İletişim: 0312 466 38 00 

Randevu Al

​Türkiye'nin En Büyük Çocuk Psikiyatri Sitesi....

​Not: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocukluk döneminin en görülen nörogelişimsel bozukluğu olup pek çok davranışsal ve nörobiyolojik belirtiye sahiptir. En temel belirtileri Dikkat eksikliği, duygudurum dalgalanmaları ve dürtü kontrol sorunlarıdır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu yüksek oranda kalıtsallık gösteren bir rahatsızlıktır. Sağlıklı çocuklarda yapılan çalışmalarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların beyin hacmi ve işlevi ile ilgili farklılıklar saptanmıştır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu belirtileri sıklıkla çocuğun çevresinin değişmeye başladığı diğer bir deyişle okul başlangıcında ortaya çıkma eğilimindedir. Pek çok çocuğun tanısı 6 – 12 yaşları arasında konulmaktadır ancak yetişkin ve yaşlılarda da tanılamalar oldukça sıktır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuk ve yetişkinlerde diğer çocuklara göre uyku sorunu, yeme sorunları, duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları daha sık saptanır. Çocuk, ergen, yetişkin insanların yaklaşık yüzde 5’inde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu saptanmaktadır.​

Anahtar Kelimeler: Dikkat Testi, Dikkat Testi Uygulaması, Dikkat Testi Nasıl Yapılır, Dikkat Testleri Nelerdir, Dikkat Testi Nerede Yapılır, Çocuklarda Dikkat Testi, Çocuklarda Dikkat Değerlendirmesi, Çocuklarda Bilişsel Değerlendirme, Çocuklarda Dikkat Testi Nasıl Yapılır, Dikkat Eksikliği Testi, Dikkat Eksikliğinde Testler, Çocuk Psikiyatr, Çocuk Psikiyatri, Çocuk Psikoloji, Çocuk Psikoloji Ankara, Dr Genco Usta Ankara. 

Pek çok farklı nörobilişsel alanda ayrıntılı bilgi vermesine rağmen sıklıkla dikkat süreçlerinin değerlendirmesi, işlem belleği, ve görsel algılamanın değerlendirmesinde kullanılmaktadır.

Wisconsin Kart Dizim Testi

Çizgi Yönelim Testi 

Görsel mekansal becerilerin değerlendirmesinde uygulanır. Özellikle görsel mekansal becerilerin bozulduğu psikiyatrik sorunlarda tedavi yanıtının değerlendirmesinde uygulanabilirliği ile ilgili bilimsel yayınlar mevcuttur.

Üç farklı bölümden oluşan bilişsel değerlendirme testidir. Dikkat süreçlerinin çelinebilirliğini test etmek için uygulanır. Bu uygulama ile dikkatin farklı uyaranlar karşısında çelinebilirliğini test etmek mümkündür.

Kelime Hatırlama Testi

Ekranda ardışık olarak geçen kelimelerin belirli bir süre sonra tekrar hatırlanması istenir. Test daha çok bellek değerlendirmelerinde kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek olmak üzere iki farklı bilişsel alanın değerlendirmesinde uygulanır. 

Dikkat süreçlerini değerlendirmek için kullanılır. Daha çok sıkıcı bir oyun tarzında yapılan uygulamada kaçırılan hedefler dikkatsizliği gösterirken, hatalı işaretlemeler dürtü kontrol sorunlarını ifade eder.

Dikkat Yönelim Testi

İki farklı değerlendirme aracı ile kişinin dikkatini yönlendirebilme becerisi test edilir. Kişi test süresince farklı çeldiriciler karşısında dikkatini sürdürmeyi amaçlar.

Stroop Testi

Bilgisayar Tabanlı Dikkat Testi Uygulaması

52 den fazla ülkede 7000 'nin üzerinde klinisyen tarafından uygulanan bilişsel değerlendirme bataryası ile "dikkat" , "dikkat yönlendirme becerisi" , "dikkat sürdürüm becerisi" , "tepki süresi" , "bellek işlevleri" , "yönetsel işlevler" , "görsel tarama becerisi" ve "dürtü kontrol seviyesi" değerlendirmesi yapılabilmektedir. Pek çok farklı test uygulamasından oluşan dikkat test bataryası 8 ile 70 yaş aralığındaki danışanlarımıza kurumumuzda uygulanabilmektedir. 

Sürekli Performans Testi