Dikkat Eksikliği Tedavisi Ankara

DEHA (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite) Eğitimi

Çocuğumun dikkat süresi çok kısa nasıl ders çalıştırabileceğimi bilmiyorum...

Çocuğumun ders başarısı giderek düşüyor...
Çocuğum derslerine hiç çalışmıyor...
Çocuğum çok ders çalışıyor ve çabalıyor ancak istediğimiz başarıyı kazandıramıyoruz...
Çocuğum nasıl çalışması gerektiğini bilmiyor...

Yukarıdaki sorunlar ile ilgili sorun yaşıyorsanız bu dikkat eksikliğine yönelik olarak planladığımız eğitim programımız sizin için uygun olabilir. Bu program ile sıklıkla dikkat dağınıklığında karşılaşılan öğrenmeyi öğrenebilme ile ilişkili sorunların üstesinden gelmek, etkin ve uygulanabilir bir akademik plana sahip olmak ve belkide en önemlisi anne ve babaların çocuklarına nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek mümkün olacaktır. 

Merkezimizde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) olan çocuk ve ergenlere yönelik akademik ve psikolojik olarak destekleyici bireysel çalışmalar yapılmaktadır.  DEHB’li çocuk ve ergenler için DEHA, Özel Öğrenme Güçlüğü olan çocuk ve ergenler için ise DX programı ile destekleyici çalışmalar yürütülmektedir.

Çalışmaların içeriği her çocuk ve ergenin ihtiyacına göre belirlenmekte ve kişiye özel olarak planlama yapılmaktadır. DEHA ve DX programları, hem akademik hem de davranışsal becerileri desteklemeyi hedeflemektedir. Sürece yönelik eğitsel materyaller ile öğrenme sürecine yönelik çalışmalar yapılmakta, ev ödevleri planlanmakta, davranışsal beceriler de sosyal beceri çalışmaları ile desteklenmekte ve psikolojik destek sağlanmaktadır. Programlar yaklaşık olarak 6-8 seans olarak planlanmakta, süreç aile ve okulla iletişim halinde takip edilmektedir. Aile, sürece yönelik bilgi verilmekte ve aile ile koordine bir şekilde program yürütülmektedir. İhtiyaç dahilinde aileler için de eğitim planlanmaktadır.

DEHA PROGRAMI NEDİR?

Dikkat Eksikliği ve Hiparaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuk ve ergenlerin aile ve okul işbirliği ile birlikte hem akademik hem da davranışsal olarak desteklenmesinin daha yararlı olduğu bilinmektedir. DEHB’li çocuk ve ergenlerin akademik ve sosyal becerilerini destekleyen bir program olarak planlana DEHA programının amaçları şu şekildedir:

- DEHB tanısı alan çocuk veya ergen öğrenme stratejileri oluşturmakta ve problem çözme becerileri geliştirmekte zorluk yaşayabilir. Program süresince,  öğrencinin öğrenme stilinin belirlenmesi ve bu doğrultuda etkili öğrenme stratejilerini kavrayarak, bu stratejileri akademik görevlerde kullanması hedeflenir.


- Dikkatsizlik, dürtüsellik, organize olamama, planlama yapamama ve bozulmuş zaman algısı gibi problemlere yönelik çocuk veya ergen ile uygun başa çıkma stratejileri belirlenir. Belirlenen stratejilerin akademik ve sosyal hayat içinde uygulanabilmesine yönelik çalışmalar yapılır.


- Düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimsel materyaller kullanılarak; dikkat, yönergeyi bütünüyle algılama, kavrama, akılda tutma, istenilen sıraya dikkat etme, tüm bilgileri birbiri ile ilişkilendirebilme gibi becerilerin geliştirilmesi amaçlanır.

- Kısa ve uzun süreli belleğin güçlendirilme, neden-sonuç ilişkisi kurma, çıkarımda bulunma ve dil becerileri gibi temel alanların geliştirilmesine yönelik akademik çalışmalar planlanarak, bu çalışmaların ev ödevleri şeklinde de düzenlenip takip edilmesi sağlanır.


- Akademik becerilerin yanı sıra; durup düşünerek davranma, davranış kontrolü, sosyal ilişkileri başlatabilme ve sürdürebilme, kendini ve duygusunu ifade etme, toplumsal davranışlar ve kurallara uyum, sosyal sorunlara çözüm üretebilme gibi sosyal hayat içinde zorluk yaşanabilen durumlara yönelik davranışsal çalışmalar yapılması planlanır. Böylece, çocuk veya ergen sosyal hayata yönelik davranışsal olarak desteklenmiş ve farkındalık kazanmış olur.DEHA programı kapsamında çocuk veya ergen sosyal beceri çalışmaları ile desteklenmekte; ihtiyaca göre kendini ifade etme, öfke kontrolü, problem çözümü ve toplumsal kurallara uyum gibi sosyal beceri çalışmaları planlanmaktadır.


- Programa ile çocuk veya ergenin güçlü olduğu diğer alanları keşfetmek de hedeflenir.

Uzm. Psk. Gözde TEZCAN
Çocuk Psikolojisi ve Psikiyatrisi ile ilgili herşey....
Ankara Çocuk Psikiyatri

Randevu için 0 312 466 38 00 - 0 542 466 38 88