Disleksi Tedavisi

DX (Özgül Öğrenme Güçlüğü - Disleksi)
Eğitim Programı

Çocuğum Nasıl Ders Çalışacağını Bilmiyor..
İlaç Tedavisi Almamıza Rağmen Akademik Gelişim Sağlayamıyoruz..

Çocuğuma dersler Konusunda nasıl Yardım Edebileceğimi Bilmiyorum..

Çocuğumun Öğrenmesi Diğer Yaşıtlarına Göre Farklı..

Çocuğum Hala Okumayı Sökemedi..

Özel Öğrenme Güçlüğü - Disleksi Nedir?


Özel Öğrenme Güçlüğü- disleksi, bir çocuğun düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik becerilerinde zeka, yaş ve eğitim düzeyine göre daha düşük başarı göstermesidir.  Özel öğrenme güçlüğünün farklı alt grupları vardır. Bunlardan bazıları:

Merkezimizde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) - Disleksi olan çocuk ve ergenlere yönelik akademik ve psikolojik olarak destekleyici bireysel çalışmalar yapılmaktadır.  DEHB’li çocuk ve ergenler için DEHA, Özel Öğrenme Güçlüğü olan çocuk ve ergenler için ise DX programı ile destekleyici çalışmalar yürütülmektedir.

Çalışmaların içeriği her çocuk ve ergenin ihtiyacına göre, bireysel özellikleri göz önüne alınarak belirlenmekte ve kişiye özel olarak planlama yapılmaktadır. Programın temel amacı çocuğa öğrenme stratejilerini öğretebilmek temellidir.   DX programında, hem akademik hem de davranışsal becerileri desteklemeyi hedeflemektedir. Sürece yönelik eğitsel materyaller ile öğrenme sürecine yönelik çalışmalar yapılmakta, ev ödevleri planlanmakta, davranışsal beceriler de sosyal beceri çalışmaları ile desteklenmekte ve psikolojik destek sağlanmaktadır. Programlar yaklaşık olarak 6-8 seans olarak planlanmakta, süreç aile ve okulla iletişim halinde takip edilmektedir. Aile, sürece yönelik bilgi verilmekte ve aile ile koordine bir şekilde program yürütülmektedir. İhtiyaç dahilinde aileler için de eğitim planlanmaktadır.

DX PROGRAMI NEDİR?

Özel Öğrenme Güçlüğü olan çocuk ve ergenlere yönelik planlanmış bir program olan DX, ihtiyaç dahilinde planlanan akademik ve davranışsal becerilerin geliştirilmesini amaçlar. DX programının içeriği ve temel hedefleri şu şekildedir:

DX programı ile sürece yönelik müdahale yöntemleri ile,  bireyin ilgisinin güçlendirilmesi ve becerinin arttırılması yönelik planlama yapılır. Bu planlanma hem öğrenme sürecini (bilginin kazanılması, depolanması, ifade edilmesi) ve akademik becerileri desteklemeyi hedeflerken, hem de özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk ve ergenleri psikolojik ve davranışsal anlamada desteklenmesini sağlar.


Program süresince Özel Öğrenme Güçlüğü olan çocuk veya ergenin; çok yönlü düşünme, anlama, kavrama, akıl yürütme, eleştirel düşünme, var olan bilgiyi yeni duruma uyarlayabilme ve dil becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitimsel materyaller kullanılır ve akademik çalışmalar yapılır. Bu çalışmaların bir kısmı ev ödevi şeklinde de planlanarak, sürecin sürekliliği ve devamlılığı sağlanır.


Özel öğrenme güçlüğünde, öğrenme alanında yaşanan güçlük, çocuğun veya ergenin sosyal ilişkileri, kendini ifade etme ve karşı tarafı anlama becerisi ve zaman zaman da beden koordinasyonu ile ilişkileri faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir. Bu durum da çocuğun veya ergenin duygu durumunu, öz güveni olumsuz etkileyebilir ve kaygı düzeyini arttırabilir.  Akademik ve sosyal hayattaki güçlükler dolayısıyla başarısızlık duygusu ve hayal kırıklığı yaşanabilir.


Akademik olarak yaşanan problemlerden dolayı çocuk ve ergenin yaşayabileceği düşük benlik saygısını önleme ve kaygıyı hafifletmeye yönelik, DX programı dahilinde uygun terapi yöntemleri ile psikolojik destek de sağlanmaktadır. Psikolojik destek ile çocuk veya ergenin öncelikle korku, kaygı, mutsuzluk, öfke gibi duygularını tanıması, bu duyguları ifade etmesi ve duygu durumuna yönelik destekleyici çalışmalar yapılması hedeflenir.
DX programı dahilinde yapılması hedeflenen sosyal beceri çalışmaları ile de ihtiyaca göre atılganlık, özgüven, öfke kontrolü ve problem çözümü gibi çalışmalar yapılmaktadır.


Böylece kendini ifade etme, başkalarının duygularını, düşüncelerini, sözlü ve sözsüz, iletişimi anlama, toplumsal davranışlar ve kurallarla ilgili farkındalıklar arttırılmış olunabilir.


Programa ile çocuk veya ergenin güçlü olduğu diğer alanları keşfetmek ve bireyin ve ailenin de bunları farkına varması amaçlanmıştır.

Gözde TEZCAN
Uzman Klinik Psikolog
cocukpsikiyatri.org - Ankara
Çocuk psikolojisi ve psikiyatrisi ile ilgili herşey...

Randevu için 0 312 466 38 00 - 0 542 466 38 88