Wender Utah Derecelendirme Ölçeği

Wender Utah Derecelendirme Ölçeği

Bu ölçek çocukluktaki DEHB belirtilerini geriye yönelik sorgulamak ve erişkinlerde DEHB tanısının konulmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir (99). Erişkinlerde DEHB tanısı konulabilmesi için geliştirilen Utah ölçütleri temel alınarak oluşturulmuştur. 25 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerden elde edilen 0-100 arası puanlar Wender Utah Derecelendirme Ölçeği puanını vermektedir. Kesim noktası olarak 46 puan alındığında DEHB olan hastaların %86’sını,sağlıklı kontrollerin %99’unu ve depresyonu olan hastaların %81’ini ayırt edebileceği bildirilmektedir (100). Ölçeğin Türkçe formunun geçerlilik güvenilirlik çalışması Öncü ve ark. tarafından yapılmıştır (101).

Randevu için 0 312 466 38 08