Batelle Gelişim Envanteri -2

Batelle Gelişim Envanteri -2

Newborg (2005) tarafından geliştirilen BDI-2, doğumdan itibaren 7 yaş 11 aya kadar olan çocukların gelişimsel gecikme risklerini değerlendiren bir testtir. Çocuğun Uyum, Kişisel-Sosyal, İletişim, Motor ve Bilişsel alanlarına yönelik bilgiler sağlar. Her alan, iki ya da üç içerikten oluşur ve hepsi Toplam Gelişimsel Orana (katsayıyı) katkı sağlar.Uygulayıcı tüm alanları ya da sadece ihtiyaca göre gerekli olanları seçebilir ve uygulayabilir (Texas Statewide Leadership for Autism, 2009).

Randevu için 0 312 466 38 08