Hava Kirliliği Dikkat Eksikliğine Neden Olmakta

Hava kirliliği Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna Neden Olmakta

Ağır hava kirliliğine maruz kalan çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu sıklığı artmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafındna yapılan araştırmanın sonuçları bu konudaki tehlikeyi ortaya koymaktadır.

Ağır hava kirliliğine maruz kalan çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu sıklığı artmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafındna yapılan araştırmanın sonuçları bu konudaki tehlikeyi ortaya koymaktadır.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre “trafik ilişkili hava kirliliği” oranının yüksek olması 7 yaşında çocukların Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı alma riskini arttırmakta. Cininnati Çocuk Hastanesi tarafından yürütülen çalışmada elde edilen sonuçlar gelişen bir beyin üzerinde çevresl etkileri ortaya koymak açısında önemli sonuçlar göstermekte. Önceki çalışmalarda kısmi bir ilişki saptanarak yüksek oranda kirliliğe maruziyetin beyin yapısında enflamatuvar (enfeksiyon benzeri) değişikliklere neden olduğu saptanmıştır. Yüksek oranda kirliliğe marz kalan çocuklarda bellek işlevlerinde gerileme, bilişsel testlerde bozulma ve bazı çalışmalarda otizm sıklığında artma saptanmıştır.Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu genetik etkilerin oldukça ön planda olduğu ancak çevresel etkilerinde rol alabileceği nöro gelişimsel bir rahatsızlıktır. Yapılan çalışmanın sonuçlarında araştırmacılar özellikle genetik etkilerin halan hava kirliliğine kıyasla daha belirgin bir rol oynadığını belirtmektedir. Araştırma sonucunda saptanan ilginç bir bulguda annelerin okul başarısının düşük olması çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı açısında da risk içermektedir.

Not: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocukluk döneminin en görülen nörogelişimsel bozukluğu olup pek çok davranışsal ve nörobiyolojik belirtiye sahiptir. En temel belirtileri Dikkat eksikliği, duygudurum dalgalanmaları ve dürtü kontrol sorunlarıdır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu yüksek oranda kalıtsallık gösteren bir rahatsızlıktır. Sağlıklı çocuklarda yapılan çalışmalarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların beyin hacmi ve işlevi ile ilgili farklılıklar saptanmıştır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu belirtileri sıklıkla çocuğun çevresinin değişmeye başladığı diğer bir deyişle okul başlangıcında ortaya çıkma eğilimindedir. Pek çok çocuğun tanısı 6 – 12 yaşları arasında konulmaktadır ancak yetişkin ve yaşlılarda da tanılamalar oldukça sıktır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuk ve yetişkinlerde diğer çocuklara göre uyku sorunu, yeme sorunları, duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları daha sık saptanır. Çocuk, ergen, yetişkin insanların yaklaşık yüzde 5’inde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu saptanmaktadır.

Randevu için 0 312 466 38 00 - 0 542 466 38 88