İletişim: 0312 466 38 00 

Randevu Al

​Türkiye'nin En Büyük Çocuk Psikiyatri Sitesi....

Okuyucular aşağıda psikiyatri ile ilgili yazılmış wikipedia kaynaklı açıklamaya ulaşabilirler. Bilgisayar tabanlı çeviri sistemi kullanıldığı için anlam bütünlüğü zaman zaman bozulabilir. Yazının orjinaline linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Nasıl bir yıl boyunca her mevsim değişkenlikler gösterirse, kişinin duygudurumuda farklılıklar gösterebilir. Ancak bu farklılıklar kişinin tüm yaşamını etkileyecek sorunlara neden olmaya başlıyorsa mevsim değişikliği değil de bir fırtına gibi değerlendirmek gerekir. Bu noktada terapi ve psikofarmakolojik yaklaşımlar yardımcı olabilir. Diğer yönden her ne kadar ruh sağlığı ve hastalıkları gibi bir ifade içermesine rağmen psikiyatrinin beyin merkezli bir bilim olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Tüm yaş gruplarında ekibimiz ile yanınızdayız.


Ankara Psikiyatri

Psikiyatri ruhsal bozuklukların çalışmada, tanı, tedavi ve önlenmesi için ayrılmış tıbbi uzmanlık alanıdır. Bunlar çeşitli duyuşsal, davranışsal, bilişsel ve algısal anormallikleri vardır. Psikiyatrik değerlendirme tipik bir ruhsal durum muayenesi ve bir vaka tarihin derleme ile başlar. Psikolojik testler ve fizik muayene vesilesiyle beyin görüntüleme ve diğer nörofizyolojik tekniklerin kullanımı da dahil olmak üzere, yapılabilir. Ruhsal bozukluklar gibi yaygın olarak kullanılan Tanısal ve Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan Mental Bozuklukların İstatistiksel El Kitabı (DSM), ve Uluslararası Hastalık Sınıflaması (ICD) gibi tanı kılavuzlarda belirtilen kriterlere uygun olarak teşhis edilir, düzenlenebilir ve kullandığı Dünya Sağlık Örgütü. DSM (DSM-5) beşinci baskısı 2013 yılında yayımlanan ve gelişimi birçok tıbbi alanlarda önemli ilgi olması bekleniyor. [1] Psikiyatrik ilaç ve psikoterapi kombine tedavi mevcut uygulamada psikiyatrik tedavinin en yaygın mod, diğer yöntemlerin [2] ancak mevcut uygulama da yaygın değişen içerir çeşitli haline gelmiştir. Tedavi işlevsel bozulma veya söz konusu bozukluğun diğer yönleri üzerinde şiddetine bağlı olarak, bir yatarak veya ayaktan teslim edilebilir. Araştırma ve psikiyatri içinde tedavi, bir bütün olarak, alt-uzmanlık ve teorik yaklaşımlar bir dizi kaynak, disiplinlerarası yaklaşımla yürütülmektedir.Tartışmalara genellikle psikiyatri çevrili olup, dönem anti-psikiyatri 1967 yılında psikiyatrist David Cooper tarafından icat anti-psikiyatri mesaj psikiyatrik tedaviler hastalara daha yararlı sonuçta daha zararlı olduğunu ve psikiyatrinin tarihi artık tehlikeli olarak görülebilir ne içerdiğini dir tedaviler (örn, elektro terapi, lobotomi). [3] Bazı eski hasta grupları genellikle "kurtulan" olarak kendileri atıfta anti-psikiyatrik haline gelmiştir.Ankara Psikiyatri 

Etimoloji

Kelime ruh ruh veya kelebek antik Yunan geliyor. [4] çırpınan böcek Psikiyatristler İngiltere'nin Royal College arması görünür [5] Dönem "psikiyatri" ilk 1808 yılında Alman doktor Johann Christian Reil tarafından icat ve tam anlamıyla Antik Yunan Psykhe "ruh" dan (psych- "ruh" 'ruhun tıbbi tedavi' anlamına edildi; -iatr "tıbbi tedavi" Gk dan .) dan iāsthai "iyileşmek için" iātrikos "tıp". Psikiyatride uzmanlaşmış bir tıp doktoru bir psikiyatr. (Tarihsel bir bakış için, psikiyatri Timeline bakınız.)

Teori ve odak

(Guze, 1992, p.4) "Psikiyatri, tıp her dalında daha fazla kanıt niteliği, iç gözlem geçerliliği, iletişim sorunları, ve diğer uzun süredir felsefi sorunlar ile uğraşmak için kendi uygulayıcıları zorlar". Psikiyatri, çalışma önlemek, ve insanlarda ruhsal bozuklukların tedavisinde amaçlayan, aklında özellikle odaklı tıp alanı ifade eder. [6] [7] [8] O bir sosyal bağlamdan dünya arasında bir aracı olarak tarif edilmiş ve akıl hastası olanların bakış açısıyla dünya. [9] Psikiyatride uzman kişiler genellikle hem sosyal ve biyolojik bilimler aşina olması gerektiğini çoğu diğer ruh sağlığı uzmanları ve doktorlar farklı. [7] disiplin farklı organ ve vücut sistemlerinin operasyonlarını inceleyen hastanın öznel deneyimleri göre sınıflandırılmış olarak . ve hastanın objektif fizyolojisi Psikiyatri geleneksel üç çok genel kategoriye ayrılır zihinsel bozukluklar, davranır [10]:. zihinsel hastalıkları, şiddetli öğrenme güçlüğü ve kişilik bozuklukları [11] psikiyatri odağı zamanla biraz değişti olsa , tanı ve tedavi süreçleri önemli ölçüde gelişti ve bunu devam ediyor. 20. yüzyılın sonlarında bu yana psikiyatri alanında daha fazla biyolojik ve diğer tıbbi alanlarda daha az kavramsal izole olmaya devam etmiştir. [12]Ankara Psikiyatri 

Uygulama kapsamı

Psikiyatri tıbbi uzmanlık nörobilim, psikoloji, tıp, biyoloji, biyokimya ve farmakoloji alanında araştırma kullanır rağmen, [13] genel nöroloji ve psikoloji arasındaki bir orta zemin olarak kabul edilmiştir. [14] diğer hekimler ve nörologlar aksine, psikiyatristler doktor-hasta ilişkisinde uzmanlaşmak ve psikoterapi ve diğer terapötik iletişim tekniklerinin kullanımı kapsamlarını değişen eğitimli. [14] psikiyatristler Ayrıca psikologlar gelen doktorların ve sadece kendi uzmanlık eğitimi (genellikle 3 ila 4 yıl) farklılık psikiyatride ise; lisans tıp eğitimi diğer tüm hekimlere aynıdır. [15] Bu nedenle avukatı hastaları, ilaç, sipariş laboratuar testleri, sipariş nörogörüntüleme reçete ve fizik muayene gerçekleştirebilirsiniz Psikiyatristler. [16]Ankara Psikiyatri 

Etik

Ayrıca bakınız: Psikiyatride Etik sorunları. Mesleki etik diğer purveyors gibi, Dünya Psikiyatri Birliği psikiyatrların davranışımızı yöneten bir etik kodu verir. İlk kez 1977 yılında Hawaii Deklarasyonu ile belirlenen etik psikiyatrik kod, 1996 yılında, geniş Madrid Deklarasyonu 1983 Viyana güncelleme ile genişletilmiş ve olmuştur. Kod ayrıca 1999, 2002, 2005, ve 2011 yılında örgütün genel kurullar sırasında revize edildi [17] Dünya Psikiyatri Birliği kodu hasta değerlendirme, up-to-güncel bilgi, sakat hasta insan onuru, gizlilik gibi hususları kapsar , araştırma etiği, cinsiyet seçimi, ötenazi, [18], organ nakli, işkence, [19] [20] Ölüm cezası, medya ilişkileri, genetik ve etnik veya kültürel ayrımcılık. [17] Böyle etik kodları kurulması, meslek lobotomy ve elektrokonvulsif tedavinin kullanımını çevreleyen, örneğin, psikiyatri pratiğinde ilgili tartışmalar bir dizi yanıt verdi. Tıp etiği normları dışında işletilen itibarsız psikiyatristler Harry Bailey, Donald Ewen Cameron, Samuel A. Cartwright, Henry Cotton, Andrei Snezhnevsky bulunur. [21]Ankara Psikiyatri 

 

