İletişim: 0312 466 38 00 

Randevu Al

​Türkiye'nin En Büyük Çocuk Psikiyatri Sitesi....

Anahtar Kelimeler: Fonolojik Bozukluk, Konuşma Sorunu, Konuşma Bozukluğu, Sesletim Bozukluğu, Fonolojik Bozukluğun Sıklığı, Fonolojik Bozukluk Düzelme Oranı, Dr Genco Usta. 

Yaygın bir sorun mudur? Düzelir mi?

Yapılan birçok araştırmada fonolojik sorunların çocukluk döneminde oldukça sık olduğunu ifade edilmektedir. Müdahale edilmediği durumlarda bile kendiliğinden düzelmeler çok sıktır. Yapılan bir çalışmada sıklığı 5 yaş çocuklarında %7-8 civarındayken 17 yaşında % 0.5 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar fonolojik bozukluğu olan çocukları yüzde 90’nından fazlasının yaşın ilerlemesi ile birlikte düzeleceği anlamına gelmektedir. ​Tek ses üretimi ile ilgili yaşanan fonolojik sorunlarda 7 yaşlarına kadar beklenebilmesine rağmen pek çok farklı ses üretimi ile ilgili yaşanan sorunlarda uzman yardımı alınması en uygun yaklaşım olacaktır. 

Tedavi edilebilir mi?

Her ne kadar yaşın ilerlemesi ile sıklıkla kendiliğinden düzelen bir sorun gibi görünmesine rağmen çocuğun ifade ettiği kelimelerin anlaşılmaması arkadaşlarından dışlanma sürecine neden olabilir. Zaman içerisinde öz güven ve öz saygı azalabilir. Bu nedenle tedavi edilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Diğer konuşma bozukluklarında olduğu gibi ek başka bir psikiyatrik rahatsızlık yoksa ilaç tedavisinin yeri yoktur. Tedavi konuşma dil terapisi uzmanları tarafından uygulanacak konuşma terapileri ile sağlanır ve uygulamaların başarısı oldukça yüksektir.

 

Dr. Genco USTA

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı

www.cocukpsikiyatri.org - Ankara

Çocuk psikolojisi ve psikiyatrisi ile ilgili herşey....

Fonolojik Bozukluk

Fonolojik bozukluk nedir?

Bu rahatsızlığı olan çocuklar tipik olarak konuşma sırasında bazı sesleri atlama, yerine başka sesler söyleme veya düzensiz söyleme eğilimindedir. Örneğin Hasan yerine Hasa denilmesi, kap yerine pak denilmesi ve bazı seslerin çıkartılamaması tarzında olabilir.