Vineland Uyum Davranış Ölçegi

Vineland Uyum Davranış Ölçegi

Vineland Uyum Davranış Ölçeği; Sparrow (1984) tarafından geliştirilen, bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimsel geriliği olan ve risk altında çocuklar ile normal çocukların uyum davranışlarının değerlendirilmesinde Amerika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaygın olarak kullanılan bir ölçektir (Sparrow, Balla ve Cicchetti, 1984; akt., Alpas ve Akçakın, 2003).

Ölçek, Alpas ve Akçakın (2003) tarafından, 47 aylığa kadar olan Türk bebekleri  ve çocukları için Türkçe’ye uyarlanmıştır.  İletişim, Günlük Yaşam Becerileri, Sosyalleşme ve Motor olmak üzere 4 alt ölçekten oluşmaktadır. Bebeklerin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyerek uyum davranışının değerlendirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Vineland Uyum Davranış Ölçeği, bakım verene sorulacak olan 297 maddeden oluşmakta ve uygulama süresi yaklaşık olarak 20-60 dakika arasında değişmektedir. Ölçeğin Türkçe formunun yapı geçerliği orijinal formuyla tutarlılık göstermiştir. AGTE ile anlamlı bir ilişkisinin oluşu, ölçeğin ölçüt geçerliğinin de yeterli olduğunu göstermektedir (Alpas ve Akçakın, 2003).

Vineland, otistik belirtileri olan çocukların iletişim, sosyalleşme ve uyum becerilerini en doğru şekilde değerlendiren ölçektir. Hem bebeklik ve erken çocukluk (Baranek, 1999; Fewel,1991; Harris, Belchic, Glasberg ve Handleman, 1995; Stone, Ousley, Hepburn, Hogan ve Brown, ; akt., Alpas ve Akçakın, 2003) ve hem de okul öncesi döneminde (Perry ve Factor, 1989;akt., Alpaz ve Akçakın,2003) yapılan çalışmalar bu bulguyu desteklemiştir.

Çocuklarda psikolojik gelişimin saptanabilmesi için uygulanan bu test uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Randevu için 0 312 466 38 08