Minesota Bebek Gelişim Envanteri

Minesota Bebek Gelişim Envanteri

Irenton ve Thwing (1980) tarafından geliştirilen Minesota Bebek Gelişim Envanteri (Minnesota Infant Development Inventory -MID), ailenin çocuğa dair gözlemlerine dayanan gelişimsel bir testtir. 5 adet alanın her biri için geçerli-geçersiz 15 maddde vardır. Test, İnce Motor, Kaba Motor, Dil, Kavrama ve Bireysel-Sosyal alanları ölçer.

Şimdiki analizlerde her bir ölçek için iki tip skor hesaplanmıştır: geçerli maddelerin toplamı ve ölçek toplamlarının yaşla bölümündeki oran. Bebeğin yaşından bir ay üzerinde veya altındaki puanlar normal kabul edilmiştir. Çocuğun yaşının iki ay altındaki puanlar ise süpheli veya olası bir gecikmeye işaret edebilir. Kendi yaşının üç veya daha fazla ay altındaki puanlar ise gelişimin gecikmiş olduğunu gösterir. Gecikmiş veya şüpheli durum arasındaki ayrım istatistiksel olarak ispat edilememiştir.

Genel sonuçlar için ise tasarlanmış sınıflandırma sistemi şöyledir: Eğer bütün ölçek puanları normal dağılım içindeyse, genel sonuç normal olarak sınıflandırılabilir. Eğer bir veya daha fazla özellik şüpheli ve hiçbiri gecikme dağılımında değilse, toplam ölçek şüpheli olarak değerlendirilir. En az bir ölçek gecikmeye işaret ediyorsa, toplam ölçek gecikmeyi gösterecek şekilde sınıflandırılır (Creighton ve Sauve, 1988).

Randevu için 0 312 466 38 08