Yaklaşımlar

Psikiyatrik hastalıklar farklı şekillerde bir dizi kavramsallaştırılabilir. biyomedikal yaklaşım belirti ve bulguları inceler ve tanı kriterleri ile karşılaştırır. Akıl hastalığı anlamlı bir yaşam öyküsü içine belirtileri dahil ve dış koşullara yanıt olarak bunları çerçeveye çalışan bir anlatı yoluyla, tersine, değerlendirilebilir. Her iki yaklaşım, [22] psikiyatri alanında önemli ama yeterli bir psikiyatrik paradigmanın seçimi veya psikopatoloji şartname ya üzerinde tartışmalara yerleşmek için uzlaşmış değil. Bir "biyopsikososyal model" kavramı genellikle klinik bozulma çok faktörlü doğasını vurgulamak için kullanılır. [23] [24] [25] kelimesi "modeli" olsa kesinlikle bilimsel bir şekilde kullanılmaz Bu kavramı içinde. [23] Alternatif olarak, bir "Biyobilişim modeli" zihin varlığı için fizyolojik temeli kabul, ama bozukluk oluşabilir hangi bir indirgenemez ve bağımsız bölge olarak bilişi tanımlar. [23] [24] [25] biyo bilişsel yaklaşım mentalist etyoloji içerir ve sağlar filozof Thomas Kuhn paradigma standartlara uygun bilimsel olgunluğa disiplin getirmek için Avustralyalı psikiyatrist Niall McLaren çabalarını yansıtan doğal bir düalist biyopsikososyal bakış (yani olmayan manevi) revizyon,. [23] Çeşitli alanlar, ve / veya psikiyatri alanında ilgili kuramsal yaklaşımlar mevcuttur. Bunlar, aşağıdakileri içerir:

Bağımlılık psikiyatri; değerlendirme ve alkol, uyuşturucu ya da diğer madde ile ilgili bozuklukları olan bireylerin tedavisi odaklanır, ve madde ile ilgili ve diğer psikiyatrik bozuklukların tanı çift bireylerin.

Biyolojik psikiyatri; Sinir sisteminin biyolojik fonksiyon açısından ruhsal bozuklukların anlamayı amaçlamaktadır psikiyatrinin bir yaklaşım.Ankara Psikiyatri 

Çocuk ve ergen psikiyatrisi; çocuklar, gençler, ve aileleri ile çalışma konusunda uzmanlaşmış psikiyatri dalı.

Topluluk psikiyatri; kapsayıcı bir halk sağlığı perspektifi yansıtır ve toplum ruh sağlığı hizmetlerinde uygulanan bir yaklaşım. [26]Ankara Psikiyatri 

Çapraz-kültürel psikiyatri; ruhsal bozukluk ve psikiyatrik hizmetlerin kültürel ve etnik bağlamda ile ilgili psikiyatrinin bir dalı.

Acil psikiyatri; Acil ayarlarında psikiyatri klinik uygulama.

Adli psikiyatri; hukuk ve psikiyatri arasındaki arayüz.

Geriatrik psikiyatri; yaşlılık insanlarda çalışmada, önleme ve ruhsal bozuklukların tedavisi ile uğraşan psikiyatri dalı.

İrtibat psikiyatri; diğer tıbbi uzmanlık ve psikiyatri arasındaki arayüz konusunda uzmanlaşmış psikiyatri dalı.

Askeri psikiyatri; Askeri bağlamda psikiyatri ve ruhsal bozuklukların özel yönlerini kapsamaktadır.

Nöropsikiyatri; sinir sistemi hastalıkları atfedilebilecek ruhsal bozukluklar ile ilgili tıp dalı.

Sosyal psikiyatri; ruhsal bozukluk ve zihinsel esenlik kişilerarası ve kültürel bağlamda odaklanan psikiyatrinin bir dalı.Ankara Psikiyatri 

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının büyük, olarak, psikiyatristler genellikle kuruluşun bileşenleri için ruh sağlığı hizmetlerinin etkin ve verimli sunumundan sorumlu olan üst düzey yönetim rolleri, görev. Psikologlar bazen de pozisyon için seçilen rağmen Örneğin, çoğu VA tıp merkezlerinde Ruh Sağlığı Hizmetleri Şefi, genellikle bir psikiyatr. Amerika Birleşik Devletleri'nde, psikiyatri eğitim ve yönetim kurulu belgelendirme ağrı tedavisinde, palyatif tıp ve uyku tıbbı hak uzmanlık biridir.

Ana madde: Psikiyatrist

Tüm hekimler ruhsal bozuklukların tanı ve psikiyatri ilkelerini yararlanılarak tedaviler reçete edebilir. Psikiyatristler, ya: 1) psikiyatri uzman ve akıl hastalığı tedavisinde sertifikalı hekimler; [27] ya da (2) bu alanda araştırma doktorlar gibi nitelikli psikiyatri akademik alanda bilim adamları. Psikiyatristler de psikoterapi, psikanaliz ve bilişsel davranışçı terapi yapmak önemli eğitim yoluyla gidebilir, ancak diğer ruh sağlığı uzmanları onları ayıran hekim olarak kendi eğitimdir. [27]Ankara Psikiyatri 

Araştırma

Psikiyatrik araştırmalar, doğası, disiplinler arası olarak ise; Ruhsal bozuklukların doğasını ve tedavi anlamak için girişimde, sosyal, biyolojik ve psikolojik bakış açılarını birleştirerek. [28] Klinik ve araştırma psikiyatristleri araştırma kurumlarında temel ve klinik psikiyatri konuları incelemek ve dergilerde makaleler yayımlamak. [13] [29] [30] [31] kurumsal inceleme kurullarının gözetiminde, psikiyatrik klinik araştırmacılar gibi tanısal geçerlik ve güvenirlik, yeni tedavi yöntemleri keşfetmek ve yeni ruhsal bozuklukları sınıflandırmak için geliştirmek amacıyla beyin görüntüleme, genetik, ve psikofarmakolojinin gibi konularda bakmak. [32]

Klinik uygulama

Teşhis sistemleri

Psikiyatrik tanılar ayarları çeşitli gerçekleşecek ve birçok farklı sağlık profesyonelleri tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle, tanı yöntemi büyük ölçüde bu faktörlere bağlı olarak değişebilir. Tipik olarak, olsa, bir psikiyatrik tanı neuroimages veya diğer nörofizyolojik ölçümler alınır, ya da kişilik testleri veya bilişsel testler uygulandı bazen mental durum muayenesi ve fizik muayene edilen, patolojik psikopatolojik veya psikososyal geçmişleri ile, yapılan bir ayırıcı tanı prosedürü kullanır, ve. [33] [34] [35] [36] [37] Bazı durumlarda, bir beyin tarama diğer tıbbi hastalıkların ekarte etmek için kullanılmış olabilir, ama şu anda yalnız beyin üzerinde tarar güvenerek doğru bir akıl hastalığı teşhis veya söyleyemem Gelecekte bir akıl hastalığı yakalanma riski. [38] Bir kaç psikiyatrist tanı sürecinde genetik kullanmaya başlıyor ama bütün bu araştırma konusu olmaya devam etmektedir. [39] [40] [41]Ankara Psikiyatri 

 

Tanı kılavuzları

Ayrıca bakınız: Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı. Ruh sağlığı koşullarını sınıflandırmak için kullanılan üç ana tanı kılavuzları kullanımda bugün. ICD-10 üretilen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan, psikiyatrik durumlar bir bölüm içerir ve dünya çapında kullanılan bir. [42] Tanı ve üretilen ve Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan Mental Bozuklukların, İstatistiksel El Kitabı, öncelikle odaklanmıştır ve ruh sağlığı koşullarına Birleşik Devletleri'nde ana sınıflandırma aracıdır. [43] Bu dördüncü revize baskısında şu anda ve aynı zamanda dünya çapında kullanılmaktadır. [43] Psikiyatri Derneği Çin de bir tanı kitabını üretti, Çin Sınıflandırma Ruhsal Bozuklukların. [44] tanı kılavuzları belirtilen niyeti uzlaşma kolaylaştırmak için tekrarlanabilir ve klinik açıdan yararlı kategorileri ve kriterleri geliştirmek için tipik ve etyolojisi açısından atheoretical varlık iken, standartların üzerinde anlaştılar. [43] [45] Bununla birlikte, kategoriler yine özellikle psikiyatrik teorilerine dayanır ve veri; aslında onun kullanımı konusunda eğitim deneyimli klinisyenler için bir rehber olarak sadece amaçlanan iken onlar geniş ve genellikle semptomların çok sayıda olası kombinasyonları tarafından belirlenen, ve kategorilerde birçok semptomolojisine üst üste veya tipik birlikte görülür. Ankara Psikiyatri [46], isimlendirme artık yaygın olarak kullanılmaktadır Birçok ülkede klinisyen, yöneticiler ve sigorta şirketleri tarafından. [47] DSM Psikiyatrik tanı kategorileri ve kriterleri standardize için övgü çekti. Aynı zamanda tartışmalara ve eleştirilere çekti. Bazı eleştirmenler DSM birkaç güçlü psikiyatristlerin görüşler kutsal kabul bilim dışı bir sistem temsil ettiğini iddia. Geçerlilik ve tanı kategorilerinin güvenilirliği konusunda devam eden sorunlar vardır; yüzeysel belirtilerin dayanılması; kategoriler arasında 'normallik' yapay bölünme çizgilerinin kullanılması; olası kültürel önyargı; İnsan sıkıntı ve psikiyatristlerin ve ilaç endüstrisi ile uygulama ile dahil maddi çıkar çatışmasını, bir Medikalizeleştirmeme; genel veya belirli konularla ilgili olarak manuel tanı, dahil veya hariç hakkında siyasi tartışmalar; ve en doğrudan tüketici / kurtulan hareketi de dahil olmak üzere, teşhis edilerek kılavuzda etkilenen olanların deneyim. [48] [49] [50] [51] DSM yayın, sıkı korunan telif hakkı ile, şimdi APA yapar 5.000.000 $ bir yılda, tarihsel 100 milyon doların üzerinde kadar ekleyerek. [52]Ankara Psikiyatri 

