Sürekli Performans Testi

Sürekli Performans Testi

Dikkatin sürdürülebilme becerisinin değerlendirildiği bu test, uyaran akışı içinde rastgele meydana gelen değişikliklerin izlenebilmesi esasına dayanır. Birçok farklı uygulanımı bulunan sürekli performans testinin (SPT) merkezimizde Zimoğlu ve Karamürsel tarafından bilgisayara uyarlanan formu kullanılmıştır. Sürekli Performans Testi, dürtüsellik ve dikkatin sürdürümünün değerlendirilmesi için sıklıkla kullanılan bir testtir. Eğer hedef uyarana yanıt verilmezse dikkatin sürdürümündeki sorunlarla ilişkili olan atlama (omission), hedef uyaran dışındaki uyaranlara yanıt verilirse dürtüsellikle ilişkili olan gereksiz basma (commission) hatası yapıldığı kabul edilir. Bir metaanaliz çalışmasında, DEHB olan çocukların normal çocuklara göre anlamlı olarak daha fazla atlama ve gereksiz basma hatası yaptığı ortaya konulmuştur (Losier ve ark., 1996).

Çalışmamamızda SPT değerlendirmesi sessiz bir görüşme odasında gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara test yönergelerini tam olarak anlayana kadar alıştırma yapma imkanı verilmiştir. 3.5 cm uzunluğundaki tek harften oluşan uyaranlar 200 milisaniye süresince ekranda görünmekte ve katılımcılardan ekranda “Z” harfini gördükten sonra “A” harfini gördüklerinde uyaran düğmesine basmaları istenmektedir. Uyaranlar arası süre 1000 milisaniye olarak belirlenmiştir. Hedef uyaran sayısı 81 dir.

Randevu için 0 312 466 38 08