Çocuklarda Masturbasyon

Çocuklarda Masturbasyon

Çocuklarda Masturbasyon sıklıkla sağlıklı normal gelişimin bir parçasıdır. Çocuklarda Masturbasyon ile ilgili hazırlanan makalede Çocuklarda Masturbasyonun niçin olduğunu, Çocuklarda Masturbasyon gözlemlendiğinde ailelerin neler yapması gerektiğini, Çocuklarda Masturbasyonnun bir hastalık olup olmadığını, Çocuklarda Masturbasyon ile karşılaşıldığında ailelerin ne zaman profesyonel destek almaları gerektiği bilgisine ulaşabilirsiniz. Diğer yönden Çocuklarda Masturbasyon konusu okunmadan öncesinde çocuklarda cinsel gelişim konulu makalenin gözeden geçirilmesinde de fayda vardır.

Aşağıdaki çocukluk dönemi Masturbasyonu ile ilgili makalenin okunmadan öncesinde çocukluk dönemi cinsel gelişim evrelerinin bilinmesi anne ve babalar açısında daha uygun olacaktır.

Çocuklarda Masturbasyon Okumaya üşenebilecek okuyucular için ise bu makaleden alınması gerekecek temel fikir "hiç bir zaman çocukluk dönemi Masturbasyonu ile yetişkin cinselliğinin karıştırılmaması" gerektiğidir. Çocukların bu davranışlarına yetişkin cinselliği ile ilgili anlamlar yüklemek yanlıştır. Çocuk açısından özellikle normal toplumsal ahlaki değerlerin daha henüz oturmadığı 6 yaş öncesinde bu davranışın pek çok farklı alanda yapılması normal olarak değerlendirilebilir.

Çocuklarda Masturbasyon

Çocuklarda Masturbasyon, pek çok çocukta normal gelişim çizgisi içerisinde görülebilen, cinsel, fiziksel, ruhsal gelişime olumsuz bir etkisi olmayan, çocuğun genital bölgesini tekrarlayıcı uyarma davranışıdır. Erkeklerin %90-94, kadınların ise %50-60 ında yaşam boyu görülebilir. Birçok çocukta gelişimin tüm basamakları boyunca devam edebilir. Sıklıkla oyun esnasında, kendi vücutlarını merak etmelerine paralel olarak, bazen de genital bölgelerini keşfetmelerini sağlayacak çevresel bir uyaran sonrasında (sıkı bezleme, idrar yolu enfeksiyonu, mantar enfeksiyonu gibi) başlangıç gösterir. Genellikle 18 aylar civarında başlayarak, 4 yaşında en sık görüldüğü döneme ulaşır. 6 yaşından sonrada ise ergenlik dönemine kadar azalma eğilimi gösterir. Çocuk bu davranış bazen hoşlandığı, bazen kaygı ile baş etmek amaçlı, bazen de kendine uyaran sağlamak için yapabilir. Fiziksel veya duygusal bir soruna neden olmaz. Bu konuda en çok üzerinde durulması gereken konu ise bu sürecin yetişkinler tarafından anlamlandırılması ile ilişkilidir. Her ne kadar davranışlar genital bölgeye yoğunlaşmış olmasına karşın çocuk açısından değerlendirildiğinde bu saçını kaşımak, parmağını emmekten farklı bir durum değildir. Çocuklar bu davranışlarında 12 yaşına kadar cinsel birleşmeyi düşünmezler. Onlar açısından bu davranışın toplumsal kurallar çerçevesinde anlaşılabilmesi ise 6 yaşından sonra olmaktadır. Ailelerin bu davranışla karşılaştıklarında nasıl müdahale etmeleri gerektiğinden çok nasıl müdahale etmemeleri gerektiğini bilmeleri çok daha faydalı olacaktır. Zira bu sürecin çocuğa bir zarar vermediği düşünüldüğünde, ebeveynler tarafından yapılabilecek sert müdahaleler, utandırmalar, verilecek cezalar, çocuğun yetişkin dönemindeki cinsel yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durumla karşılaşan ebeveynlerin ev içerisinde yapabilecekleri uygulamalar aşağıda sırası ile ifade edilmiştir.

Çocuklarda Masturbasyonda Aileler Neler Yapmalı?

Sorunu tanımlayın. Bazı tıbbi rahatsızlıkla Masturbasyon davranışı ile karışabilir. Bu nedenle sorunun net olarak tanımlanabilmesi için hekime başvurmadan önce video çekimleri kullanılabilir.

Sakin olun. Bu davranışın çocuğunuzun fiziksel, ruhsal ve cinsel gelişimi üzerinde olumsuzluk oluşturmadığını unutmayın.

Zaman tanıyın. Bu davranışın 4 yaş civarında pek çok çocukta görülmesine rağmen, 6 yaş ile birlikte sıklıkla azaldığı, en azında toplum içinde yapılmadığını unutmayınız.

Onu anlayın. Bir çocuğun cinsellik kavramını ancak kendi gelişim çizgisi içerisinde anlamlandırabileceğini unutmayınız.

Onun için bu davranış kolunu kaşımaktan farklı bir davranış değildir. Cezalandırmayın. Cezalandırmak gelişimsel olarak herhangi bir sorun oluşturmayacak bu davranışı daha karmaşık hale getirerek çocuğunuzun yetişkin yaşamında farklı sorunlarla karşılaşmasına neden olabilir.

Eğer çocuğunuzu Masturbasyon yaparken görürseniz; şaşırmış görünmeyin veya ceza vermeyin. Bu davranışın toplum içerisinde yapılmasının uygun olmadığı, yalnızken yapabileceği, gelişimsel seviyesine uygun kelimelerle anlatılabilir.

Nedenlerini araştırın. Her ne kadar başlangıçta bazen idrar yolu enfeksiyonu, sıkı bezleme, mantar enfeksiyonları gibi çevresel durumlarla ilişkili olmasına rağmen sıklıkla belirgin bir tıbbi sorun ile ilişkili değildir.

Bazen bu davranışın çocuğun kaygısı ile başedebilmek için veya kendisine ayrı bir uyarak oluşturabilmek amacı ile gerçekleştirebileceğini unutmayın. Bu alanlar ile ilgili sorun düşünülüyorsa nedene uygun davranmak mantıklı olacaktır.

Yönlendirin. Bu davranışın temelde kendini uyarma davranışı olduğunu unutmayın. Dikkatin başka bir yöne çekilmesi, diğer bir deyişle çocuğa yeni bir uyaran sağlanması sıklıkla fayda gösterecektir.

Dr. Genco USTA

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı
Çocuk psikolojisi ve psikiyatrisi ile ilgili herşey....
cocukpsikiyatri.net - cocukpsikiyatri.info - cocukpsikiyatri.org

Randevu için 0 312 466 38 00 - 0 542 466 38 88