 

Tedavi

Genel değerlendirmeler

Ruh sağlığı koşullarına sahip bireyler genellikle hastalar olarak adlandırılır, ancak aynı zamanda müşteriler, tüketiciler, ya da hizmet alıcıları denebilir. Bunlar çeşitli yollardan bir psikiyatrik hekim veya diğer psikiyatrik uygulayıcılar ve bakım altında gelebilir, birincil bakım doktoru tarafından iki en yaygın olanı kendine sevk ya da sevk. Alternatif olarak, bir kişinin ruh sağlığı yasa kapsamında kesit ile, İngiltere ve Avustralya'da mahkeme kararı, istemsiz taahhüt veya tarafından, hastane tıbbi personel tarafından ifade edilebilir. Bir psikiyatrik değerlendirme geçmesi kişilerin ruhsal ve fiziksel durumu için bir psikiyatrist tarafından değerlendirilir. Bu genellikle kişinin görüşme ve genellikle diğer sağlık ve sosyal bakım uzmanları, yakınları, iştirakler, kolluk personeli, acil sağlık personeli ve psikiyatrik derecelendirme ölçekleri gibi diğer kaynaklardan bilgi edinerek içerir. Bir mental durum muayenesi yapılır, ve bir fizik muayene genellikle kurmak veya iddia edilen psikiyatrik sorunlara katkıda olabilecek diğer hastalıkları dışlamak için yapılır.Ankara Psikiyatri  Bir fizik muayene de kendine zarar herhangi bir işaret belirlemek için hizmet edebilir; Bu muayene, genellikle kan testleri ve tıbbi görüntüleme yapılır, özellikle eğer, psikiyatrist dışındaki biri tarafından yapılır. En ilaçlar gibi, psikiyatrik ilaçlar hastalarda yan etkilere neden olabilir ve bazı örnek tam kan sayımı, serum ilaç düzeylerinin, böbrek fonksiyon, karaciğer fonksiyonu ve / veya tiroid fonksiyonu için sürekli ilaç takibi gerektirir. Elektrokonvülsif terapi (EKT) bazen ilaç tepkisiz gibi ciddi ve devre dışı bırakma koşulları için uygulanır. etkinliği [53] [54] ve psikiyatrik ilaçların yan etkileri hastadan hastaya değişebilir. Uzun yıllar boyunca, tartışma istemsiz tedavi ve hasta açıklayan terim "içgörü eksikliği" kullanımı kullanılmasını kuşatmıştır. Ruh sağlığı yasaları yargı arasında anlamlı farklılık, fakat hastanın hastalık hasta veya başkalarına bir risk olması kabul edildiğinde birçok durumda, istemsiz psikiyatrik tedavi izin verilir. İstemsiz tedavi hastadan onay gerektirmeden tedavi hekimin tavsiyelerine dayalı olarak ortaya tedaviye ifade eder. [55] Böyle duygudurum bozuklukları ve şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar gibi ruhsal sağlık sorunları 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Medicaid süper kullananların en sık ilke tanılar [56]Ankara Psikiyatri 

 

Yatarak tedavi

Psikiyatrik tedaviler son birkaç on yılda değişti. Geçmişte, psikiyatrik hastalar sıklıkla yıllarca hastaneye içeren bazı durumlarda ile, altı ay veya daha fazla hastaneye kaldırıldı. Bugün, psikiyatrik tedavi gören insanların ayaktan olarak görülebilir olasılığı daha yüksektir. Hastanede gerekiyorsa, ortalama hastanede kalış sadece küçük bir sayı uzun vadeli hastaneye alma ile, 1-2 hafta civarındadır. Psikiyatrik yatan psikiyatrik bakım almak için bir hastane veya kliniğe başvuran insanlar. Bazı belki güvenli bir hastaneye taahhüt, istemsiz kabul, ya da cezaevi sistemi içinde bir tesis bazı ülkelerde vardır. ABD ve Kanada olmak üzere birçok ülkede, istemsiz kabul kriterleri, yerel yargı ile değişir. Onlar bir ruh sağlığı durumu sahip olarak geniş, ya da kendileri ve / veya başkalarına acil tehlike olduğu gibi dar olabilir. Yatak kullanılabilirliği genellikle sert preslenmiş kamu tesislerine kabul kararlarının gerçek belirleyicisidir. Avrupa İnsan Hakları mevzuatı tıbbi ruhsal bozukluk vakalarını sertifikalı için gözaltı kısıtlar ve gözaltı zamanında yargısal hakkı ekler. Tedavi doktor güvenliği bu daha az kısıtlayıcı seçeneği tehlikeye olmadığını düşünürse Hastalar gönüllü kabul edilebilir. Ya kilidi açık / (o şiddet ya da kendine zarar verme, belirli bir risk olması düşünülen için) Yatan Hasta psikiyatrik koğuşta güvenli olabilir. Bazı bölümlerde eşcinsel koğuşta iken karma kadın yatan korumak için giderek tercih are. Bir kez hastane bakımı, insanlar, değerlendirilir izlenir, ve genellikle ilaç verildi ve hekimler, eczacılar, psikiyatri hemşiresi uygulayıcıları, psikiyatri hemşireleri, klinik psikolog, psikoterapistler, psikiyatrik sosyal çalışmacı, mesleki terapistler içerebilir multidisipliner bir ekip, gelen bakım vardır ve sosyal hizmet uzmanları. Bir psikiyatri hastanesinde tedavi gören bir kişi, kendilerini ya da başkalarına zarar verme özellikle risk altında olduğu değerlendirilen, onlar sürekli ya da aralıklı bire-bir denetim koymak olabilir ve fiziksel olarak ölçülü ya da ilaçlı olabilir. Yatarak koğuşlarda İnsanlar süreler için izin izin, ya kendi eşlik veya olabilir. [57] Birçok gelişmiş ülkede toplum bakımı büyüme ile, 20. yüzyılın ortalarında beri psikiyatrik yatak büyük bir azalma olmuştur. Yatarak bakım Standartları nedeniyle finansman seviyeleri, bazı kamu ve özel tesislerinde bir sorun olmaya devam, ve gelişmekte olan ülkelerde tesisler genellikle aynı nedenle ölçüde yetersizdir. Hatta gelişmiş ülkelerde, kamu hastanelerinde programları yaygın değişir. Bazı yapılandırılmış etkinlikleri ve diğerleri sadece ilaçlama ve hastaların izlenmesi için fon olabilir iken birçok açılardan sunulan tedavileri sunabilir. Terapötik çalışma maksimum miktarı aslında hastane ortamında gerçekleşecek olmayabilir ki bu sorunlu olabilir. Hastalar kendilerine veya başkalarına doğrudan bir tehdit olduğu hastaneler giderek sınırlı durumlarda ve kriz anlarında kullanılan nedeni budur. Halk olarak adlandırılan aktif olarak daha tedavi yaklaşımları sunabilir psikiyatri hastaneleri alternatifleri rehabilitasyon merkezleri ya da "rehabilitasyon" sayılabilir.Ankara Psikiyatri 

 

