Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu dışında pek çok farklı sorun ders başarısızlığına neden olabilir 

Ders başarısızlığı olan bir çocuğun mutlaka Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı alması gerekmez. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu dışında çocuğun ailesi, okulu ve arkadaş çevresi ile ilgili pek çok faktör ders başarısızlığı ile sonuçlanabilir. >>>>>>>

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda kullanılan ilaçlar kötüye kullanılıyor 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda kullanılan ilaçların kötüye kullanımı ile ilgili yapılan çalışmada lise öğrencileri arasında Dikkat Eksikliği ilaçlarının % 17 oranında kötüye kullanıldığı saptandı. Bu kullanımdaki en büyük neden ise Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Tedavisinde kullanılan ilaçların bilişsel performansı arttırdığına dair yanlış inanış. >>>>>>>

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar koşarken daha iyi öğreniyorlar 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun temel özelliklerinden olan hareketlilik aslında çocukların bir öğrenme metodu olabilir mi? Florida Üniversitesinde (UCF) Çocuk Psikiyatrisi bölümü tarafından gerçekleştirilen çalışmada hareketliliğin aslında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklarda öğrenmeyi kolaylaştırabilecek bir semptom olduğu yönünde.  >>>>>>>

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Dikkat Testi uygulaması 

52 den fazla ülkede 7000 'nin üzerinde klinisyen tarafından uygulanan bilişsel değerlendirme bataryası ile "dikkat" , "dikkat yönlendirme becerisi" , "dikkat sürdürüm becerisi" , "tepki süresi" , "bellek işlevleri" , "yönetsel işlevler" , "görsel tarama becerisi" ve "dürtü kontrol seviyesi" değerlendirmesi yapılabilmektedir. Pek çok farklı test uygulamasından oluşan dikkat test bataryası 8 ile 70 yaş aralığındaki danışanlarımıza kurumumuzda uygulanabilmektedir. >>>>>>>

DEHA (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite) Eğitim Programına Başlandı 

Çocuğumun dikkat süresi çok kısa nasıl ders çalıştırabileceğimi bilmiyorum...Çocuğumun ders başarısı giderek düşüyor...Çocuğum derslerine hiç çalışmıyor...Çocuğum çok ders çalışıyor ve çabalıyor ancak istediğimiz başarıyı kazandıramıyoruz...Çocuğum nasıl çalışması gerektiğini bilmiyor...>>>>>>>

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Sıklığı Artıyor mu?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile ilgili geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makalede Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun görülme sıklığı % 20 olarak bildirilmiştir. Yaklaşık 95 000 çocukta yapılan bu çalışmadan çıkartılabilecek pek çok sonuç mümkün. Makalenin devamına ulaşmak için lütfen devam ediniz. >>>>>>>

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Genel bilgiler

Dikkat Eksikliği nedir? Dikkat Eksikliğinin nedenleri nelerdir? Kullanılan tedaviler etkin midir? Dikkat Eksikliği tanısı nasıl konulur? Dikkat Eksikliğiğinde kullanılan testler ne kadar kesinlik gösterir. Tüm bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. >>>>>>>

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocuk psikiyatrisinde en sık görülen gelişimsel bozukluktur. Okul öncesi dönemden itibaren birçok farklı gelişimsel alanı etkileyen hiperaktivite (aşırı hareketlilik), dikkat eksikliği (dikkatin sürdürümü ile ilişkili sorunlar), dürtüsellik (kişinin istemini engelleyemeyerek, sonuçlarını öngörmeksizin davranışta bulunması) ile karakterize bir sorundur. Ülkemizde yapılan çalışmalar % 5 sıklığında olduğunu göstermektedir.  Çocuk Psikiyatri . Org  Ekibi olarak hazırladığımız sayfamızda konu ile ilgili pek çok farklı makaleye ulaşabilirsiniz. 

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

İletişim: 0312 466 38 00 

Hava Kirliliği Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunu Arttırıyor 

Ağır hava kirliliğine maruz kalan çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu sıklığı artmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafındna yapılan araştırmanın sonuçları bu konudaki tehlikeyi ortaya koymaktadır. >>>>>>>

Gebelerin Parasetamol kullanımı Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu riskini arttırıyor 

Gebelik döneminde sıklıkla ağrı ve yüksek ateş tedavisinde kullanılan ilaçlardan birisi olan parasetamol ile ilgili yaklaşık 65 000 gebede yapılan bir çalışmada, bu etken maddeye sahip ilaçların doğan bebeklerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna neden olduğu ortaya konuldu. >>>>>>>

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda göz hareketleri 

Amerikan Psikiyatri birliği 2013 yıllık toplantısında Medscape, Magali Seassau, PhD ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisinde tedavi belirteci olarak göz hareketlerinin kullanılması ile ilgili posteri konusunda konuşuyor >>>>>>>

Randevu Al

​Türkiye'nin En Büyük Çocuk Psikiyatri Sitesi....

​Not: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocukluk döneminin en görülen nörogelişimsel bozukluğu olup pek çok davranışsal ve nörobiyolojik belirtiye sahiptir. En temel belirtileri Dikkat eksikliği, duygudurum dalgalanmaları ve dürtü kontrol sorunlarıdır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu yüksek oranda kalıtsallık gösteren bir rahatsızlıktır. Sağlıklı çocuklarda yapılan çalışmalarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların beyin hacmi ve işlevi ile ilgili farklılıklar saptanmıştır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu belirtileri sıklıkla çocuğun çevresinin değişmeye başladığı diğer bir deyişle okul başlangıcında ortaya çıkma eğilimindedir. Pek çok çocuğun tanısı 6 – 12 yaşları arasında konulmaktadır ancak yetişkin ve yaşlılarda da tanılamalar oldukça sıktır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuk ve yetişkinlerde diğer çocuklara göre uyku sorunu, yeme sorunları, duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları daha sık saptanır. Çocuk, ergen, yetişkin insanların yaklaşık yüzde 5’inde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu saptanmaktadır.​

Anahtar Kelimeler: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Ankara, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Çocuk Psikiyatri, Ankara Psikiyatri, Ankara Çocuk Psikiyatri