Psikolog F. Sinem U. GÖKÇE


Klinik Psikolog F. Sinem U. GÖKÇE,

Çocuk ve Genç Psikoloğu

1977 doğumlu F. Sinem U. GÖKÇE, Ankara Gazi Anadolu Lisesi’nden mezunolduktan sonra Ankara Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünü bitirmiş ve  Klinik Psikoloji üzerine yüksek lisans eğitimini de Ankara Üniversitesi’nde yapmıştır.

F. Sinem U. GÖKÇE

Lisans dönemi boyunca Türk Psikologlar Derneği’nde gönüllü olarak çalışmıştır. Çeşitli platformlarda dernek tanıtımlarında bulunmasının yanında dernek yayınlarının hazırlanmasında da görev almıştır. Ayrıca Ankara Üniversitesi Psikoloji Topluluğu’nda aktif görev almasının yanında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde de çeşitli çalışmalar yapmıştır. Okul öncesi eğitim dönemine yönelik olan AÇEV araştırmalarında da uygulayıcı olarak yer almıştır.

1999 yılı Marmara Depremi sonrasında MEB’de psikolojik danışman olarak çalışmaya başlamıştır. Bu süreçte ve ilerleyen yıllar içinde farklı afetler sonrasında MEB ve UNICEF projeleri ile travma sonrası müdahale çalışmalarında uygulayıcı olarak görev almasının yanında konuyla ilgili eğitimler vermiş ve süpervizörlük de yapmıştır. 2004 yılıyla birlikte GATA Çocuk Psikiyatrisi’nde göreve başlamış ve 2021 yılı itibariyle de buradaki görevinden ayrılmıştır. Geçmiş yıllarda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde çeşitlikonularda ders vermiştir. 2019 yılıyla birlikte TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. Yıllar içerisinde farklı psikoterapi eğitimleri almasının yanında çocuklarda kullanılanobjektif - nöropsikolojik testler ile zekâ testi eğitimlerini de tamamlamıştır.

Mesleki Özel İlgi Alanları: Bağlanma Sorunları, Kaygı Bozuklukları, Çocuk ve Genç Travmaları, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Özgül Öğrenme Bozukluğu, Otizm Spektrumu Bozukluğu, Depresif Bozukluk, Sınav ve Performans Kaygısı, Sosyal İletişim Becerileri ve Akran İlişkileri, Genel Gelişimsel Sorunlar, Ebeveyn Tutumları, Aile İlişkileri, Kriz Müdahaleleri vb.

Uygulayabildiği Terapiler: Deneyimsel Oyun Terapisi, Oyun Terapisi, Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), Bilişsel Davranışçı Terapi, Aile Terapisi

Uygulayabildiği Testler


 • WISC -IV Çocuklar İçin Zeka Testi
 • WISC-R Çocuklar İçin Zeka Testi

 • WAIS-R Yetişkinler İçin Zekâ Testi
 • KENT E.G.Y Zekâ Testi
 • MOXO d-CPT Testi (MOXO Dikkat Testi)
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu Bataryası

 • Porteus Labirent Testi
 • TİFALDİ Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi

 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 • Bender - Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi (Öğrenme Güçlüğü Değerlendirmesi)
 • Görsel – İşitsel Sayı Dizileri Testi (GİSD)
 • Goodenough – Harris Bir Adam Çiz Testi
 • Koppitz Bir İnsan Çiz Testi
 • Louisa Duss Hikâye Tamamlama Testi
 • MMPI (Minessota Çok yönlü Kişilik Envanteri)

 • Katıldığı Eğitimler


 • 2022 Masal Terapisi Eğitimi (Devam Etmekte)
 • 2021, 28 – 30 Mayıs Deneyimsel Oyun Terapisi
 • 2021, Ocak 24 MOXO d-CPT Testi Uygulayıcı Eğitimi
 • 2020, Temmuz 18 - 19 Attnetioner – ADHD Uygulayıcı Eğitimi
 • 2018, Eylül 29 - Aralık 9 Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)
 • 2017, Şubat 21 – 24 WISC-IV (Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği - IV)
 • 2016, Ocak 28 “Obsesyonlar ve Diğer Tekrarlayan Sıkıntı Verici Zihinselİstemdışı Düşünceler için Değiştirilmiş BDT” Workshop (David A. Clark)
 • 2015, Eylül 12 TİFALDİ (Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi)
 • 2015, Haziran, 4 – 5 Stres ve Travma ile İlişkili Bozukluklarda Psikoeğitim
 • 2009, Mart 3 – Haziran, 30 Aile ve Evlilik Terapisi II. Seviye
 • 2007, Ekim 2 – 2008, Ocak 29 Aile ve Evlilik Terapisi I. Seviye
 • 2006, Şubat 5 “Wechsler Bellek Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu” ve “İşitsel Sözel Öğrenme Testi”
 • 2006, Bahar Dönemi Oyun Terapisi ve Süpervizyon
 • 2005, Aralık 12 – 16 Sınıf İçi Dikkat Toplama Eğitimi
 • 2004, Güz Dönemi WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği)
 • 2004, Bahar Dönemi Uygulamalı Temel Hipnoz – 1
 • 2004, Nisan 26 – Mayıs 14 Bilgisayar ve İnternet Kullanım
 • 2003, Nisan 16 – 28 Yaratıcı Drama
 • 2003, Ocak 13 – 22 Kriz Müdahale Eğitimi
 • 2002, Ekim 21 – 23 Psikoeğitim Programı Eğitimi
 • 2002, Haziran 3 – 5 Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma Eğitici Eğitimi(Psikososyal Okul Projesi-Unicef)
 • 2001, Şubat 26 – Mart 2 Sınıf İçi Müdahale Eğitici Eğitimi (Deprem BölgesindePsikososyal Destek Projesi – Unicef)
 • 2000, Eylül 27 Psikoeğitim (Deprem Bölgesinde Psikososyal Destek Projesi –Unicef)
 • 2000, Eylül 28 – 30 Sınıf İçi Müdahale Eğitimi (Deprem Bölgesinde Psikososyal Destek Projesi – Unicef)
 • 2000, Ekim 18 – 20 Grupla Psikolojik Danışma (Deprem Bölgesinde Psikososyal Destek Projesi – Unicef)
 • 2000, Mart 9 – 11 Sınıf İçi Müdahale Eğitimi (Deprem Bölgesinde Psikososyal Destek Projesi – Unicef)
 • 1998, Eylül – 1999, Haziran Öğretmenlik Sertifika Programı
 • 1998, Eylül – 1999, Haziran İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası
 • 1998, Eylül 14 – 22 İşe Bağlılık, Motivasyon, İş Doyumu– ve Liderlik
 • 1998, Eylül 14 – 22 Performans Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Randevu ve bilgi için
0 312 466 38 00

Randevu için 0 312 466 38 00 - 0 542 466 38 88