Ayakta tedavi

Ayakta tedavi onun ofisinde istişare için bir psikiyatra periyodik ziyaretler içeren, ya da bir toplum temelli poliklinik. Psikiyatrist hastanın psikiyatrik değerlendirme ya da değerlendirme yapar hangi İlk randevular, uzunluğu genellikle 45 ila 75 dakika. Takip randevuları değişikliklerle ilgili hastaları, ilaç ayarlamaları yapma potansiyeli ilaç etkileşimleri gözden hastanın zihinsel ve duygusal işleyişi üzerindeki diğer tıbbi hastalıkların etkisi göz önüne alındığında, ve danışmanlık odaklanarak, yani, 15 ila 30 dakika süre genellikle kısadır Onlar şifa ve semptomlarda iyileşme kolaylaştırmak için yapmak olabilir (örneğin, egzersiz, bilişsel terapi teknikleri, uyku adı sadece birkaç hijyen kadar). Bir psikiyatrist tedavi gördüğü insanları hangi frekans tipi, şiddeti ve her kişinin durumunun istikrarı bağlı ve klinisyen ve hasta iyi olurdu karar ne bağlı, iki kez bir yıl haftada bir kez gelen, yaygın olarak değişir. Giderek, psikiyatristler psikofarmakolojinin kendi uygulamalarını sınırlıyor bir psikiyatrist psikofarmakolojisi bir parçası olacağını geleneksel 50 dakikalık psikoterapi oturumları, sağlayacak olan önceki uygulamaya karşı, ancak danışma oturumları en konuşma "oluşuyordu, (ilaçlar reçete) tedavi ". Bu değişim 1980'lerin başında başladı ve 1990'lı ve 2000'li yıllarda hızlanan. [58] Bu değişim için önemli bir nedeni, psikiyatristler tarafından sağlanan psikoterapi oturumları için geri ödeme sınırlamak başladı yönetilen bakım sigortası planları, gelişi oldu. Altta yatan varsayım psychopharmacology psikoterapi gibi en azından etkili oldu, ve daha verimli daha az zaman randevu için gerekli olduğundan teslim edilebileceğini oldu. [59]Ankara Psikiyatri  [60] [61] [62] [63] [64] Örneğin Geleneksel psikoterapi modeli saatte bir hasta görmeye aksine, çoğu psikiyatristler, saatte üç veya dört takip randevularınızı. [a]Çünkü uygulama desenleri bu kaymanın, psikiyatristler genellikle diğer ruh sağlığı uzmanları, örneğin, klinik sosyal hizmet uzmanı ve psikologlar psikoterapi yarar olacağını düşünüyorum hastaları bakın. [70]Ankara Psikiyatri 

 

Tarihçe

Antik

Psikiyatride Özel Antik Hindistan'da izlenebilmektedir. Psikiyatride en eski metinler ayurveda metin, Charaka Samhita bulunur. [71] [72] 3. yüzyıl M.Ö. sırasında kurulan ruhsal hastalık kür için ilk hastanelerin bazıları. [73] 5. yüzyılda M.Ö. sırasında, ruhsal bozukluklar, psikotik özellikleri ile özellikle, kökeni doğaüstü kabul edildi, [74] Antik Yunan ve Roma'da genelinde var olan bir görünüm. [74] bir tıp uzmanlığı olarak psikiyatri başlangıcı orta tarihli On dokuzuncu yüzyılın, [75] bir geç on sekizinci yüzyılın onun çimlenmeyi iz rağmen. Ruhsal bozukluklar konusunda erken kılavuzları Bazı Yunanlılar tarafından yaratılmıştır. [75] 4. yüzyılda M.Ö. yılında Hipokrat fizyolojik anormallikler ruhsal bozuklukların kök olabileceğini teorize. [74] 4. yılında 5. yüzyıl M.Ö. Yunanistan, Hipokrat o Demokritos ziyaret ve onun bahçesi, açık hayvanları kesme onu bulduğunu yazdı. Demokritos o delilik ve melankolinin nedeni keşfetmek için uğraş olduğunu açıkladı. Hipokrat eserini övdü. Demokritos ona delilik ve melankoli üzerine bir kitap vardı. [76] Genellikle şeytan sürümleri döndü Dini liderler genellikle birçok zalim ve / veya barbarca yöntemler olarak düşünün yöntemleri kullanan ruhsal bozuklukları tedavi etmek. [74]

Orta Çağ [değiştir]

Uzman hastaneler 705 MS Bağdat'ta inşa edildi, erken 8. yüzyılda Fes ardından [77], ve Kahire 800 MS. Ruhsal bozuklukların yazdı ve Ortaçağ İslam döneminde tedavi, bilinen El-Razi (Râzî), Arap hekim Najab üd-din Muhammed [kaynak belirtilmeli] ve Ebu Ali el-Hüseyin ibn Abdullah ibn Sina dahil Doktorlar İbn Sînâ gibi Batı'da. [78] [79] [80] Uzman hastaneler ruhsal bozuklukların tedavisinde 13. yüzyıldan Ortaçağ Avrupa'sında inşa edilmiş ancak gözaltı kurumlar olarak kullanılmıştır ve tedavi her türlü vermedi. [81]Ankara Psikiyatri 

Erken Modern dönem [değiştir]

13. yüzyılda kurulan, Londra'da Bethlem Kraliyet Hastanesi eski deli huzurevlerinde biriydi. [81] 17. yüzyıl sonlarına, delinin için özel olarak işletilen sığınmaevi çoğalırlar ve boyutu genişlemeye başladı. Zaten 1632 yılında bu Bethlem Kraliyet Hastanesi, Londra aşağıda yoksul dalgın insanlar yalan olduğu bir salon, bir mutfak, iki kiler, evin içinde uzun bir giriş ve 21 oda merdivenler ve merdiven için yukarıdaki sekiz oda daha "olduğu kaydedildi memurlar ve "yalan kötü. [82] tehlikeli veya rahatsız edici kabul edildi Mahkumlar zincirleme, ama onun sakinleri hastane yer edildiği genel mahalle genelinde muhtemelen onun sınırları etrafında dolaşmak ve için Bethlem bir başka açık bina oldu. [83] 1676 yılında, Bethlem 100 mahkumdan kapasiteli Moorfields de yeni inşa tesislerinde içine genişletti [84]:. 155 [85]: 27 1713 yılında Bethel Hastanesi Norwich, Mary Chapman tarafından kurulan İngiltere'de ilk amaca sığınma açıldı. [86] Tüm Çeşitleri ile, SEMPTOMLARIN, Prognostickes ve bunun birkaç Tedaviler Nedenleri: 1621 yılında, Oxford Üniversitesi'nden matematikçi, astrolog, ve bilgin Robert Burton Nedir akıl hastalığı erken ilmi, Melancholy Anatomisi, birini yayınladı. Onların birkaç Bölümler, Üyeleri ve Alt bölümleri ile üç Maine Bölümler içinde. Felsefi, Medicinally, Tarihsel, Açılmış ve Yukarı kesin. Burton olduğunu düşündüm "tembellik, iş daha iyi tedaviden daha melankolik büyük olmayan nedeni." Bilim Francis Bacon İngilizce filozofu aksine, Burton zihin değil, doğal bilimlerin, bilgi insanoğlunun en büyük ihtiyacı olduğunu savundu. [87]
1656 yılında, Fransa'nın Louis XIV ruhsal bozukluklar muzdarip olanlar için hastanelerde bir kamu sistemi oluşturulur, ancak İngiltere'de olduğu gibi, gerçek bir tedavi uygulandı. [88]

 

İnsani reformu

Ana madde: Ahlaki tedavi

 

