Bender-Gestalt Görsel Motor Testi

Bender-Gestalt Görsel Motor Testi

Bender Gestalt  şekilleri, gestalt psikolojisinin algılamaya ilişkin prensiplerini  kullanmak için Wertheimer tarafından geliştirilmiştir (Palmer, 1983; akt., Kiriş ve Karakaş, 2004).Bender 1938'de bu şekilleri uyarlamış ve görsel motor algılamayı ölçen Bender Gestalt Görsel Motor Testi’ni geliştirmiştir. Başlangıçta beyin hasarını ve duygusal sorunu ortaya çıkarmada kullanmıştır (Billingslea, 1963).

Test, her birinde geometrik şekiller bulunan 9 karttan oluşmaktadır. İlk kart A olarak adlandırılmış, diğer kartlar ise 1'den 8'e kadar numaralandırılmıştır. Testin puanlanmasında ise en sık kullanılan Koppitz puanlama sistemidir. Bu puanlama sistemine göre şekillerde yapılan her bir hataya "1" puan verilmektedir. Testten alınabilecek en yüksek puan 30'dur. Testte süre sınırı yoktur (Koppitz 1964; akt., Kiriş ve Karakaş, 2004). Çocuklardaki geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya yönelik gelişimsel bir testtir. Beyindeki bozuklukları teşhis etmek amacıyla kullanılır.  Ayrıca kişilik sapmalarını bulmaya yardımcı olan bir testtir. 5 yaş ile 10 yaş 11ay arasındaki çocuklara uygulanır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır (Yalın ve Sonuvar 1987). Bender Gestalt Görsel Motor Testi görsel motor gelişim ve bununla ilişkili olarak bellek, zaman ve yer kavramı, organizasyon yeteneğini ölçmek  amacıyla kullanılmaktadır (Palmer 1983; akt., Kiriş ve Karakaş, 2004). Bu özelliklerin zekanın da birer fonksiyonudur ve test, zeka  testi olarak da kullanılabilmektedir (Yalın ve Sonuvar 1987).

Testin uygulanışında; bireylerden sırayla verilen 9 geometrik şekli çizgisiz beyaz kağıda aynen çizmeleri istenir. Bir kağıt yeterli olmakla birlikte zeka geriliğine sahip ve duygusal yönden problemi olan çocuklar için birden fazla kağıt kullanılabilir.  Bender Gestalt Görsel Motor Testinin Türk çocukları üzerindeki normalizasyon çalışması sonucunda test-tekrar test güvenirliği 1. sınıflar için, 0.80; 2.sınıflar için 0.73 ve 3. sınıflar için 0.81 olarak bulunmuştur. Puanlayıcılar arası güvenirliğin hesaplanmasında,1. sınıf öğrencilerinin test performansı iki ayrı uzman tarafından puanlanmış, katsayının .93 ile .97 arasında değiştiği görülmüştür (Yalın ve Sonuvar 1987).

Randevu için 0 312 466 38 08