İletişim: 0312 466 38 00 

Randevu Al

​Türkiye'nin En Büyük Çocuk Psikiyatri Sitesi....

Anahtar Kelimeler: Boşanma ve Çocuk, Çocuklar Boşanmadan Etkilenir mi?, Boşanmak Çocukları Etkiler mi? Çocuk psikoloji, Çocuk psikolojisi, Çocuk Psikoloji Ankara, Çocuk Psikolojisi Ankara, Ankara, Çocuk Psikiyatri,  Çocuk Psikiyatrist, Dikkat Eksikliği, Otizm, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Genco Usta, Otizm, Atipik Otizm, Ders Başarısızlığı, Çocuklarda alt ıslatma sorunu, Çocuklarda Masturbasyon, Çocuk ve Boşanma, Dikkat Testi, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Çocuk Pedagog Ankara, Genco Usta

 Boşanma sürecinde çocuğun yaşamındaki bu yeni durumuna uyum sağlayabilmesini etkileyebilecek pek çok farklı faktör bulunmaktadır. Bunların en başında ebeveynlerin bu konudaki kararlı ve tutarlı yaklaşımı gelmektedir. Özellikle ebeveynlerden birisinin boşanma kararı konusunda kesin bir tutum sergileyememesi çocuğun yeni duruma uyumunu olumsuz yönde etkileyecektir. Diğer yönden anne veya babanın boşanmaya gösterecekleri uyumun kötü olması (depresyon veya diğer farklı psikiyatrik sorunlar gözlenmesi) durumunda çocuğunda bu süreçten daha belirgin etkilenim göstereceği söylenebilir.
 Sıklıkla boşanma sonrasında gerek anne-baba gerekse çocuğun yaşamı ile ilgili belirsizlikler hakimdir. Çocuk yaşamında buna benzer bir değişiklik olduktan sonra belirsizliklerden dolayı kaygılanacaktır. Bu nedenle bu süreçte çocuğa yaşamında ortaya çıkacak değişiklikler ile ilgili net bilgiler sunmak önemlidir. Örneğin ayrılık süreci sonrasında aynı okuluna devam edebileceği, ancak evlerini değiştirmeleri gerektiği, akşamları okuldan aynı saatlerde annesinin veya babasının alacağı gibi bilgiler verilebilir. Bu ayrıntılı bilgilendirmeler en azından belirsizlik durumunda ortaya çıkabilecek kaygıların yatıştırılması açısından önemlidir. Çocuğun yaşamında anne ve babasının ayrı evlerde yaşaması gibi büyük bir değişiklik olduğunda birçok alanda değişiklikler ortaya çıkacaktır. Ortaya çıkacak yeni değişikliklere uyum sağlama sürecinde yaşamın rutinlerinin korunması önemlidir. Özellikle aynı okula devam edebilmesi, ev değişikliğinden kaçınılması, arkadaş ortamının sürdürülebilmesi önemli olabilir. Boşanma hem çocuklar hem de ailenin tüm bireyleri için zor bir süreçtir. Çocuğunuzun bu yeni duruma uyum sağlama sürecinde sizi örnek alacağını ve size benzer davranışlar geliştireceğini unutmayın. Çocuğunuzun hayatında olan değişikliklere uyum sağlaması için fırsat verin. Bu süreçte nasıl davranmam gerekiyor sorusunun sanırım en mantıklı yanıtı iyi bir model oluşturabilmektir.  

Dr. Genco USTA

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı

www.cocukpsikiyatri.org - Ankara

Çocuk psikolojisi ve psikiyatrisi ile ilgili herşey....

Birçok anne ve babadan duyduğum bu söylevin çok doğru bir yaklaşım olacağını düşünmüyorum. Kendi hayatının sorumluluklarını üzerine devralmak gibi bir görevi olan çocuğa evliliğinde yükünü yüklemek ne kadar doğru olabilir. Boşanma süreci anne ve baba arasında gerçekleşir. Alınan kararlar anne ve babanın kararıdır. Bu süreçte çocuğun buna ortak edilmesi çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Diğer yönden sürekli ev içi çatışmaların yaşandığı, aile içindeki sıcaklığın kaybolduğu bir ortamda çocuğun yetiştirilmesinin beraberinde getireceği sonuçlarda iyi düşünülmelidir.

Boşanmanın çocuk üzerine etkileri nelerdir?

