Ekibimiz

Uzm.Dr. Genco Usta

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi


1979 yılında Bandırma’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Bandırma’da  bitirdi. Lise öğrenimini Işıklar Askeri Lisesinde tamamladı. 1996 yılında Gülhane Tıp Fakültesinde tıp öğrenimine başlayarak, 2002 yılında “tıp doktoru” unvanını kazandı. 2005 yılında ise GATA Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında ihtisasa başladı. 2010 yılında "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu" konulu tezini tamamlayarak “Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı” oldu.

2010 yılında Beytepe Asker Hastanesinde çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı olarak göreve başladı. Aynı yıl içerisinde kamudan ayrılarak 2010-2011 yılları arasında özel bir psikiyatri merkezinde çalıştı. 2012 yılından itibaren özel muayenehanesinde ve Boylam Psikiyatri Hastanesinde konsultan hekim olarak hizmet vermektedir.

2007 – 2013 yılları arasında farklı bireysel psikoterapi eğitimleri aldı. Genel terapi yaklaşımı olarak bilişsel davranışsal terapi ve oyun terapisi uygulamalarını tercih etmektedir. Birçok üniversite ve derneklerde çocukluk dönemi psikopatolojileri eğitim programlarında psikolog, doktor ve sosyal hizmet uzmanlarına yönelik 1000 saatin üzerinde eğitim verdi. Pek çok farklı eğitim kurumunda öğretmenlere yönelik olarak “ders başarısızlığı, dikkat eksikliği, disleksi, ergenlik dönemi sorunları” konularında konferanslar verdi. Birçok farklı ulusal ve uluslararası yayında yazar olarak görev alan Dr. Genco USTA, evli olup Ilgın ve Irmağın babasıdır.

0-18 yaş çocuk ve genç grubunda her türlü psikiyatrik sorunda hizmet vermekte olan Dr. Genco USTA ağırlıklı olarak “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu”, “Karşı Gelme-İnatlaşma Bozukluğu”, “Davranım Bozukluğu”, “Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) ”, “Otizm”, “Yaygın Gelişimsel Bozukluk”, “çocukluk dönemi kaygı bozuklukları” alanlarında çalışmalarını devam ettirmektedir. Bireysel psikoterapi ağırlıklı uygulamalarının yanında, anne baba eğitimi ve ilaç tedavi uygulamaları da yapmaktadır.

Randevu ve bilgi için
0 312 466 38 00

Prof.Dr.Levent Sütçigil

Yetişkin Psikiyatristi


1995 yılında Tıp Doktoru, 2003 yılında psikiyatri uzmanı oldum. 2005-2011 yılları arasında GATA Psikiyatri Anabilim Başkanlığında Öğretim Üyeliği görevinde bulundum. 2010 yılında Doçent ünvanımı aldım. Akademik çalışmalarım, ağırlıklı olarak ilaç dışı tedaviler olan psikoterapiler üzerinedir. Psikoterapi eğitimime, asistanlığımın 3. yılında, Ankara Üniversitesinde Sn.Prof.Dr.Yıldırım B. DOĞAN’dan aldığım “Grup Psikoterapi” eğitimiyle başladım. Uzmanlığım ve öğretim üyeliği sürecimde Sn.Dr.Elif Ülkü GÜRIŞIK‘tan “Psikanalitik Psikoterapi” eğitimi aldım. 4 yıldan uzun süren bu eğitimde, bireysel ve grup ortamında psikanaliz eğitimleri almanın yanı sıra kendisiyle birlikte hasta takip ettim (Süpervizyon aldım).

Analitik Psikoterapi eğitimi sonrasında Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitimleri için Sn.Prof.Dr.Hakan Türkçapar ile birlikte çalıştım. Temel eğitimler sonrasında süpervizyon gruplarına katıldım.

2010-2011 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri, Pennsylvania Üniversitesinde bulunan Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları Tedavi ve Araştırma Bölümünde (*), Konuk Profesör (Visitor Professor) olarak çalıştım. Birimin yöneticisi olan Sn.Prof.Edna Foa’nın özellikle Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Travma Sonrası Stres Bozuklukları için kendisinin geliştirdiği ve yapılandırdığı tedavileri mevcuttur. (*) Center for the Treatment and Study of Anxiety. University of Pennsylvania (Upenn) . PA. USA.

Akademik süreçte ağırlıklı olarak ilaç dışı tedaviler olan psikoterapiler üzerine çalışmış olmanın yanı sıra, sekiz yıldan uzun bir süre GATA Uyku Araştırmaları Laboratuarında Sn.Prof.Dr.Hamdulah AYDIN ile birlikte Uyku Araştırmalarına katıldım. Kronik İnsomniayla (Uykusuzlukla) ilgili araştırmalarım dışında, “Uykusuzluğun Tedavisiyle” ilgili birçok Ulusal Uyku Kongresinde kurslar düzenledim.

