Uzm. Klinik Psikolog Duygu KARAKAYA ÖZKAN

Duygu KARAKAYA ÖZKAN

Uzm. Klinik Psikolog


Duygu KARAKAYA ÖZKAN, 1986 doğumlu olup; lisans eğitimini AnkaraÜniversitesi “Psikoloji” bölümünde, yüksek lisans eğitimini de İstanbul Gedik Üniversitesi“Klinik Psikoloji” bölümünde tamamlamıştır. Ayrıca Ankara Üniversitesi’nden PedagojikFormasyon eğitimi almıştır.

Lisans dönemi boyunca hastane, çocuk esirgeme kurumu, çocuk mahkemeleri, okul veözel eğitim merkezi olmak üzere çeşitli kurumlarda stajlar yapmıştır.

2008’den itibaren yaklaşık 4 yıl özel gereksinimli çocuklar\gençler ve aileleriyleçalışırken, bir yandan da bu kurumların eğitim koordinatörlüğünü yapmıştır. Sonrasında 10 yılboyunca suça sürüklenen çocuklar\gençler ve aileleriyle yoğun çalışmalar gerçekleştirmiştir.Adalet Bakanlığı’nda çalışan farklı görevlerdeki birçok personelin hizmet içi eğitimleriningerek eğitim içeriklerinin hazırlanması rolünde, gerekse “eğitici” rolünde görev almıştır. Halabağımlı gençlerle (sigara-alkol-madde) bireysel ve grup olmak üzere terapilergerçekleştirmektedir. Ayrıca “psikolog” ünvanlıyla Bilirkişi olarak mahkemelerde görevalmaktadır.

Meslek hayatı boyunca, çocuk ve ebeveyn arasındaki ilişkiye önem vermiş olup, “bağodaklı” yaklaşımı temel almaktadır. Bu noktada ailelere gerek çocuklarının süreciniseanslarda desteklerken, gerekse farklı platformlarda ebeveynlikle ilgili eğitimler veseminerler gerçekleştirmektedir.

Duygu KARAKAYA ÖZKAN, Asena YURTSEVER’den aldığı eğitimle AvrupaAkredite EMDR 2. Düzey eğitimini, Ümran KORKMAZLAR’dan Çocuk ve ErgenlerdeEMDR eğitimini, ayrıca Ad de Jongh ve Suzy Matthijssen’den İleri Düzey Emdr Teknikleri,EMDR 2.0. eğitimlerini tamamlamıştır.

2- 12 yaş arası çocuklarla oyun terapisi, emdr, bdt yaklaşımlarıyla ağırlıklı olmaküzere ilerlerken; 12 yaş ve üzeri ergenlerle emdr, bdt, psikodinamik psikoterapiyaklaşımlarıyla ilerlemektedir. Her yaş çocuğu olan ebeveynlerle de ihtiyaçlarına göredanışmanlıklar vermektedir. Ayrıca yetişkin danışanlara da EMDR terapisi uygulamaktadır.

MESLEKİ İLGİ ALANLARI


 • Travma
 • Kaygı bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Depresyon
 • Sosyal Fobi
 • Bağımlılık
 • Aile içi iletişim
 • Bağlanma
 • Pozitif Sınır Koyma
 • Boşanma Süreci
 • Okula Uyum ve Adaptasyon
 • Ayrılık korkusu
 • Akran Zorbalığı
 • Sosyal iletişim
 • Gelişimsel takip.
 • UYGULADIĞI PSİKOTERAPİLER


 • Oyun Terapisi
 • EMDR Terapisi
 • Psikodinamik Psikoterapi,
 • Bilişsel-Davranışçı Terapi
 • Pozitif Psikoterapi.
 • UYGULAYABİLDİĞİ TESTLER


 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Çocuklarda Davranış, Kaygı ve Depresyon Ölçekleri
  Çocuklar için Depresyon Ölçeği
  Durumluk / Süreklilik Kaygı Ölçeği
  Conners Anne Baba-Öğretmen Davranış Derecelendirme Ölçeği
 • Luissa Duss Öykü Tamamlama Testi
 • Çizim Testleri
  Bir insan çiz- Bir aile çiz- Bir saat çiz- Bir ağaç çiz
 • Cümle Tamamlama Testleri
  Rotter Cümle Tamamlama Test
  Beier Cümle Tamamlama Testleri
 • TERAPİ EĞİTİMLERİ


 • Çocuk ve Ergenlerde EMDR Terpisi ile “Kekemelik” Çalışmak:
  Fide Danışmanlık–Nalan Saban (2022)
 • EMDR’da İleri Düzey Teknikler- EMDR 2.0. :
  Terapi Bilimleri Akademisi- Ad deJongh - Suzy Matthijssen (2022)
 • EMDR Çocuk ve Ergen (Avrupa Akredite) :
  Fide Danışmanlık- Ümran Kokmazlar(2022)
 • EMDR 2. Düzey (Avrupa Akredite):
  Enstitü Ay-Asena Yurtsever (2022)
 • EMDR 1. Düzey (Avrupa Akredite):
  Enstitü Ay -Asena Yurtsever (2022)
 • “Ergenlikte Sağlıklı Cinsel Gelişim Eğitici Eğitimi” :
  Psikoloji İstanbul- GailDines- Nilüfer Devecigil- Özge Çivci- (2022)
 • Oyun Terapisi -
  Başkent Psikoloji Atölyesi-Hülya Üstekidağ (2019)
 • Pozitif Psikoterapi
  (International Academy of Positive and TransculturalPsychotherapy -IAPP) –
  Wiessbaden Acedemy of Psychotherapy (WIAP)- (2018)
 • ARDIÇ Uygulayıcı Eğitimi
  (Bireysel ve Grup Terapi Uygulamaları) -(2017)
  1-SAMBA Junior
  (Sigara- Alkol- Madde Bağımlılığı Programı)
  2- SAMBA Yetişkin
  (Sigara- Alkol- Madde Bağımlılığı Programı)
  3-Buradayım Güvenli Davranış Programı
  4-İyiye Doğru Öfke Kontrol Programı
  5-Kişilik Gelişimi Programı
  6-Üreme Sağlığı Programı
 • YARDM: Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Programı (2015)
 • 0-18 yaş Aile Eğitimi (Uygulayıcı): Milli Eğitim Bakanlığı (2015)
 • Psikolojide Tıbbi Yeterlilik Sertifikası- (2012)
 • Evlilik ve Aile Danışmanlığı- PDR Derneği (2012)
 • Wisc IV (2010) Zeka Testi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Uygulayıcısı
 • Adli Psikolojiye Giriş Eğitimi: Türk Psikologlar Derneği (2007)
 • Psikodrama - Ankara Üniversitesi (2006 – 2007)
Randevu ve bilgi için
0 312 466 38 00

Randevu için 0 312 466 38 00 - 0 542 466 38 88