Bayley Bebek Gelişim Ölçegi

Bayley Bebek Gelişim Ölçegi

Bayley Bebek Gelişim Ölçeği, Bayley tarafından 1969 tarafından geliştirilmiş, 1993’te gözden geçirilerek bazı değişiklerle 2. versiyonu oluşturulmuştur (yaş aralığının genişletilmesi gibi). 1-42 ay arasındaki çocuklara kliniksel değerlendirme ve araştırma amacıyla uygulanan bir değerlendirme aracıdır (Bayley, 1993; akt., Öztop, 2008; Crockenberg, 1983).

Uygulama süresi 15 ayın altındaki çocuklarda ortalama 25-35 dakika, 15 ayın üzerindeki çocuklarda ise yaklaşık olarak 60 dakika olarak belirlenmiştir. Ölçek; bilgi işleme, bellek, lisan, sosyal beceriler ve bilişsel stratejileri ölçen Bilişsel Ölçeği, kaba ve ince motor becerileri değerlendiren Motor Ölçeği ve dikkat, sosyal katılım, duygulanım gibi çocuğun davranışlarını niteliksel olarak değerlendiren Davranış Derecelendirme Ölçeğinden oluşur. Bilişsel ve motor gelişime yönelik standart puanlar verir (Gilliam ve Mayes, 2000; akt., Öztop, 2008).

Bebek gelişimini saptanmasında kullanılan ölçeklerden birisi olan Bayley Bebek Gelişim Ölçeği pek klinik durum değerlendirmesinde kullanılabilir. Çocuklarda psikolojik gelişimin saptanabilmesi için uygulanan bu test uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Randevu için 0 312 466 38 08