Hareketlilik Öğrenmeyi Kolaylaştırıyor mu?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Görülen Hiperaktivite Bir Öğrenme Metodu Olabilir mi?

Pek çok açıdan günümüze kadar eğitimsel süreçlerde belirgin bir sorun olarak algılanan Hiperaktivite Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklarda bir öğrenme metodu olabilirmi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makalede bu konu ile ilgili ilginç sonuçlara ulaşılmıştır.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivitesi olan çocuklar koşarken daha iyi mi öğreniyor?


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların kıpır kıpırlıkları sıklıkla davranışsal bir sapma olarak tanımlanmaktayken yeni bir çalışma kıpır kıpırlığın okulda öğrenme süreçlerini destekleyen bir özellik olabileceğini ortaya koymaktadır.


Florida Üniversitesinde (UCF) araştırmacılar çocuk psikiyatrisinin önemli ilgi alanlarından olan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun temel özelliklerinden aşırı hareketliliğin çocukların öğrenme süreçlerini destekleyebileceğini saptadılar.


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu sıklıla erken çocukluk dönelmerinden itibaren başlangıç gösteren bir rahatsızlıktır. ABD verilerine göre 2011 yılında yapılan epidemiyolojik çalışmalarda 4- 17 yaş aralığında sıklığının % 11 olduğu saptanmıştır.


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun en temel bulguları kığır kığırlık, dur durak bilmeden aşığı hareketlilik, çok konuşma, çevresindekilerin konuşmalarını sık sık kesme, bir görevi yerine getirme ve sürdürme ile ilgili güçlükler, dikkatini yoğunlaştırma sorunları olarak söylenebilir. bu davranışlar Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan bir çocuğun okul uyumunun bozulmasına ve akran ilişkilerinde sorun yaşamasına neden olabilir.


Dr Rapport tarafından yapılan bir çalışmada Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların aşırı hareketliliğinin yalnızca yönetsel işlevlerin kullanılması gereken noktada ortaya çıktığı saptanmıştır.


Journal of Abnormal Child Psychology dergisinde yayınlanan çalışmada 8-12 yaşları arasında 52 erkek çocuk “işleyen bellek, sonuç çıkarsama ve öğrenme süreçleri ile ilgili bilişsel görevler yapılarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan katılımcılar Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olmayan grup ile kıyaslandığında hareketli olduklarında bilişsel görevleri daha kolay yerine getirmişlerdir. Her ne kadar bu yapılan çalışmanın daha kapsamlı gruplar üzerinde tekrarlanması gerekmesine rağmen hareketliliğin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların öğrenme süreçleri kolaylaştıran bir semptom olduğunu göstermek açısından önemlidir. Okul – Sınıf mekânsal düzenlemelerinde bu özelliklerin dikkate alınması Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun davranışsal sağaltımı açısından fayda sağlayabilir.

http://www.medicalnewstoday.com/articles/292671.php


Hyperactivity in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): impairing deficit or compensatory behavior?, Mark D. Rapport, et al., Journal of Abnormal Child Psychology, doi: 10.1007/s10802-015-0011-1, published online 12 April 2015,abstract.

Not: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocukluk döneminin en görülen nörogelişimsel bozukluğu olup pek çok davranışsal ve nörobiyolojik belirtiye sahiptir. En temel belirtileri Dikkat eksikliği, duygudurum dalgalanmaları ve dürtü kontrol sorunlarıdır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu yüksek oranda kalıtsallık gösteren bir rahatsızlıktır. Sağlıklı çocuklarda yapılan çalışmalarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların beyin hacmi ve işlevi ile ilgili farklılıklar saptanmıştır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu belirtileri sıklıkla çocuğun çevresinin değişmeye başladığı diğer bir deyişle okul başlangıcında ortaya çıkma eğilimindedir. Pek çok çocuğun tanısı 6 – 12 yaşları arasında konulmaktadır ancak yetişkin ve yaşlılarda da tanılamalar oldukça sıktır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuk ve yetişkinlerde diğer çocuklara göre uyku sorunu, yeme sorunları, duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları daha sık saptanır. Çocuk, ergen, yetişkin insanların yaklaşık yüzde 5’inde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu saptanmaktadır.

Randevu için 0 312 466 38 00 - 0 542 466 38 88