Psikiyatrik Belirtiler

Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Belirtiler

Çocukluk ve ergenlik döneminde sanılanın aksine pek çok farklı psikiyatrik sorunla karşılaşılabilir.

Diğer yönden çocuklarda psikiyatrik sorunların ortaya çıkardığı bulgular yetişkinlere göre pek çok açıdan farklılık gösterecektir. Çocukluk döneminde görülen pek çok normal davranış yetişkin dönemi için bir patoloji olarak adlandırılabilir. Örneğin 4 yaşında geceleri alt ıslatma sorunu olan bir çocuk normal olarak değerlendirilirken, aynı sorun yetişkinlerde tanı alabilecek bir sorundur. Ayrıca çocukluk döneminin sürekli değişen ve her gelişimsel basamakta farklı özellikler gösteren bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Bazı özellikler bazı dönemlerde normal olarak adlandırılabilirken, bazı farklı gelişimsel basamaklarda psikiyatrik bir sorunun işareti olabilir.


Okul başarısızlığı

Karşı gelmeler

Hırçınlık

Saldırganlık

İzinsiz para-eşya alma

Yalan söyleme
Kavgacılık

Çekingenlik
Öz güvende azalma
Uyku sorunları

Alt ıslatma

Tikler

Yeme sorunları

Arkadaş ilişki sorunları


Kaka kaçırma


Takıntılar
Korkular
Tırnak yeme

Göz teması kurmama

Konuşma gecikmesi    

Gelişim geriliği

Aşırı hareketlilik

Dikkat dağınıklığı
Kardeş kıskançlığı
Takıntılar    

İçe kapanma
Ağlamalar

İntihar girişimi
Madde kullanımı

Uyku bozukluğu
Gece Uykuda Yürüme       (Somnambulizm)

Randevu için 0 312 466 38 08