Ankara Gelişim Tarama Envanteri – AGTE

Ankara Gelişim Tarama Envanteri - AGTE

Ankara Gelişim Tarama Envanteri, 0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren bir gelişimsel değerlendirme aracıdır. Bu envanter; kültürümüze özgü olup, kısa sürede çok kişiye uygulanabilen, bebek ve çocukların şu anki gelişimini ve becerilerini annelerinden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendiren bir araçtır. Annelerin çocuk hakkında verdiği bilgiler uzun süreli gözlemlere dayanmaktadır. Bebeğin hastalık, yorgunluk gibi geçici durumları annelerin değerlendirmelerine yansımadığı için, sonuçlar daha güvenilirdir. Annelerinden bilgi alınmasının bir başka yararı ise, değerlendirme sürecine annelerin doğrudan katılabilmesidir (Erol, Sezgin ve Savaşır, 2006).

AGTE, gelişimsel gecikme ve düzensizlik açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlamaktadır (Erol, Sezgin ve Savaşır, 2006).

Bu envanter, ‘’evet/hayır/bilmiyorum’’ şeklinde cevaplanan 154 maddeden oluşur. Uygulama sonucunda Toplam Gelişim Puanı ve Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakım puanları olmak üzere 5 ayrı puan elde edilir (Erol, Sezgin ve Savaşır,1993)

Alt testleri: AGTE’nin 4 alt testti (Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakım) gelişim literatüründe ve çeşitli gelişim testlerinde ayrıştırılan özel gelişim alanlarını değerlendirmeyi amaçlar (Erol, Sezgin ve Savaşır, 2006).

Genel Gelişim (G.G.), 154 maddeden oluşur ve tüm alt testleri kapsar. Genel gelişim düzeyini yansıtır. Dil-Bilişsel Gelişim (D.B.), 65 maddeden oluşmakta ve basit ses ve sözel davranışlar ile karmaşık dil ifadeleri, dili anlama ve açık olarak ifade edebilme, basit problem çözme, sayı-zaman kavramı gibi becerileri kapsar. İnce Motor (İ.M.), 26 madden oluşur ve basit el-göz koordinasyonundan karmaşık ince motor davranışlara dayanan görsel-motor becerileri içine alır. Kaba Motor (K.M.), 24 madden oluşur ve harekete dayanan kuvvet, denge ve koordinasyonu ölçer. Sosyal Beceri-Özbakım (SB-ÖB), 39 maddeden oluşur. Yeme, giyinme gibi özbakım alışkanlıkları ile özerklik,sosyal etkileşim gibi özelliklerin genel ölçümünü içerir (Erol, Sezgin ve Savaşır, 2006).

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik katsayıları oldukça yüksek olup, 0-6 yaş bebek çocuklarını değerlendirmede yaralı bir bilgi kaynağı olarak kullanılabilir (Erol, Sezgin ve Savaşır, 1993).

Çocuklarda psikolojik gelişimin saptanabilmesi için uygulanan bu test uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Uzman Klinik Psikolog Gözde Tezcan
Çocuk Psikoloğu
Çocuk Psikiyatri ve Psikoloji ile ilgili Herşey...

Randevu için 0 312 466 38 08