Biri yurtdışı olmak üzere 10 adet bilimsel kitapta bölüm yazarlığım ve çeviri editörlüğüm mevcuttur. 16 tanesi “A Sınıfı (SCI-E)” kapsamında olmak üzere, toplamda 35 Ulusal ve Uluslararası Dergide yayınlanmış bilimsel araştırma makalem yayınlanmıştır. 50’den fazla Ulusal ve Uluslararası kongreye konuşmacı ve kurs düzenleyicisi olarak katıldım. Halen 3 bilimsel dergide editörlük/danışmanlık yapmaktayım. Yayınlarımla ilgili ayrıntılı bilgiye diğer bölümlerden ulaşabilirsiniz.

Randevu ve bilgi için
0 312 466 38 00
Web Sitesi www.leventsutcigil.com

Uzm. Klinik Psikolog Nihal Arvas Yanık

Çocuk ve Genç Psikoloğu


Nihal ARVAS YANIK, 2008 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun olmuş, yüksek lisans eğitimini Klinik Psikoloji üzerine Ankara Üniversitesi'nde yapmıştır. Okul öncesi kurumlarda ve özel bir psikiyatri merkezinde çocuk ve ergen terapisi üzerine çalışmıştır. 
Bilişsel Davranışçı Terapi temel eğitimi ve beceri eğitimlerini, Şema Terapi temel eğitimlerini ve Oyun Terapisi eğitimlerini tamamlamıştır. Vineland Uyum- Davranış Ölçeğinin Türkçe ’ye Uyarlanması ve Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Testi- IV’ün standardizasyon çalışmalarında yer almıştır. Çocuklarda kullanılan objektif ve nöropsikolojik testler ile zekâ testi eğitimlerini tamamlamıştır. Farklı eğitim kurumlarında çocuklarla çalışan personellere ve ailelere yönelik seminerler vermiştir. Çocuk ve ergenlerde bireysel psikoterapi uygulamakta ve anne baba eğitimleri yapmaktadır.

Uyguladığı Psikoterapiler; Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Şema Terapi, Oyun Terapisi, Filial Terapi (Ebeveyn yönelimli psikoterapi), EMDRMesleki özel ilgi alanları; Obsesif Kompulsif Bozukluk, Çocukluk Dönemi Kaygı Bozuklukları ve Korkuları, Ayrılık Kaygısı Bozuklukları, Sosyal Kaygı, Sınav ve Performans Kaygısı, Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Travmaları, Depresyon, Yeme Bozuklukları, Aile İçi İletişim Sorunları, Davranış Bozuklukları, Okula Uyum Sorunları, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Eğitimsel Güçlükler, Akran Zorbalığı, Genel Gelişim Takibi

Uygulayabildiği Testler


 • WISC -IV Çocuklar İçin Zeka Testi
 • WISC-R Çocuklar İçin Zeka Testi

 • Standford Binet Zeka Testi

 • Peabody Resim Kelime Testi

 • Gessel Gelişim Figürleri Testi (Öğrenme Güçlüğü Değerlendirmesi)

 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

 • DENVER Gelişim Testi

 • Vineland Uyum-Davranış Envanteri

 • MMPI

 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi

 • Okuma Testi

 • Bir Saat Çiz TestiHarris Lateralleşme Testi

 • Katıldığı Seminer, Eğitim ve Kongreler


 • Nisan 2019     :           Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi - Evangeline Munns

 • 
Şubat 2019     :            Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi Eğitimi - Cristof Loose


 • Aralık 2017     :            Ergen Günleri


 • Kasım 2017    :            Zeka ve Yetenek Kongresi


 • Mart 2017 :                  Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi


 • Ocak 2016:                  Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi


 • Kasım 2015:                Şema Terapi Eğitimi


 • Kasım 2014:                Zeka ve Yetenek Kongresi


 • Nisan 2013:                 Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı (Işıkkent Eğitim Kampusu)


 • Nisan 2013:                 Başkent Üniversitesi Psikoloji Günleri


 • Mart 2013:                  Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi Eğitimi


 • Ocak 2013:                  0-6 Yaş Çocuk Değerlendirme, İzlem ve Aile Eğitimi


 • Mart 2012:                  24. Mualla Öztürk Sempozyumu


 • Mart 2011:                  23. Mualla Öztürk Sempozyumu


 • Temmuz 2010:            15. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi


 • Nisan 2010      :           23. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Sempozyumu


 • Temmuz 2009:            14. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi


 • Temmuz 2008:            13. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi


 • Temmuz 2007:            12. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (Kıbrıs)  Araştırmalar


 • 2009-2010:                 Alışveriş Merkezleri ve Çocuklar (16. Ulusal Psikoloji Kongresinde

Poster Bildiri olarak sunulmuştur)


 • 2008-2009:               Çeşitli Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu Üzerindeki Etkisi


 • 2007-2008:              Çocuk Kaybı Yaşamış Ailelerin Diğer Çocuklarına Karşı Tutumları ve Bu Tutumların Çocukların Benlik Saygılarına Etkisi (Mezuniyet Tezi)