Akıl hastası yönelik Aydınlanma tutum sırasında değişmeye başladı. Bu kurban rehabilitasyonunda yardımcı olur şefkatli tedavi gerektiren bir bozukluk olarak görülebilir geldi. 1758 yılında İngiliz hekim William Battie ruhsal bozukluk yönetimi Madness onun Tezler yazdı. Bu muhafazakar rejim barbar gözaltı tedavi kullanmaya devam Bethlem Hastanesi, özellikle amaçlayan bir eleştiri oldu. Battie arkadaşlar ve aile temizlik, iyi yemek, temiz hava ve distraksiyon gerektiren hastaların uyarlanmış yönetimi savundu. O ruhsal bozukluk yerine aklın iç işleyişini daha malzeme beynin ve vücudun disfonksiyonu kaynaklandığını savundu. [89] [90] Otuz yıl sonra, İngiltere George III sonra iktidar hükümdar bir ruhsal bozukluk muzdarip olduğu biliniyordu. [74] 1789 yılında Kral remisyon ardından, ruhsal hastalık tedavi ve tedavi edilebilir bir şey olarak görülebilir geldi. Ankara Psikiyatri [74] ahlaki tedavi giriş Fransız doktor Philippe Pinel ve İngilizce Quaker William Tuke tarafından bağımsız başlatılmıştır. [74] 1792 yılında Pinel Bicêtre Hastanesi'nde Başhekim oldu. Straitjackets yerine kullanılabilir, ancak 1797 yılında, Pussin ilk zincirlerinden ve yasaklı fiziksel cezalandırma hastaları kurtardı. [91] [92] Hastalar hastane gerekçesiyle hakkında serbestçe hareket izin verildi ve sonunda karanlık zindanlar güneşli, iyi havalandırılmış odalar ile değiştirilmiştir. Pussin ve Pinel yaklaşımı son derece başarılı olarak görüldü ve daha sonra kadın hastalarda, La Salpêtrière için Paris'te bir akıl hastanesine benzer reformlar getirdi. Pinel öğrencisi ve halefi Jean Esquirol (1772-1840), aynı ilkeler üzerinde işletilen 10 yeni zihinsel hastane kurulmasına yardımcı olmak gitti. Onlar ayağa mümkün olurken insanlık dışı muamele kaçınmaya büyük olasılıkla düşünce gibi psikolojik çalışmalarını kolaylaştırmak için uygun bir ortam oluşturmak ve özellikle eski hastaların istihdamı amacıyla seçimi ve hazirun denetiminde bir vurgu vardı yalvaran, tehditlerinden, ya da şikayet. [93] York Retreat (c.1796) William Tuke, deli ahlaki tedavi öncüsü tarafından inşa edilmiştir. Ile, 30 [96] olarak 1796: 84-85 [95]: William Tuke 1790 [94] yerel hastanesinde bir adam Quaker ölümü sonrasında, kuzey İngiltere'de kurumun bir radikal yeni bir tür gelişimine öncülük adam Quakers ve başkalarının yardımı, o sonunda yaklaşık 30 hasta sessiz bir kır evinde, küçük bir topluluğun parçası olarak yaşamış ve geri kalanı, konuşma ve el işi bir arada yapan York Retreat, kurdu. Tıbbi teorileri ve teknikleri reddederek, York Retreat çabaları koltuk en aza indirmek ve akılcılığı ve ahlaki gücü yetiştirilmesi etrafında merkezli. Tüm Tuke ailesi ahlaki tedavi kurucuları olarak tanındı. [97] William Tuke torunu Samuel Tuke, geri çekilme yöntemleri 19. yüzyıl başlarında etkili bir çalışma yayınladı; Insanity On Pinel en Risalesi sonra tarafından yayınlanan olmuştu, ve Samuel Tuke "ahlaki tedavi" olarak görev yaptığı dönem tercüme. Tuke çekilmek ruhsal bozukluklar muzdarip hastaların insani ve ahlaki tedavi için dünya çapında bir model oldu. [97] Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer kurumları ilham York Retreat, en önemlisi Brattleboro Retreat ve Hartford Retreat (şimdi Yaşayan Enstitüsü) . Tuke, Pinel ve diğerleri fiziksel kısıtlama ortadan yapmaya çalıştım rağmen, 19. yüzyılda da yaygın kaldı. Sonunda elde bir durum - İngiltere'de Lincoln Sığınma anda, Robert Gardiner Tepesi, Edward Parker Charlesworth desteği ile, mekanik kısıtlamalar ve zorlama ile reçete olabilir, böylece hastaların "her türlü" uygun tedavi modu öncülük 1838. 1839 yılında Çavuş John Adams ve Dr John Conolly Hill çalışmaları etkilendiler ve o zaman, onların Hanwell İltica içine ülkenin en büyük yöntemini tanıttı. Conolly yakından Tepesi yaptığı gibi her görevli nezaret edemedi beri Hill'in sistemi, uyarlanmıştır. Eylül 1839 itibariyle, mekanik kısıtlama artık herhangi bir hasta için gerekli oldu. [98] [99]Ankara Psikiyatri 

 

Phrenology

Ana madde: Frenoloji

 William AF Browne 19. yüzyılın tımarhane etkili bir reformcu ve phrenology yeni 'bilim' bir savunucusu oldu. On sekizinci yüzyılın İskoçya'nın Edinburgh tıp okulu William Cullen (1710-1790) ve Robert Whytt (1714-1766) psikiyatrik bozuklukların klinik önemini vurgulayan dahil etkili öğretmenler ile, akıl hastalığı bir ilgi gelişti. 1816 yılında, frenolojist Johann Spurzheim (1776-1832) Edinburgh ziyaret etti ve onun Kronolojik ve phrenological kavramlar üzerine dersler; Sistemin merkezi kavramları beyin zihin organdır ve insan davranışı yararlı nörolojik ziyade felsefi veya dini açıdan anlaşılabilir olduğunu idi. Phrenologists de aklın modülerlik stres koydu. William AF Browne (1805-1885) da dahil olmak üzere tıp öğrencilerinin bazıları, ruhsal bozukluk, ima yoluyla, sinir sisteminin bu materyalist anlayışına çok olumlu tepki ve. George Combe (1788-1858), bir Edinburgh avukat, phrenological düşünme rakipsiz üssü haline geldi ve daha sonra Kraliçe Victoria için bir doktora atandı kardeşi Andrew Combe (1797-1847), Zihinsel bir phrenological tez başlıklı Gözlemler yazdı düzensizliği (1831). Onlar da 1820 yılında Edinburgh Phrenological Derneğini kurdu.Ankara Psikiyatri 

 

Kurumsallaşma [değiştir]

Ana madde: Kurumsallaşma

akıl hastası bakımı için kurumsallaşmış hükmün modern çağın, bir büyük devlet öncülüğündeki bir çaba ile 19. yüzyıl başlarında başladı. Kamu hastanelerinin zihinsel 1808 İlçe huzurevlerinde Yasası geçtikten sonra İngiltere'de kuruldu. Bu güçlenmiş hakimler, birçok 'fakir delilere' ev için her ilçede oranı destekli bakımevleri inşa etmek. Dokuz ilçeler ilk uygulanan ve ilk kamu iltica Nottinghamshire 1812 yılında açıldı. Meclis Komiteleri Bethlem Hastanesi gibi özel madhouses de suistimalleri araştırmak için kurulan - kendi memurları sonunda görevden alındı ​​ve ulusal dikkat barlar, zincirler ve kelepçe ve mahkumlar yaşayan pis koşullarda rutin kullanımı üzerinde duruldu Ancak, 1828 yılına kadar değildi. Bu Lunacy içinde yeni atanan Komisyon lisans ve özel bakımevleri denetlemek yetkisine edildi. Rab Shaftesbury, İngiltere çılgınlık hukuk reformu için güçlü bir savunucusu ve 40 yıldır Lunacy Komisyonu Başkanı. Açıkça tedavi gerektiren hastalara zihinsel hasta insanların durumunu değişti Lunacy Yasası 1845, akıl hastası tedavisinde önemli bir dönüm noktası oldu. Yasası çılgınlık mevzuat reformu odaklanmak Lord Shaftesbury başkanlığında Lunacy Komisyonu, oluşturulan Komisyon Yasası hükümlerini yürütmek için gerekli edildi onbir Büyükşehir Komiserleri kadar yapılmış [100];. [101] [Tam kaynak belirtilmeli ] İçişleri Bakanı adına düzenli denetimler her ilçede huzurevlerinde zorunlu inşaatı,. Tüm hastanelerinin yazılı düzenlemelere sahip ve mukim nitelikli hekim olması istendi [101] sığınma superintendents için ulusal gövde -. Mediko-Psikolojik Derneği - gövdesi çıktı rağmen, William AF Browne Başkanlığında 1866 yılında kuruldu 1841 yılında önceki formu [102] 1838 yılında, Fransa ülke genelinde huzurevlerinde ve sığınma hizmetleri içine hem başvurularının düzenleyen bir kanun çıkardı. Edouard Séguin 1839 yılında, o ciddi engelli ilk okulu açtı, zihinsel yetersizlikleri ile [103] bireyler yetiştirmek için sistematik bir yaklaşım geliştirdi ve. Tedavi Onun yöntemi, zihinsel yetersiz hastalığı muzdarip etmedi varsayımına dayanıyordu. [104] Amerika Birleşik Devletleri'nde, devlet huzurevlerinde montajı Utica Devlet Hastanesi diğerleri gibi, 1850 yılında yaklaşık bu hastanenin oluşturulmasını açıldı 1842 yılında geçti, New York'ta birinin oluşturulması için ilk yasa ile başladı, oldu hayırsever çabalar birçok eyalette yayılmıştı ve kadar Konstantinopolis olarak Avrupa'da Dorothea Dix Lynde, büyük ölçüde iş. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok devlet hastaneleri Kirkbride Planı, iyileştirici etkiye sahip anlamına bir mimari tarzı 1850'lerde ve 1860'larda inşa edildi. [105] Ankara Psikiyatri Yüzyılın başında, kombine İngiltere ve Fransa huzurevlerinde sadece bir kaç yüz bireyleri vardı. [106] 1890'ların sonlarına ve 1900'lerin olarak, bu sayı yüz binlerce yükseldi. Ancak, ruhsal hastalık kurumsallaşma yoluyla ortadan kaldırılabileceğini olabilir düşüncesi kısa sürede hayal kırıklığına uğradım. [107] Psikiyatristler giderek artan hasta popülasyonu tarafından baskı yapılmıştır. [107] huzurevlerinde ortalama hasta sayısı büyüyen tuttu. [107] huzurevlerinde hızla hale edildi gözaltı kurumlardan neredeyse ayırt edilemez, [108] ve tıp dünyasında psikiyatri itibarı aşırı düşük vurmuş. Ankara Psikiyatri [109]

Bilimsel gelişmeler [değiştir]

