Denver Gelişim Tarama Testi

Denver Gelişim Tarama Testi

Denver Gelişimsel Tarama Testi (DGTT), süt çocuklarının ve okul öncesi çocukların gelişimini değerlendirmede kullanılan bir araçtır (Apak, 1989; Miller, Onotera, Deinard, 1984, akt., Karasalihoğlu ve ark., 1997).Ölçek,  Frankenburg ve Dodds tarafından 1967’dehazırlanmış, 1971’de yeniden gözden geçirilmiştir ( Anlar ve Yalaz, 1996; akt., Karasalihoğlu ve ark., 1997).

AGTE, gelişimsel gecikme ve düzensizlik açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlamaktadır (Erol, Sezgin ve Savaşır, 2006).

Denver Gelişim Tarama Testi,  0-6 yaş çocuklara uygulanmak üzere Anlar ve Yalaz (1996)  tarafından Türkçe’ye uyarlanmış ve standardize edilmiştir (akt.,Öztop, 2008). Çocuklarda gelişimsel sorunları taramak ve riskli durumları izlemek (doğum sırasında sorun yaşayan bebekler) amacıyla uygulanabilir. Çocuğun birtakım işlevlerdeki becerisinin yaşıtları ile karşılaştırılmasını sağlar; ancak çocuğun zihinsel veya uyumsal yeteneğini belirmede kullanılamaz. 116 maddeden ve Kişisel-Sosyal, İnce Motor, Dil ve Kaba Motor olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır (Frakenburg ve Dodds,1990; akt., Öztop, 2008).DGTT, 1 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklara kadar kolayca uygulanabilen, Özellikle süt çocuğunun gelişiminin izlenmesinde ve gelişimsel sapmaların erken tanınmasında önemli yeri olan bir testtir. Bu yönüyle rehabilitasyonun erken dönemde başlaması mümkün olmaktadır (Anlar ve Yalaz, 1996; Apak, 1989; Miller, Onotera, Deinard, 1984; akt., Karasalihoğlu ve ark., 1997).

Okul öncesi çocuklarda (1 ay-6 yaş)  testin uygulamasının kolay olmakla birlikte, iyi bir gelişimsel değerlendirme  yapılabilmesi için testin farklı zamanlarda tekrar edilmesi önerilmektedir(Borowitz, ve Glascoe, 1986; akt., Karasalihoğlu ve ark., 1997). Karasalihoğlu ve arkadaşları (1997) yapmış oldukları bir çalışmanın sonucunda; Denver Gelişim Tarama Testi’nin süt ve okul öncesi çocukların gelişimsel sapmalarının erken dönemde saptanmasına uygun olduğunu; ancak testin birkaç kez tekrarlanarak uygulanırsa daha değerli sonuçlar verebileceğini vurgulamışlardır. Normal çocukların gelişimin izlemek, gelişim geriliğinden şüphelenilen çocukları da değerlendirmek amacıyla DGTT’nin kullanılabileceğini belirtmişlerdir.

Çocuklarda psikolojik gelişimin saptanabilmesi için uygulanan bu test uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Uzman Klinik Psikolog Gözde Tezcan
Çocuk Psikoloğu
Çocuk Psikiyatri ve Psikoloji ile ilgili Herşey...

Randevu için 0 312 466 38 08