşüncelerini bizimle rahatça paylaşabileceği ortam oluşturulmalıdır.

Tırnak yeme davranışı sergilenirken ilgisiz kalınmalı fakat davranışa neden olan durumlara ilgi arttırılmalıdır.

Tırnak yeme alışkanlığı olan çocuk korku ve kaygı yaratan durumlar azaltılmalı, uzak tutulmalıdır. (korku filmi, kavga, yüksek ses gibi)

Tırnak yeme alışkanlığı olan çocuklarda bu davranışlar çocukta tutarlı olunduğu ve sabır gösterildiği süreçte fayda sağlayacaktır. Eğer hala bu tür alışkanlıklara devam ediyorsa bir uzmandan yardım almanız daha doğru olacaktır.


 

UZM. ÇOCUK VE GENÇ PSİKOLOĞU SERPİL İLHAN

Tırnak yeme davranışı genel olarak çocukların yarısında görülür. Bazen model alma yoluyla öğrenilse de her problemli davranışta olduğu gibi sorunun temeli araştırılmalı ve nedeni bulunmalıdır.

Ek olarak tırnak yeme davranışının altında kaygı bozukluğunun yattığı da bilinmektedir. Çözüme giden yolda öncelikle kaygı azaltılmalıdır. Sevgi eksikliğinin de giderilmesi şarttır. En zor durum alışkanlık kazanılan durumlardır. Bu davranışın alışkanlığa dönüşmemesi için her zaman olduğu gibi aile tutumları çok önemlidir. Çözüm yolu ararken baskıcı ve zorlayıcı olunmamalıdır. Eğer baskıcı tutumla yaklaşılırsa davranışın sıklığı ile beraber kaygı da artacaktır. Bu tür yaklaşımların sonucunda tırnak yeme gibi olumsuz davranış, yerini farklı bir olumsuz davranışa bırakacaktır. Korku ile beraber gelen alt ıslatma davranışı gibi.

ÇOCUKLARDA TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞI

İletişim: 0312 466 38 00 

Çocuklarda tırnak yeme davranışı genel olarak 3-4 yaşlarında ortaya çıkar. Daha küçük yaşlarda genellikle ortaya çıkmaz. Davranış 2 yaş ve öncesi döneme denk geliyorsa emme dönemindeki eksikliğin giderildiğini gösterir. Çocuk anne sütünü 2 yaşından önce bırakmışsa elini ağzına götürür ve emme refleksi ortaya çıkar. Eğer emme döneminin tamamlamış bir çocuk tırnak yeme davranışına devam ediyorsa bu davranışın altında genellikle kaygı bozukluğu, güvensizlik duygusu, aşırı baskı altında büyüme ve özgüven eksikliği olduğu düşünülmektedir. Ayrıca ilgi ve sevgi eksikliği içinde olan çocukta içindeki duygu durumunu tırnak yeme davranışı olarak ortaya çıkarabilir.

Tırnak yeme alışkanlığı, kız çocuklarında erkek çocuklarına oranla daha çok ortaya çıkmaktadır. Tırnak yiyen çocuklarda parmak emme, ağıza farklı materyaller sokma, diş gıcırdatma gibi kaygı sorunlarını gösteren diğer davranım bozuklukları da görülebilir.

Genel olarak çocukluk çağında başlayan tırnak yeme alışkanlığı 3 yaşından itibaren ortaya çıkan bir uyum ve davranış bozukluğu olarak kabul edilir. Aslında çocuğun gelişim döneminin bir parçası olan tırnak yeme davranışı karşısında aile olarak neler yapmamız gerektiğini Çocuk Ve Genç Psikoloğu SERPİL İLHAN anlatıyor. 

Randevu Al

​Türkiye'nin En Büyük Çocuk Psikiyatri Sitesi....

Tırnak yeme alışkanlığı ile ilgili olarak bir psikolog yardımı ile ‘davranış biçimlendirme’ yoluna girmeniz yapılacak en doğru davranışlardan birisi olacaktır. Davranış biçimlendirme, yapılan olumsuz davranışın yerine yeni ve sağlıklı bir alışkanlık kazandırarak davranışın yönünü değiştirmedir.  Aileler ‘’Elini çek!’’ gibi cümleler kurmak yerine ilgisini çekecek başka bir işe, oyuna yönlendirmelidir. bu gibi davranışlar Tırnak Yeme Alışkanlığını arttırabilir. 

Bazen de bu davranış tırnak makası korkusu ile de ortaya çıkabilir. Bunun için sevdiği bir çizgi film karakteri olan tırnak makası seti alınabilir. Bu alışkanlığın bırakılması için aileler sabırlı olmalı ve çocuğa zaman tanımalıdır.