Uygulayabildiği Testler:

 • WISC -IV Çocuklar İçin Zeka Testi 
 • WISC-R Çocuklar İçin Zeka Testi
 • Standford Binet Zeka Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi (Öğrenme Güçlüğü Değerlendirmesi)
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • DENVER Gelişim Testi
 • Vineland Uyum-Davranış Envanteri
 • MMPI
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi
 • Okuma Testi
 • Bir Saat Çiz TestiHarris Lateralleşme Testi


        

Katıldığı Seminer, Eğitim ve Kongreler:

Nisan 2019     :           Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi - Evangeline Munns


Şubat 2019     :            Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi Eğitimi - Cristof Loose


Aralık 2017     :            Ergen Günleri


Kasım 2017    :            Zeka ve Yetenek Kongresi

Mart 2017 :                  Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi

Ocak 2016:                  Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi

Kasım 2015:                Şema Terapi Eğitimi

Kasım 2014:                Zeka ve Yetenek Kongresi

Nisan 2013:                 Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı (Işıkkent Eğitim Kampusu)

Nisan 2013:                 Başkent Üniversitesi Psikoloji Günleri

Mart 2013:                  Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi Eğitimi

Ocak 2013:                  0-6 Yaş Çocuk Değerlendirme, İzlem ve Aile Eğitimi

Mart 2012:                  24. Mualla Öztürk Sempozyumu

Mart 2011:                  23. Mualla Öztürk Sempozyumu

Temmuz 2010:            15. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi

Nisan 2010      :           23. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Sempozyumu

Temmuz 2009:            14. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi

Temmuz 2008:            13. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi

Temmuz 2007:            12. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (Kıbrıs)

 
Araştırmalar:

2009-2010:                 Alışveriş Merkezleri ve Çocuklar (16. Ulusal Psikoloji Kongresinde

Poster Bildiri olarak sunulmuştur)

2008-2009:               Çeşitli Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu Üzerindeki Etkisi

2007-2008:              Çocuk Kaybı Yaşamış Ailelerin Diğer Çocuklarına Karşı Tutumları ve Bu Tutumların Çocukların Benlik Saygılarına Etkisi (Mezuniyet Tezi)

Ocak- Haziran 2008:   Çocuğun Siyasal Toplumsallaşması Üzerinde Medyanın Etkisi

(13.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresinde Bildiri Olarak Sunulmuştur)

Mart- Haziran 2006:   Özel Liselerde ve Resmi Liselerde Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması

 Projeler:

2009-2010:                 Kültür ve Duygular (Almanya-Türkiye kültürler arası araştırma projesi)

2007- 2008:                Vineland Uyum- Davranış Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

 
Sertifikalar:

Aralık 2014:                Okul Öncesinde İlkyardım Eğitimi

Kasım 2014:                Zeka ve Yetenek Kongresi

Nisan 2013:                 Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı (Işıkkent Eğitim Kampusu)

Nisan 2013:                 Başkent Üniversitesi Psikoloji Günleri

Temmuz 2010:            15. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Katılım Belgesi

Nisan 2010      :           23. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Sempozyumu Katılım Belgesi

Temmuz 2009:            14. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Katılım Belgesi

Temmuz 2008:            13. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Katılım Belgesi

Temmuz 2008:            13. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Sözlü Bildiri Belgesi

Temmuz 2007:            12. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Katılım Belgesi

Haziran 2007:             Entegrasyon İçin Toplumsal Duyarlılık Gönüllüsü Sertifikası

 

Dost TV

TV 8 Günaydın Doktor

Uzm. Klinik Psikolog 

Nihal ARVAS YANIK

​Çocuk ve Genç Psikoloğu

Nihal ARVAS YANIK, 2008 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun olmuş, yüksek lisans eğitimini Klinik Psikoloji üzerine Ankara Üniversitesi'nde yapmıştır. Okul öncesi kurumlarda ve özel bir psikiyatri merkezinde çocuk ve ergen terapisi üzerine çalışmıştır. 

Bilişsel Davranışçı Terapi temel eğitimi ve beceri eğitimlerini, Şema Terapi temel eğitimlerini ve Oyun Terapisi eğitimlerini tamamlamıştır. Vineland Uyum- Davranış Ölçeğinin Türkçe ’ye Uyarlanması ve Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Testi- IV’ün standardizasyon çalışmalarında yer almıştır. Çocuklarda kullanılan objektif ve nöropsikolojik testler ile zekâ testi eğitimlerini tamamlamıştır. Farklı eğitim kurumlarında çocuklarla çalışan personellere ve ailelere yönelik seminerler vermiştir. Çocuk ve ergenlerde bireysel psikoterapi uygulamakta ve anne baba eğitimleri yapmaktadır.

Uyguladığı Psikoterapiler; Bilişsel Davranışsal Psikoterapi, Şema Terapi, Oyun Terapisi, Filial Terapi (Ebeveyn yönelimli psikoterapi)


Mesleki özel ilgi alanları; Obsesif Kompulsif Bozukluk, Çocukluk Dönemi Kaygı Bozuklukları ve Korkuları, Ayrılık Kaygısı Bozuklukları, Sosyal Kaygı, Sınav ve Performans Kaygısı, Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Travmaları, Depresyon, Yeme Bozuklukları, Aile İçi İletişim Sorunları, Davranış Bozuklukları, Okula Uyum Sorunları, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Eğitimsel Güçlükler, Akran Zorbalığı, Genel Gelişim Takibi


Basından;

TGRT Haber Günaydın Türkiye

ATV Ana Haber Bülteni

Kanal D Hayat Sağlıklı Güzel

İletişim: 0312 466 38 00 

​Türkiye'nin En Büyük Çocuk Psikiyatri Sitesi....

Randevu Al
Nihal Arvas - DoktorTakvimi.com

TRT Haber