Psikolog Bilge Çevik

Bilge Çevik

Çocuk ve Genç Psikoloğu


1995 doğumlu Bilge Çevik Toker, A.Ö. Tevfik Fikret Lisesi’nden mezun olduktan sonraBilkent Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünü bitirmiştir.

Lisans dönemi boyunca başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Çocuk HizmetleriBirimi ve Bilkent Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Araştırma Merkezi (Bil-Ge) olmak üzere,çeşitli anaokulları ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde staj yapmıştır. Aile-çocuketkileşimi üzerine yoğunlaşarak, lisans bitirme tezini “Türkiye’de Ortak Ebeveynliğin(Coparenting) İncelenmesi ve Olası Çözümler” başlığıyla sunmuştur. 2021 yılı Ocak ayındaİstanbul Gelişim Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programından “ÜniversiteÖğrencilerinde Bağlanma Stilleri ve Öfke Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”başlıklı tezini sunarak mezun olmuştur.

Byron Norton onaylı Deneyimsel Oyun Terapisi uygulayıcısıdır. Ağırlıklı olarak Deneyimseloyun terapisi ve EMDR terapisi uygulamakta olup, çocuk, ergen ve ebeveynlerleçalışmalarını sürdürmektedir. Okullar ve ebeveynler için de atölye ve seminerlerdüzenlemektedir. EMDR terapisi ile yetişkin danışan kabulüne de başlamıştır.

Sola Unitas yayınlarından çıkan “Gerçek Tanıklarla Akran Zorbalığı” kitabının yazarıdır.

Türk Psikologlar Derneği, EMDR Türkiye Derneği üyesi ve aynı zamanda Sanatta Engel YokDerneği kurucu üyelerindendir.

Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. Evli ve iki köpek annesidir.

UYGULADIĞI PSİKOTERAPİLER:Deneyimsel Oyun Terapisi, EMDR Terapisi (Çocuk-Ergen-Yetişkin), Şema Terapi, Psikodinamik Psikoterapi

MESLEKİ İLGİ ALANLARI


 • Hamilelik ve yeni bebeğe alışma süreci
 • Ebeveyn-çocuk bağlanması
 • Ayrılık kaygısı bozuklukları
 • Aile üçgeninde çatışma ve iletişimsizlik
 • Olumlu iletişim ve pozitif disiplin
 • Ebeveyn tutumları ve ortak ebeveynlik
 • Boşanma süreci ve sonrası
 • Ebeveyn kaybı ve yas süreci
 • Kardeş kıskançlığı
 • Enürezis (Alt ıslatma) – Enkoprezis (Kaka kaçırma)
 • Kaka tutma
 • Sınav ve performans kaygısı
 • Akran zorbalığı
 • Çocukluk çağı travmaları
 • Gençlik çağı travmaları
 • Ergenlikte ilişkisel kriz yönetimi
 • Depresyon
 • Okul problemleri
 • Sosyal iletişim becerileri ve akran ilişkileri
 • Davranım bozuklukları
 • Okula adaptasyon ve uyum süreci
 • Korku ve kaygılar
 • Genel gelişim takibi
 • UYGULADIĞI ÇOCUK PSİKOMETRİK TEST VE ENVANTERLERİ


 • MOXO Dikkat Testi
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Portage Gelişim Ölçeği
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Gesell Zeka Testi
 • Louisa Duss Hikaye Tamamlama Testi
 • Peabody Alıcı Dil Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Frostig Görsel Algı ve Dikkat Testi
 • Koppitz Bir İnsan Çiz Testi
 • Porteus Labirent Testi
 • Benton Görsel Algı ve İdrak Testi
 • CAT (Çocuklar İçin Tematik Algı Testi)
 • Okula Hazırlık Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • TERAPİ EĞİTİMLERİ


 • Temmuz, 2022 Çocuk ve Ergenlerde EMDR Terapisi
  Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
  Fide Danışmanlık
 • Haziran, 2022 EMDR Terapisi II. Düzey
  Asena Yurtsever
  Enstitü AY
 • Nisan, 2022 EMDR Terapisi I. Düzey
  Asena Yurtsever
  Enstitü AY
 • Ekim, 2020 Deneyimsel Oyun Terapisi II. Düzey
  Byron Norton
  Psikoloji İstanbul
 • Haziran, 2020 Deneyimsel Oyun Terapisi I. Düzey
  Nilüfer Devecigil
  Psikoloji İstanbul
 • Eylül 2019- Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi
 • Aralık, 2020 Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan
  Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği
 • Şubat-Nisan, 2019 Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi
  Dr. H. Alp Karaosmanoğlu
  Madalyon Akademi, Ankara
 • Şubat, 2019 Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi
  Dr. Christof Loose
  Psikonet - Dr. H. Alp Karaosmanoğlu, İstanbul
 • Ocak, 2019 Çocuk Merkezli Bilişsel-Davranışçı Terapi Yönelimli Oyun TerapisiEğitimi I. Modül
  Doç. Dr. Marina Panfilova
  OLGU PDM, Ankara
 • Ekim, 2018 Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi
  Uzm. Psk. Çisem Uzun
  Üsküdar Üniversitesi, İstanbul
Randevu ve bilgi için
0 312 466 38 00

Randevu için 0 312 466 38 00 - 0 542 466 38 88