Aşılar Otizm Yapar mı?

Aşılar Otizm Yapar mı?

Son yılların en moda sorusu.
Aşı karşıtı toplum sağlığı düşmanlarının diline pelesenk olan hipotez.

Sığ zihinlerin tüm bilimin insanlarının kendilerini kısır bırakmak üzere çabası olduğuna dair hezeyanının küçük bir uzantısı.

Okumayı muhtemelen çok sevmeyen kısa yazı okuyucular için hemen cevabı vereyim; Hayır. Bu cevabı hemen vermemin nedeni son zamanlarda hap bilgiler ile hayatı yorumlamaya çalışan, sığ bakış açısı ile hem kendi çocuğunun hem de tüm toplumun sağlığını bozma potansiyeli gösteren aşı karşıtlarının gün geçtikçe artması. Genelde bu güruh Ömer Seyfettin’in kaşağısını okumadan başlar yaşama. Aslında okunabilecek pek çok bilimsel veriye karşıdır. Tüm bilim aslında onları kısır bırakmak, sakatlamak ve yok etmek amacı ile bulunan bir hezeyandan ibarettir. Tüm bu ilginç hayat görüşünü Amerikan yapımı telefonlarından paylaşırlar çevreleri ile. Hatta Amerikan yapımı telefonları ile Amerikan malları protestolarını yazarlar kısıtlı kelimeleri ile. En sıklıkla da Yahudi karşıtı kampanyaları Yahudi şirketleri üzerinden duyurmaya çalışmaları ile ünlüdürler. Kısa ve sığ yaşamlarında kendilerinden önceki neslin bilme olan inancı nedeni ile hiçbir zaman boğmacanın yıkıcılığı, çocuk felcinin ne olduğunu bilmeden büyümüşlerdir. Onlara göre demir ciğerin bir anlamı yoktur. Onlara göre kuş palazı kuşların tuhaf bir hastalığıdır. “Çiçek bozuğu” denilince sipariş verdiği çiçeğin bozuk gelmesi dışında bir şey düşünmeyen sığ okuma yoksunu bedenlerdir. Harvard’lı profesörler yerine Harward’lı profesörleri tercih ederler. Onlara tüm dünyanın saldırmaya hazırlandığı hezeyanlarını destekleyen herkes doğruyu ve gerçeği konuşmaktadır. Ötesi yalandır.


Neyse cahil için yazılacak çok şeyler var ama ne yazık ki ilk cümleden sonrasını okuyamayacak kişiler için uzun yazmak çok anlamlı değil. Gelelim otizm aşı ilişkisine. Otizm ile aşı ilişkisi uzun yıllardan bu yana tartışılan konulardan birisidir. Özellikle civa zehirlenmeleri ile otizm semptomları arasında benzerlikten yola çıkılarak öne sürülen bir hipotezin ürünüdür. Gerçekten de otizmde gözlemlenen psikolojik dışa vurumlar ile civa zehirlenmesinin bazı ortak noktaları bulunmaktadır. Diğer yönden klinik olarak ise tamamen farklı durumlardır. 

Gerçekten de otizmde gözlemlenen psikolojik dışa vurumlar ile civa zehirlenmesinin bazı ortak noktaları bulunmaktadır. Diğer yönden klinik olarak ise tamamen farklı durumlardır. 

 Motor

Görme

Konuşma

Duyusal

Psikiyatrik

Otizm

Sterotipiler

Etkilenim yok

Gecikme, Ekolali

Aşırı duyarlılık

İçe kapanma, iletişim kurmada isteksizlik

Civa zehirlenmesi

Ataksi, dizatrik

Görme alanında daralma

Dizatrik

Periferal Nöropati

Toksik psikoz; Hafif vakalarda kaygı ve depresyon

Otizm ve Civa Zehirlenmesi arasındaki farklar

Diğer yönden aşı, otizm ve civa üçgenindeki kilit madde tiomersaldir. Tiomersal aşılarda 1999 yılına kadar oldukça yaygın olarak kullanılan civa içeren bir bileşiktir. Her ne kadar pek çok çalışmada belirgin bir toksisiteye neden olduğu gösterilmemiş olsa da aşı üreticileri tarafından kullanımına 1999 tarihinden sonra oldukça net bir sınırlama getirilmiştir. Tiomersal isimli maddenin her ne kadar pek çok çalışmada masum olduğu gösterilmesine karşın toksik olan bir maddenin bilinçli bir şekilde tüketilmesi çok kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu neden kullanım sınırı oluşturulması oldukça makuldür. Diğer yönden özellikle tiomersale göre çok daha fazla civa pek çok farklı ağır metal içeren balıkları market raflarında yerlerinin hiçbir zaman değişmemesi, buna neden olan fabrika atıklarının, deniz kirliliğinin hiçbir zaman konuşulmaması (konuşulamaması) oldukça ikiyüzlü bir durumdur. Market raflarında bulunan balıkları tüketen gebelerin serumlarında yüksek oranda civa ve pek çok farklı ağır metal bulunması ve anneye göre daha yoğun bir ağır metal maruz kalımı gösteren fetüsler ile ilgili pek çok çalışma bulunmaktadır (1-3). Diğer yönden aşı ve otizm ilişkisini inceleyen pek çok çalışma olmasına rağmen son yıllardaki en kapsamlı çalışmalardan birisinde (çalışmada yaklaşık 1.25 milyon çocuğun verisi kullanılmıştır) otizm ve aşılar arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır (4).

Tabi ki her ne kadar bilimsel veri olursa olsun taş cevheri her zaman kırmaya devam edecektir. Sığ zihinli insanların anlayamadıkları bilgi karşısındaki ilk tutum olan reddediş, yerini çabaya bırakmadığı sürece bu durum devam edecektir.

Referanslar:

1. Kim EH, Kim IK, Kwon JY, Kim SW, Park YW.   The Effect of Fish Consumption on Blood Mercury Levels of Pregnant Women.   Yonsei Med J. 2006 Oct;47(5):626-633.

2. Huel G, Sahuquillo J, Debotte G, Oury J and Takser L (2007)Hair Mercury Negatively Correlates with Calcium Pump Activity in Human Term Newborns and Their Mothers at Delivery, Environmental Health Perspectives, 116:2,(263-267), Online publication date: 1-Feb-2008.

3. Björnberg KA1, Vahter M, Grawé KP, Berglund M. Methyl mercury exposure in Swedish women with high fish consumption. Sci Total Environ. 2005 Apr 1;341(1-3):45-52

4. Luke E.TaylorAmy L.SwerdfegerGuy D.Eslick Vaccines are not associated with autism: An evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies Vaccine Volume 32, Issue 29, 17 June 2014, Pages 3623-3629

Dr. Genco USTA
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı
cocukpsikiyatri.org - Ankara
Çocuk psikolojisi ve psikiyatrisi ile ilgili herşey....

Randevu için 0 312 466 38 00 - 0 542 466 38 88