 • Ocak- Haziran 2008:   Çocuğun Siyasal Toplumsallaşması Üzerinde Medyanın Etkisi

(13.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresinde Bildiri Olarak Sunulmuştur)


 • Mart- Haziran 2006:   Özel Liselerde ve Resmi Liselerde Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması


  Projeler


 • 2009-2010:                 Kültür ve Duygular (Almanya-Türkiye kültürler arası araştırma projesi)
 • 

2007- 2008:                Vineland Uyum- Davranış Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması


  Sertifikalar


 • Aralık 2014:                Okul Öncesinde İlkyardım Eğitimi


 • Kasım 2014:                Zeka ve Yetenek Kongresi


 • Nisan 2013:                 Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı (Işıkkent Eğitim Kampusu)


 • Nisan 2013:                 Başkent Üniversitesi Psikoloji Günleri


 • Temmuz 2010:            15. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Katılım Belgesi


 • Nisan 2010 :           23. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Sempozyumu Katılım Belgesi


 • Temmuz 2009:            14. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Katılım Belgesi


 • Temmuz 2008:            13. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Katılım Belgesi


 • Temmuz 2008:            13. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Sözlü Bildiri Belgesi


 • Temmuz 2007:            12. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Katılım Belgesi


 • Haziran 2007:             Entegrasyon İçin Toplumsal Duyarlılık Gönüllüsü Sertifikası
Randevu ve bilgi için
0 312 466 38 00

Serpil Ilhan

Çocuk ve Genç Psikoloğu


Psikolog Serpil İlhan, Uluslar Arası Kıbrıs Üniversitesi İngilizce eğitimli Psikoloji bölümünü tam burslu ve şeref belgesi ile tamamlamıştır. Ufuk Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans bölümüne devam etmektedir. Psikoloji lisans eğitiminin 3. Senesinde Denizli Devlet Hastanesinin poliklinik servisinde 2 ay süreçli stajyer psikolog olarak görev aldı. Lisans eğitiminin 4. Senesinde Denizli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ve Pamukkale üniversitesi yataklı poliklinikte 3 ay boyunca stajyer psikolog olarak devam etti. Son dönem stajını ise Denizli Devlet Hastanesi Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılıkları tedavi merkezi (AMATEM) de sunumlu bir şekilde tamamlamıştır.

Meslek hayatına 2014-2015 yılında Ankara’da özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog görevini vererek başladı. Görevi boyunca özel eğitim gereksinimi olan çocukların değerlendirmelerinde, eğitimlerinde,  aile yönlendirmelerinde, davranış problemlerin çözümünde ve psikolojik destek gereksinimlerini karşılamada etkin rol oynadı.

Amerikan Kültür Kolejinde çocukların davranışları ve aile görüşmeleri ile yönlendirmelerine devam etmektedir.

Farklı eğitim kurumlarında çocuklar ile çalışan personellere ve ailelere yönelik seminerler vermiştir. Anne-baba eğitimlerine de halen devam etmektedir. Sıklıkla danışmanlık verdiği konular arasında dikkat ve konsantrasyon becerilerini artırmak, akademik motivasyonu arttırmaya yönelik uygulamalar, ödev yapma becerilerini artırmak, özgüveni artırmak, sınav kaygısını azaltmak, akademik başarıda yükselme, diğer insanlara karşı toleransı artırmak, sınıf içerisindeki duygusal tepkiselliği azaltmak, sınıf içerisinde arkadaşlarına karşı şiddeti azaltmak yada ortadan kaldırmak, öfke kontrol becerilerini geliştirmek bulunmaktadır.

Mesleki İlgi Alanları: 
Çocukluk Çağı Sorunları, Davranış Bozuklukları, Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Okula Hazır Oluş Süreçleri, Ders Başarısızlığı, Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi), kaygı bozuklukları, ergenlik dönemi sorunları, depresyonUygulayabildiği Testler


 • WISC -IV Çocuklar İçin Zeka Testi
 • Hacettepe Üniversitesi  Teknoloji Geliştirme Merkezi Nörometrika AR-GE Birimi – Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu (GİSD-B) 

 • Hacettepe Üniversitesi  Teknoloji Geliştirme Merkezi Nörometrika AR-GE Birimi ‘’Stroop Testi TBAG Formu, Sayı Dizisi Öğrenme Testi ve İşaretleme Testi,’’
 • Uygulama ve Puanlama Sertifikası, 2012

 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası Genişletilmiş Formu. ÖÖG-B alt testleri:

 • Matematik Testi,

 • Okuma Testi,

 • İşittiğini Yazma Testi,

 • Gördüğünü Yazma Testi,

 • Saat Çizimi Testi,

 • Head Sağ-Sol Ayırt Etme Testi,

 • Harris Lateralleşme Testi,

 • Öncelik-Sonralık İlişkilerinin Sorgulanması Testi,

 • Sıralama Testi,

 • Gessell Gelişim Figürleri Testi
Randevu ve bilgi için
0 312 466 38 00

Randevu için 0 312 466 38 00 - 0 542 466 38 88