Boşanma süreci içerisinde psikiyatrik olarak bir çocuğun değerlendirilmesinde anne, baba ve hatta çevredeki diğer bakım veren kişilerinde bu sürece eklenmesi bir zorunluluktur. Bu süreç içinde çocuğun gösterdiği tepkiler daha çok yeni duruma uyum sağlamaya çaba göstermesi ile açıklanabilir. Çocuklar sıklıkla uyum sağlamaya çabalarken depresyona veya kaygı bozukluğuna benzer özellikler gösterebilir. Bazen depresyonda da görülebilen içe kapanma, konuşmak istememe, öfke patlamaları, sık sık ağlamalar, isteksizlik, yaşının canlılığından uzak görünümde olmak, ders başarısında düşme, dikkat sorunları gibi bulgulardan bazıları bu süreç içerisinde gözlemlenebilir. Diğer yönden çocuğun özellikle boşanma sürecinde ortaya çıkacak belirsizlikler sonucu kaygısının artması beklenen bir durumdur. Bu durumda sıklıkla daha önceki gelişimsel basamaklarda aşılmış korkular geri dönebilir.
Sıklıkla kötü bir şey olacakmış gibi davranışlar gerçekleştirilebilir. Ancak bazen en belirgin kaygı beraberinde bulunduğu ebeveyni kaybetmeye karşıdır. Çocuğun bakış açısı ile diğer ebeveynini kaybetmiştir ve beraberinde bulunan ebeveyni de kaybedebilir. Bu nedenle bazen yapışma tarzında davranışlar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle okul öncesi dönemde ben merkezcil dönemin beraberinde getirdiği bir özellik olarak bazen çocuk boşanma sürecinden dolayı kendisini suçlayabilir. Boşanma ile ilgili yapılan istatiksel değerlendirmelerde belirtildiği gibi boşanmaların özellikle evliliğin ilk 5 yılı içerisinde daha sık olduğunu göz önüne alınacak olursak, bu durumun daha belirgin bir önemi olduğu söylenebilir. 

Çocuğuma nasıl yardımcı olabilirim?

Boşanmalar yaygın mıdır?

Boşanmaların günümüzde kadınların özgürlüğünü kısmen de olsa kazanması, ekonomik değişkenlerin çok daha belirgin olması, değişen yaşam koşulları sonucunda giderek artış gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Her ne kadar Türkiye ile ilgili birçok veri olmasına rağmen ülkemizin sosyokültürel yapısının beraberinde getirdiği güçlükler nedeni ile bu verilerin çok sağlıklı olduğunu düşünmek yanlış olacaktır. Kültürel veya ekonomik zorunluluklar nedeni ile birçok evlilik sonlanmasına rağmen boşanma olmamaktadır.

Boşanmak Çocuğumu Etkiler mi?

Sosyal bir varlık olan insanın boşanma gibi bir durum karşında etkilenmeyeceğini söylemek yanlış olacaktır. Çocuğun ve diğer aile bireylerinin bir anda sosyal statüleri, ekonomik durumları, yaşamlarındaki rutinler değişikliğe uğrayacaktır. Bu süreçte sadece çocuk değil, tüm aile bireylerinin etkileneceğini söylenebilir.

Çocuğum Boşanmadan Etkileneceği için Boşanmayacağım…

Boşanma ve Çocuk

“Anneler ve babalar birbirlerini severler… Bu sevgilerinin sonucu dünyaya bir çocuk getirirler. Ancak zaman içerisinde birbirlerini sevmemeye başlarlar ve ayrılmaya karar verirler…”

Kısa süre önce görüşmeodama getirilen 5 yaşındaki küçük kız çocuğuna anne ve babasının boşanma sürecini anlatabilmek için seçtiğim kelimelerdi bunlar. Uzun süren ev içi çatışmalarından sonra ayrılmaya karar vermişlerdi. Daha önceleri işe yarayan aile büyüklerinin “çocuğunuz var boşanmayın” telkinleri ise son yaşananlardan sonra pek anlamlı olmamıştı. Her ne kadar küçük kızın annesi boşanmak istemese de babası bu konuda oldukça kararlıydı. Ayrılmalarının üzerinden 3 ay geçmesine rağmen kızının hala bu duruma alışamadığından yakınıyordu annesi. Ve ona sorduğum en önemli soru acaba kendisinin boşanmaya alışıp alışamadığı oldu.