Emil Kraepelin okudu ve ruhsal bozukluklar için hastalık sınıflaması fikirleri teşvik. 1800'lerin başından, psikiyatri hastalığı seviyesi sanrı ya da mantıksızlık ek olarak, duygudurum bozuklukları dahil zihinsel hastalığın kategorisini genişleterek akıl hastalığı tanısında ilerlemeler kaydetmiştir. [110] terimi psikiyatri (Yunanca "ψυχιατρική", psychiatrikē) hangi ve "ιατρός" (Iatros: "şifacı"): Yunan "ψυχή" ("ruh veya akıl" psyche) gelen 1808 [111] Johann Christian Reil tarafından icat edildi [112] Jean-Étienne [güvenilmez kaynak?] dominique Esquirol, Pinel bir öğrenci, bir 'duygusal monomania' (tek şey aşırı dikkat) olarak tanımlanır lypemania. Bu depresyon bir erken tanı oldu. [110] [113] 20. yüzyıl dünyasına yeni bir psikiyatri tanıttı. Ruhsal bozuklukların bakarak Farklı bakış açıları ortaya başladı. Emil Kraepelin kariyer psikiyatride farklı disiplinlerin yakınsama yansıtır. [114] Kraepelin'dir başlangıçta çok psikoloji ilgi ve anatomik psikiyatri fikirleri göz ardı edildi. [114] psikiyatrik bir üniversitede psikiyatri profesörlük yaptığı randevu ve işini takiben kliniği, saf psikoloji Kraepelin'in ilgi solmaya başladı ve o daha kapsamlı bir psikiyatri için bir plan ortaya koydu. [115] Kraepelin'dir çalışma ve ruhsal bozukluklar için hastalık sınıflaması, Karl Ludwig Kahlbaum tarafından tanıtılan bir fikir fikirlerini teşvik etmeye başladı. [116] Farklı ruhsal bozukluklar "sinirler" ve psikiyatri yeni bir kavram haline nöroloji ve nöropsikiyatri bir kaba yaklaşım oldu, tüm doğada biyolojik olduğunu belirten biyolojik psikiyatri arkasında ilk fikir,. Ankara Psikiyatri [117] Ancak, Kraepelin'dir şizofreni dikkate eleştirildi herhangi bir saptanabilir histolojik veya anatomik anormallikler yokluğunda biyolojik bir hastalık olarak [118]:. Kraepelin'dir akıl hastalığı organik nedenleri bulmaya çalıştı ederken 221, o pozitivist tıbbın birçok tezlerini kabul, ama o belirsizlik üzerinde tasnif sınıflandırma hassasiyeti tercih Psikiyatrik açıklama yaptığı temel modu olarak etiyolojik nedensellik. [119] Sigmund Freud'un öncü çalışmalar sonrasında, psikanalitik teori kaynaklanan fikirler de. Psikiyatride kök almaya başladı hastaların yerine huzurevlerinde warehoused özel uygulamalar tedavi edilmesi için izin çünkü [120] psikanalitik teori psikiyatristler arasında popüler oldu. [120] tarafından 1970'ler düşünce psikanalitik okul haline alanında marjinal etmişti. [120] Otto Loewi çalışması ilk nörotransmiter asetilkolin tanımlamasına yol açmıştır. Biyolojik psikiyatri bu dönemde yeniden ortaya çıktı. Psikofarmakoloji asetilkolin nöromodülatör özelliklerinin Otto Loewi keşfi ile başlayan psikiyatri ayrılmaz bir parçası haline geldi; Böylece ilk bilinen nörotransmitter olarak tanımlayan.Ankara Psikiyatri  [121] Beyin görüntüleme ilk 1980'lerde psikiyatri için bir araç olarak kullanılmıştır. [122] 1952 yılında şizofreni tedavisinde klorpromazindir etkinliğinin keşfi, hastalığın tedavisinde devrim [123] yaptığı gibi [124] Psikoterapi ama yine de psikososyal sorunlar için bir tedavi olarak, kullanılmıştır. [125] 1920 ve 1930'larda, Avrupa'nın en iltica ve akademik psikiyatristler bu manik inanılan 1948 yılında bipolar bozukluk duygudurum yüksek ve alçak stabilize etmek lityum karbonat yeteneği depresif bozukluk ve şizofreni miras, ancak İkinci Dünya Savaşı, Nazi ırkçı ideolojisi iyice gözden düşmüş genetik kalıtım ile anlayısın sonra yıllarda edildi. [126] Şimdi genetik bir kez daha akıl hastalığı bir rol oynamak için bazı düşünülmektedir. [121] [127] [güvenilmez tıbbi kaynak?] Genetik bilimci Müller-Tepesi Genler kader değildir "diyerek olarak kote edilir, onlar bir bireyin, bir pre- verebilir [128] [güvenilmez tıbbi kaynak?] Moleküler biyoloji özel genler için kapıyı açtı bir bozukluk doğru eğilim, örneğin, ama bu (akıl hastalığı) bir kesinlik değil sadece başkalarının sahip olmak daha olasıdır demektir. ". tespit edilmesi ruhsal bozukluklara katkıda. [121]

 

Kurum dışı

Ana madde: Deinstitutionalisation

Hastanelerinin:. Sosyolog Erving Goffman tarafından yazılmış Ruh Hastalarını ve Diğer Mahkumları (1961), Sosyal Durumu Üzerine Denemeler, [129] [130] [iyi kaynak belirtilmeli] hastanede akıl hastalarının sosyal durumunu incelendiğinde [131] dayanarak Onun katılımcı gözlem alan çalışması, kitap "toplam kurum" ve "bekçi" ve "esir" hem kısmında öngörülebilir ve düzenli davranışı korumak için çaba aldığı sürecin teorisini geliştirdi. Kitap bu tür kurumların özellikleri birçok insanın her iki sınıfları onları "kurumsallaşma" diğer bir deyişle onların işlevini ve sosyal rolü, biliyorum sağlanması ritüel işlevi yerine önerdi. Hastanelerinin deinstitutionalisation gelişiminde önemli bir metin oldu. [132] 1963 yılında, ABD başkanı John F. Kennedy devlet psikiyatri hastanesinden taburcu olan kişiler için Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri yönetmek için Ruh Sağlığı Ulusal Enstitüsü delegating mevzuat tanıttı. [133] Daha sonra olsa da, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri odak psikoterapi sağlanması kaymıştır Akut ama daha az ciddi ruhsal bozukluklar muzdarip olanlar için.Ankara Psikiyatri  [133] Sonuçta. aktif takip ve hastanelerden taburcu ediliyordu ağır ruhsal hastalığı hastaların tedavisi için yapılan hiçbir düzenlemeler vardı [133] ruhsal bozukluklar muzdarip olanların bazıları evsizlik sürüklendi veya cezaevlerinde ve hapishanelerinde sona erdi. [133] [134] Çalışmalar evsiz nüfusun% 33 ve cezaevlerinde ve cezaevlerindeki mahkumların% 14 zaten akıl hastalığı tanısı bulundu. [133] [135] 1973 yılında, psikolog David Rosenhan. Rosenhan deney, psikiyatrik tanı geçerliliği hakkında sorulara yol açan sonuçları ile bir çalışma yayınladı Robert Spitzer gibi [136] Eleştirmenler çalışmanın geçerliliği ve güvenilirliği konusunda şüphe yerleştirilir, ama olduğunu kabul etmedi psikiyatrik tanılar gerekli iyileştirme tutarlılık. [137] Çoğu tıbbi uzmanlık gibi Psikiyatri, kendi hastalıkları, sınıflandırmalar ve tedaviler ile ilgili araştırma için devam önemli ihtiyacı vardır. Ankara Psikiyatri [138] Psikiyatri hastalığı ve sağlık bir ortamda bir kişinin adaptasyon farklı unsurları olduğu biyolojinin temel inancını benimser. [139] Fakat psikiyatriyi Ayrıca insan türünün çevre karmaşık ve fiziksel, kültürel ve kişilerarası unsurları içerdiğini kabul etmektedir. [139] dış etkenlere ek olarak, insan beyni içeren ve bireyin umutları, korkuları, arzuları, fanteziler ve duyguları düzenlemek gerekir. [ 139] Psikiyatri en zor bir görev de hem klinik hem de fizyolojik olarak incelenebilir, böylece bu faktörlerin anlaşılması doldurmaktır. [139]

Uyuşmazlık

Güç dengesizliği

Çok sık hissedilir kurumlar, [140] Psikiyatri hemşiresi kararlar empoze. Hastalar veya yakınları endişeleri göz ardı edilir, çok fazla güç var bilgiyi paylaşmak için isteksiz ve en iyi bildikleri hissediyorum. Personel Sadece bir azınlık karar verme hastaları içerir. [141]Ankara Psikiyatri  Müşteri güçlendirme güç dengesizliği artırabilir. Psikiyatrik hastalar istismar ve ayrımcılık ruh sağlığı sistemi ve ayrıca birinci basamak sağlık sektörünün risk altındadır. Bazı hastalar karar verme kapasitesini yoksun ama o zaman bile hastaların sınırları içinde impowered olmaktan yarar beri çalışmalar güç dengesizliği kötüye götürür belirlemek için gereklidir. [142] güç dengesizliği Bazı derece kaçınılmaz görünmektedir. Örneğin bir hasta, o almak için gerekli olan ilaç nedeniyle sabahları uyuşuk hissettim. O yatakta kalmak ve o istediği gibi kahvaltı özledim izin verildi. [143] [iyi kaynak belirtilmeli] Multidisipliner ekipler, farklı uzmanlık bir dizi profesyoneller onlara bakmakta olduğu ölçüde hastaları yararına. Yol hakkında şikayet hastalar tek bir kişi onlara karşı daha bir grup yerine yüz kabul edilir çünkü bir sorun da var. [144]

