Konuşma Bozukluğu

Konuşma bozukluğu diğer bir ifade ile iletişim bozuklukları çocukluk döneminin en sık rastlanan rahatsızlıkları arasında yer almaktadır. Genel bir tanımlama olan konuşma bozuklukları içerisinde birbirinden birçok alanda farklılık gösteren dört ayrı rahatsızlığı barındırmaktadır. Konuşma ile ilişkili sorunların sıklıkla bağımsız ayrı bir rahatsızlık olarak saptanmasına rağmen birçok önemli sorun ile birlikte görülebilmesi nedeni ile (otizm, yaygın gelişimsel bozukluk, zeka geriliği gibi) ayrımının yapılabilmesi için çocuk psikiyatrisi uzmanına başvuru başlangıçta temeli oluşturmalıdır. Aşağıda sırası ile bahsedilecek rahatsızlıkların hiçbirisinde eşlik eden başka bir rahatsızlık durumu yoksa ilaç tedavilerinin yeri yoktur ve konuşma dil terapisi uzmanı tarafından uygulanacak konuşma terapileri tedavinin temelini oluşturmaktadır.

Fonolojik Bozukluk 

Kekemelik (Akıcı Konuşma Bozukluğu) 

Sözel Anlatım Bozukluğu 

Konuşma Gecikmesi