Peabody Resim Kelime Testi

Peabody Resim Kelime Testi

Asıl formu İngilizce (Peabody- Picture-Vocabulary Test) olan Peabody Resim-Kelime Testi,  Dunn tarafından hazırlanmış, Katz ve arkadaşları tarafından 1972 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır (Katz, Önen, Demir, Uzlukaya ve Uludağ,1974). Test, 2,5-18 yaş çocuk ve bireylerin dil gelişimini (kelime bilgisini) ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testtir. Testte, resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlayan sorular bulunmaktadır. Her biri 4 resimden oluşan 100 kart ve kayıt formu vardır. çocuğun her kartta bulunan dört resim arasından, kendisine söylenen kelimeye uygun olan resmi bulup göstermesi istenmektedir. Çocuk Her doğru yanıtı için 1 puan alır. Son sekiz sorudan altı tanesine yanlış cevap alınana kadar devam teste devam edilir. Puanların toplamı testin ham puanını oluşturmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur, 10-15 dakikada yanıtlanabilmektedir (Kayılı, Koçyiğit ve Erbay, 2009; Texas Statewide Leadership for Autism, 2009).

Randevu için 0 312 466 38 08