İletişim: 0312 466 38 00 

Randevu Al

​Türkiye'nin En Büyük Çocuk Psikiyatri Sitesi....

Anahtar Kelimeler: Çocuk psikoloji, Çocuk psikolojisi, Çocuk Psikoloji Ankara, Çocuk Psikolojisi Ankara, Ankara, Çocuk 

Psikiyatri,  Çocuk Psikiyatrist, Dikkat Eksikliği, Otizm, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Genco Usta, Otizm, Atipik Otizm, Ders Başarısızlığı, Çocuklarda alt ıslatma sorunu, Çocuklarda Masturbasyon, Çocuk ve Boşanma, Dikkat Testi, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Çocuk Pedagog Ankara, Genco Usta

Dr. Genco USTA
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı
www.cocukpsikiyatri.org - Ankara
Çocuk psikolojisi ve psikiyatrisi ile ilgili herşey.... 

    Korkular


    Tırnak yeme


    Göz teması kurmama


    Konuşma gecikmesi    

     

    Gelişim geriliği


    Aşırı hareketlilik


    Dikkat dağınıklığı


    Kardeş kıskançlığı


    Takıntılar    

              

    İçe kapanma


    Ağlamalar

        

    İntihar girişimi


    Madde kullanımı


    Uyku bozukluğu


    Gece Uykuda Yürüme       (Somnambulizm)

    Okul başarısızlığı


    Karşı gelmeler


    Hırçınlık


    Saldırganlık


    İzinsiz para-eşya alma


    Yalan söyleme


    Kavgacılık


    Çekingenlik


    Öz güvende azalma


    Uyku sorunları


    Alt ıslatma


    Tikler


    Yeme sorunları


    Arkadaş ilişki sorunları


    Kaka kaçırma


    Takıntılar


Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Belirtiler

Çocukluk ve ergenlik döneminde sanılanın aksine pek çok farklı psikiyatrik sorunla karşılaşılabilir. Yapılan pek çok çalışmada bu psikiyatrik sorunların erken yaşta tedavi edilmemesinin yetişkin yaşamda daha büyük sorunlara neden olabileceğini göstermektedir. Diğer yönden çocuklarda psikiyatrik sorunların ortaya çıkardığı bulgular yetişkinlere göre pek çok açıdan farklılık gösterecektir. Çocukluk döneminde görülen pek çok normal davranış yetişkin dönemi için bir patoloji olarak adlandırılabilir. Örneğin 4 yaşında geceleri alt ıslatma sorunu olan bir çocuk normal olarak değerlendirilirken, aynı sorun yetişkinlerde tanı alabilecek bir sorundur. Ayrıca çocukluk döneminin sürekli değişen ve her gelişimsel basamakta farklı özellikler gösteren bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Bazı özellikler bazı dönemlerde normal olarak adlandırılabilirken, bazı farklı gelişimsel basamaklarda psikiyatrik bir sorunun işareti olabilir.