Akıl hastalığı efsane

 Viyana'nın Narrenturm - "budalanın kulesi" için Almanca - özellikle "tımarhaneye" olarak tasarlanan ilk binalardan biri oldu. Bu 1784 yılında inşa edilmiştir. 1960'lardan beri akıl hastalığı kavramının kendisinin birçok zorluklar olmuştur. Thomas Szasz zihinsel hastalıklar kanserler gerçek anlamda gerçek olmadığını söyledi Akıl Hastalığı (1960) Myth yazdı. Alzheimer hastalığı gibi birkaç tanımlanabilir beyin hastalıkları, dışında, "biyolojik veya kimyasal ne testler de biyopsi veya otopsi bulguları" doğrulayarak veya psikiyatrik tanılar tahrif için vardır. Akıl hastalığı varlığının veya yokluğunun tespit edilmesi için bir hedef yöntem vardır. Szasz akıl hastalığı ahlaki çatışmaları gizlemek için kullanılan bir efsane olduğunu savundu. O, "Ciddi kişiler ciddiye psikiyatri almaya gerektiğidir - nedeni, sorumluluk ve özgürlük için bir tehdit olarak dışında" söyledi.Ankara Psikiyatri  [145] Böyle Erving Goffman ve Thomas Scheff gibi Sosyologlar akıl hastalığı nasıl toplumun etiket sadece başka bir örnek oldu ve non-konformist kontrol söyledi; davranışsal psikologlar gözlemlenemeyen olayların üzerine psikiyatrinin temel güven meydan; ve eşcinsel hakları savunucuları bir ruhsal bozukluk olarak eşcinsellik APA listelenmesi eleştirdi. Bilim Rosenhan tarafından bir yaygın kamuoyuna çalışma psikiyatrik tanı etkinliği üzerine bir saldırı olarak görülüyordu. [146]

Bu eleştiriler psikiyatri kalbi hedeflenen:

Psikiyatrinin temel kavramları mitler olduğunu Onlar önerdi, tıp bilimi bu psikiyatrinin ilişkisi sadece tarihsel bağlantıları vardı, o psikiyatri daha doğrusu zorlayıcı toplumsal yönetim geniş bir sistem olarak karakterize, ve paradigmatik uygulama yöntemleri (konuşurken tedavi ve psikiyatrik hapsetme) olduğu edildi . etkisiz ya da daha kötüsü [21]: 136

Normallik Medikalizasyon [değiştir]

Uzun yıllar boyunca, ve (örneğin Stuart A. Kirk gibi) dış eleştirmenler (örneğin Peter Breggin, Paula Caplan, Thomas Szasz gibi) bazı psikiyatristler "normallik sistematik medicalization çekici psikiyatrisini suçlayan" var. Daha yakın zamanlarda, bu endişeleri için çalıştı ve APA (örneğin, Robert Spitzer, Allen Frances) terfi içerdekilerin gelmiş [21]:. 185 2013 yılında, Allen Frances psikiyatrik tanı hala yanılabilir subjektif yargıları üzerinde sadece dayanıyor yerine "dedi nesnel biyolojik testler ". Ankara Psikiyatri [147] [148]

 
Sapkınlığın Medikalizasyon

Ayrıca bakınız: medicalization

Bu davranışlar kendini açıkça tıbbi veya biyolojik olmasa medicalization kavramı, sosyologlar tarafından oluşturulan ve ilaç kontrolü uyguladığı üzerinde davranışların bir dizi, nasıl uygulanacağını tıbbi bilgi açıklamak için kullanılmaktadır. [149] Kittrie göre, bir numara Böyle alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı ve akıl hastalığı gibi "sapkın" olarak kabul fenomenler, bir, aslında şimdi, ahlaki sonra yasal ve tıbbi sorunlar olarak kabul edildi [150]:. 1 [151] Bu algıların sonucunda, tuhaf deviants tabi tutuldu sosyal kontrol, ahlaki sonra yasal ve artık tıbbi modları [150]:. Benzer şekilde 1, Conrad ve Schneider üç büyük paradigmalar farklı tarihsel olarak sapma belirtme hüküm sürmüş olduğunu tespit edilebileceği varsayılarak sapkınlığın medicalization kendi yorumunuzu sonucuna dönemleri: sin sapma; suç olarak sapma; . ve hastalık gibi sapkınlık [150]: 1 [152]: kimin yaklaşım kontrol ve sapkın davranışlar ve sosyal sorunların medicalization psikiyatrik kurumların rolünü işaret Franco Basaglia ve onun takipçileri, göre 36, psikiyatri sağlayıcısı olarak kullanılır Mevcut kurulması için sosyal kontrol, ve ayrık sosyal grupların baskıcı görüşleri getirdi sapma ve normallik izleyen standartları için bilimsel destek [153]:. alimleri olarak 70 uzun zihinsel hastalıklar gibi otoriteye, devlet ve sağlık kurumları kod tehditlerinden savundular politik karışıklık sırasında.Ankara Psikiyatri  [154]

 

Siyasi istismar [değiştir]

Ana madde: psikiyatri Siyasi istismar

Akıl hastalığı tanımları siyasi itaatsizlik kapsayacak şekilde genişletildi zaman Psikiyatristler dünyada devletlerin insan hakları ihlalleri dahil edilmiştir. [155] alimler uzun bahsettiğim gibi, politik karışıklık sırasında ruhsal hastalıklar gibi otoriteye devlet ve sağlık kurumları kod tehditlerinden. [154] Günümüzde, birçok ülkede, siyasi tutsaklar bazen sınırlı ve zihinsel kurumlarda istismar [156]:. aklı başında insanlar 3 Psikiyatri doğumdan bir baskı özellikle zararlı şeklidir [157]. Psikiyatri tıbbın diğer alanlarında daha büyüktür suistimal gerekçesiyle bir yerleşik kapasitesine sahip. [158] akıl hastalığı tanısı durumu kendi iradesine karşı kişileri tutun ve kendi ilgi tedaviye ısrar ve toplumun daha geniş çıkarları sağlar . [158] Buna ek olarak, bir psikiyatrik tanı alan kendi içinde baskıcı olarak kabul edilebilir [159]:. 94 monolitik bir durumda, psikiyatri sıradan olmadan siyasi hapsetme suçlu veya suçsuz kurulması için standart yasal prosedürleri atlamak ve izin için kullanılabilir . Böyle siyasi çalışmaların takılarak odium [158] yerine hapishanelerinde hastanelerin kullanımı bireyleri ve onların fikirlerini güvensizliğe, belirsiz hapsetme mümkün kılan, mahkemelerde hukuki yardım almasını kurbanları engeller [160]:. 29 Bu şekilde, ne zaman içinde Açık çalışmalar istenmeyen, bunlar kaçınılır vardır [160]:. 29 Hekimler ve özellikle psikiyatristler de emanet gücün siyasi istismar örnekleri, tarihin bol ve Nazi dönemi ve siyasi muhalifler "akıl hastası" olarak etiketlenmiş ve insanlık dışı maruz kaldılar Sovyet döneminde değerlendirildiğini "tedaviler." [161] 1986 kadar 1960'lardan döneminde, siyasi amaçlar için psikiyatri kötüye Romanya, Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinde Sovyetler Birliği'nde sistematik ve ara sıra olduğu bildirildi. [158] uygulaması Doğu Avrupa ve eski SSCB akıl hastanelerinde siyasi muhaliflerin hapsedilmesi bu devletlerin psikiyatrik uygulama güvenilirliğine zarar ve uluslararası toplumun güçlü kınama gerektirdi. [162] psikiyatri Siyasi istismar da Çin Halk Cumhuriyeti [163 gerçekleşir ] ve Rusya'da Ankara Psikiyatri [164] Bu tür siyasi amaçlar için kullanılan SSCB'de siyasi muhaliflere de 'durgun şizofreni' teşhisi gibi psikiyatrik tanılar [165].:. 77

 

Elektrokonvülsif terapi [değiştir]

