Psikiyatrik Testler

Psikiyatrik Testler

Çocuk  ve Ergenlerde tanısal olarak faydası dokunabilecek pek çok farklı test uygulaması yapılabilir. Her ne kadar sıklıkla pek çok aile tarafından psikiyatrik testler tanı koydurucu gibi algılanmasına rağmen bu test uygulamalarının ancak mevcut sorunu destekleyebilecek uygulamalar olduğu akıldan çıkartılmamalıdır. Psikiyatrik testlerde çocuğun teste hazır olmasından, çocuk ile test uygulayacak kişinin uyum sağlayabilmesine kadar pek çok farklı durum bu süreci etkileyebilir. Merkezimizde "bilgisayar tabanlı bilişsel değerlendirme" araçları yanında rağmen aşağıdaki test uygulamaları da gerekli durumlarda planlanabilmektedir.

WISC-R (Zeka Değerlenrime testi)
Ankara Gelişim Tarama Testi (AGTE)
Denver Gelişim Tarama Testi
Peabody Resim Kelime Testi
Bender Gestalt Görsel Motor
Algılama Testi

Görsel-İşitsel Sayı Dizisi Testi

Geometrik Şekil Kopyalama Testi

Çizgi Oryantasyon testi

Burton Dikkat Testi
Sürekli Performans Testi 
Stroop Testi

Wisconsin Kart Eşleştirme Testi
Vineland Uyum Davranış Ölçeği
Bayley Bebek Gelişim Ölçeği
Batelle Gelişim Envanteri
Uyumsal Davranış Skalası
Minesota Bebek Gelişim Envanteri

Psiko-Eğitimsel Profil
Nöropsikolojik Test Değerlendirme Bataryası

Bellek Değerlendirme Testi

Beier Cümle Tamamlama Testi

C.A.T. (Çocuklar İçin Algı Testi)

T.A.T. (Tematik Algı Testi)

Aile Çiz Testi

Beck Depresyon Ölçeği

Beck Anksiyete Ölçeği

Çocukluk Depresyon Ölçeği

Çocukluk Anksiyete Ölçeği

Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirti Ölçeği


CNS Vital Signs Bilişsel Değerlendirme Bataryası
Sembol Rakam Kodlama Testi
Wender Utah Derecelendirme Ölçeği


Raven Progresif Matrisler Testleri
Mizaç ve Karakter Envanteri

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanı ve Değerlendirme Envanteri
Randevu için 0 312 466 38 08