Elektrokonvülsif terapi (EKT), anti-psikiyatri hareketi ortadan wanted bir tedavi oldu. [166] Onların argümanlar olduğunu EKT zarar beyin, [166] ve ceza olarak ya da "satırında" hastaları tutmak için bir tehdit olarak kullanılmıştır. [166] O zamandan beri, EKT, oldukça [167] geliştirdi ve bir tıbbi gözetim ortamda genel anestezi altında yapılır. [168] Sağlık ve Bakım Mükemmellik Ulusal Enstitüsü şiddetli, tedaviye dirençli depresyon kısa süreli tedavi için EKT önerir, ve şizofreni kullanımına karşı tavsiyede. [169] [170] Mood ve Anksiyete Tedaviler Kanada Ağı göre, EKT olduğunu Tedaviye dirençli hastalarda yanıt birinci basamak tedavisinde% 90 oranında ve% 50-60 ile antidepresanlar daha depresyon tedavisi için daha etkili. [171] Diğer taraftan, bir 2010 literatür EKT az faydaları olduğu sonucuna vardı depresyon ve şizofreni olan insanlar için. [172] En sık görülen yan etkiler baş ağrısı, kas ağrıları, konfüzyon, ve son bellek geçici kaybıdır. Ankara Psikiyatri [168] [173] EKT beyin yapısal hasara neden iddialarını destekleyen hiçbir inandırıcı kanıt yoktur. [171]

 

Deinstitutionalisation [değiştir]

Psikiyatrik ilaç yaygınlığı kurum dışına başlatmak yardımcı [133] topluma psikiyatri hastaneleri hastaları tahliye süreci. [174] Anti-psikiyatri hareketlerden basınç ve tıbbi alanda topluluk tedavi ideolojisi kurum dışına sürdürmek yardımcı oldu. [ Kurum dışı Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan 133] Otuz üç yıl sonra, devlet hastanelerinde hastaların sadece% 19 kaldı. [133] Ruh sağlığı profesyonelleri normal bir hayat süre katılabileceği hasta topluluklar halinde taburcu olacağını burada bir süreç öngörülen terapötik bir atmosferde yaşayan. [133] Psikiyatristler toplum temelli destek ve tedavi geliştirmek için başarısız, ancak, eleştirilmiştir. Toplum temelli tesisler çünkü-hasta ve toplum tabanlı sosyal hizmetler ve hastalar için yeterli sağlamak için fon dağıtmak için sosyal hizmetler tarafından isteksizlik toplum temelli tesislerin içine taburcu edilmesi arasındaki siyasi sürtüşmenin mevcut değildi.

İlaç endüstrisi bağları [değiştir]

Psikiyatri ölçüde farmakoterapide gelişmeler faydalanmıştır [3]:. 110-112 [175] Ancak, bu reçete psikiyatrik ilaç ve ilaç şirketleri arasındaki yakın ilişki, ve bir çıkar çatışması riski,Ankara Psikiyatri  [175] de kaynağıdır endişe. İlaç endüstrisi tarafından bu pazarlama reçete üzerinde bir etkisi vardır uygulayan psikiyatrist üzerinde bir etkisi vardır. [175] Çocuk psikiyatrisi alanında reçetesi kitlesel büyüdü hangi biridir. Geçmişte, nadir, ama düzenli olarak günümüzde çocuk psikiyatristi örneğin Ritalin için, çocuklar için psikotrop ilaçlar reçete [3]:. 110-112 Birkaç tanınmış akademik psikiyatristler daha psikiyatride kamu güvenini zayıflatır ilgi, finansal çatışmaları ifşa reddetti. [176] Charles Grassley Joseph Biederman, Charles NemeroflÇ ve Alan gibi çok iyi bilinen üniversite psikiyatristler (bulduğu bir 2008 Kongre Soruşturma açtı psikoaktif ilaçlar terfi etmişti Schatzberg), gizlice uyuşturucu yapılan ilaç şirketlerinden büyük paralar alarak federal ve üniversite düzenlemeleri ihlal ettiğini [21]:. 21

 

Araştırmacılar ve ilaç şirketleri arasında çıkar çatışmaları gizli potansiyelini azaltmak için bir çaba, ABD Hükümeti doktorlara, Medicare ve Medicaid programları kapsamında fon alan bu ilaç üreticileri veri toplamak ve kamuoyuna tüm hediyeleri gerektiren 2012 yılında bir görev verilir ve hastaneler [21]:. 317

 

Mahkum deney [değiştir]

Ana madde: mahkumlar üzerindeki deneyler

Psikiyatri hastanelerinde Mahkumlar yeni ilaçlar içeren deneylerin konular olmuştur. SSCB Vladimir Khailo 1980'lerde böyle bir muameleye maruz kalan bir birey oldu. Ankara Psikiyatri [177] Ancak, psikiyatrik ilaçların kullanımı ile mahkumların istemsiz tedavi Khailo sınırlı, ne de SSCB değil.

 
Anti-psikiyatri [değiştir]

Ana madde: Anti-psikiyatri

Tartışmalara genellikle psikiyatri çevrili olan, [3] ve anti-psikiyatri mesaj psikiyatrik tedaviler sonunda hastalara daha yararlı zararlı olmasıdır. Psikiyatri genellikle iyi huylu tıbbi uygulama olduğu düşünülmektedir, ancak zaman zaman bir baskı aracı olarak zorlayıcı bazıları tarafından görülür. Psikiyatri doktor ve hasta arasındaki eşit olmayan güç ilişkisi dahil görülür, ve anti-psikiyatrinin savunucuları görüş ve yorumların için çok oda bırakarak, öznel bir tanı süreci iddia. [3] [178], liberal Batı toplumunun dahil her toplum, zorunlu izin akıl hastalarının tedavi. [3] Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "kalitesiz hizmet ve ruh sağlığı ve sosyal bakım tesislerinde, insan hakları ihlalleri halen birçok yerde gündelik bir olay" olduğunu kabul, ama son zamanlarda geliştirmek için adımlar atmıştır durum küresel. [179] Psikiyatri tarihi tehlikeli tedaviler gibi bazı ne görünüm içerir. [3] Elektrokonvülsif terapi 1930 ve 1960 yılları arasında yaygın olarak kullanılan ve bugün hala kullanımda olan oldu bu biridir. Beyin cerrahi işlemdir lobotomi sonuçta çok invaziv ve acımasız olarak görülen başka bir uygulamadır. [178] ABD'de, 1939 ve 1951 arasında, 50.000 üzerinde lobotomi işlemleri akıl hastanelerinde yapılmıştır. Reçete aşırı Valium ve diğer sedatifler tartışmalı bir bağımlılık iddia salgını neden olmuşlardır. Kaygılar da çocuklara psikiyatrik ilaçların reçete önemli artış var. [3] [178] Üç yazar iki veya psikiyatristler pratik edilmiş olan psikiyatri karşı hareketini, personify gelmiş. En etkili, dahil olmak üzere, kitaplar en çok satan bir dizi yazdı RD Laing, oldu; Bölünmüş Benlik. Thomas Szasz kitap ile şöhreti Zihinsel Hastalık Myth yükseldi. Michael Foucault psikiyatri pratiğinde çok temel meydan ve o kadar baskıcı ve kontrol attı. "Anti-psikiyatri" kendisi 1967 [3] [178] David Cooper tarafından icat edildi Psikiyatri içinde Iraksaklık 1960 ve 1970'lerde anti-psikiyatri hareketi oluşturulur ve hala mevcuttur. Çağdaş psikiyatride ilgili kalan sorunlar ve sorular şunlardır; zorlama, beynin karşı zihin, büyütme karşısında doğanın ve sağ karşı özgürlük farklı olması. [3]

 

Psikiyatrik ölüm hareketi

Ayrıca bakınız: psikiyatrik ölüm hareketin Anahat

Psikiyatrik ölüm hareketi [180] Ankara Psikiyatri 1960'ların sonu ve 1970'lerin başında ve bazı eski hastalara ziyade antipsychiatry olan intradisciplinary söylem yaşadığı psikiyatrik istismar kişisel geçmişleri sivil haklar mayalanma dışarı çıktı. [181] anahtar metin survivor hareketinin entelektüel gelişimi, ABD'de en azından, Our Own On Judi Chamberlin'ın 1978 yazı oldu:. Ruh Sağlığı Sistemi Hasta Kontrollü Alternatifler [180] [182] Chamberlin eski hasta ve eş-kurucusu Zihinsel Hasta Kurtuluş Cephesi. [183] ​​bağımsız, insan hakları koalisyon zihinsel sorunlara odaklanmış olduğunu Dendron, ana ulusal ve halk psikiyatrik kurtulan gruplarının birkaç sonlarında 1988 liderleri [184] keçe eski hasta bülteni etrafında Coalescing sağlık sistemi gerekiyordu. O yıl Destek Koalisyonu Uluslararası (SCI) kuruldu. SCI ilk kamu davası New York'ta bir karşı-konferans ve protesto oldu, Mayıs, 1990 yılında, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin yıllık toplantısında (ve doğrudan dışında) aynı zamanda. [185] 2005 yılında SCI değişti onun onun yönetmen David W. Oaks ile Zihin Özgürlük International isim. [181]Ankara Psikiyatri