Çocuklarda istismar bulguları

Çocuklarda istismar bulguları

Çocuklarda istismar bulguları sıklıkla çocuğun yaşına, oluşturduğu etkiye, sonrasında ortaya çıkan durumlara göre pek çok farklılık gösterebilir. Çocuklarda İstismar Bulgusunun sıklıkla bulgu olmaması olduğu akıldan çıkmamalıdır. Pek çok çocuk ister cinsel ister duygusal, isterse fiziksel bunu anlamladırması için ergenliğe kadar beklemesi gerekebilir. Aşağıdaki makalede Çocuklarda istismar bulgularının neler olduğunu, Çocuklarda İstismarından şüphe edildiğinde neler yapılması gerektiğini, Çocuklarda İstismarına ailelerin nasıl yaklaşmaları gerektiği bilgisine ulaşabilirsiniz.

İstatistiksel sonuçlar gün geçtikçe çocuk istismarı sıklığının arttığını göstermekte. Yapılan çalışmalar her yıl binlerce çocuğun ebeveynleri veya akrabaları tarafından istismara uğradığını göstermektedir. İstismar mağdurlarının ise üzerinde bu travmanın iyileşmesi sıklıkla hızlı olmamaktadır. Çocuk istismarı ile ilgili en uygun yaklaşım erken saptanarak istismarın devamının önüne geçmektir. Diğer yönden erken müdahaleler yaşam boyu devam edebilecek bir sorunun önüne geçerek çocuğun gelecek yaşamını daha sağlıklı devam ettirmesini sağlayacaktır. Bir çocuğun istismar ile ilgili söylediği her söze dikkatle yaklaşılmalıdır.

İstatistiksel sonuçlar gün geçtikçe çocuk istismarı sıklığının arttığını göstermekte (www.aacap.org) . Yapılan çalışmalar her yıl binlerce çocuğun ebeveynleri veya akrabaları tarafından istismara uğradığını göstermektedir. İstismar mağdurlarının ise üzerinde bu travmanın iyileşmesi sıklıkla hızlı olmamaktadır. Çocuk istismarı ile ilgili en uygun yaklaşım erken saptanarak istismarın devamının önüne geçmektir. Diğer yönden erken müdahaleler yaşam boyu devam edebilecek bir sorunun önüne geçerek çocuğun gelecek yaşamını daha sağlıklı devam ettirmesini sağlayacaktır. Bir çocuğun istismar ile ilgili söylediği her söze dikkatle yaklaşılmalıdır.

İstismara uğrayan bir çocukta aşağıdaki istismar bulguları görülebilir.

Öz saygıda azalma
Uygunsuz cinsel davranışlar
Çevresindekilere güvenme ve sevme ile ilgili sorunlar
Öfke patlamaları, bazen yasa dışı davranışlar
Çok çabuk sinirlenme
Kendine veya çevreye zarar verici davranışlar
İntihar düşünceleri
İçe kapanma
Sosyal iletişimde bozulma
Okul başarısında düşme
Sürekli endişe halinde olma
Madde kullanımı
Uyku sorunları
Travmayı sürekli hatırlama rüyada sürekli olarak travmayı görme
Travmayı hatırlatan olaylardan kaçınma
Mutsuzluk, isteksizlik, daha öncesinde yapmaktan keyif aldığı şeyleri yapmak istememe.

Sıklıkla istismar ile ilgili duygusal etkiler ile çocuklar ergenlik ve sonrasına kadar yüz yüze gelmezler. Genellikle yetişkin yaşamlarında ise kendi çocuklarını istismar eden ebeveynler olurlar. Çocukluk döneminde istismara uğrayan yetişkinlerde uzun süreli ve sağlıklı ilişkiler kurma sorunları gözlemlenir. Yetişkinlik döneminde rastlanan en sık sorun güven sorunlarıdır. Çevresindeki kişilere ile sıcak ilişki kurmaktan sıklıkla kaçınma davranışları gözlemlenir. Uzun dönemde depresyon, kaygı bozukluğu, , iş ve akademik sorunların gözlemlenme riski artmıştır.

Erken tanılama ve tedavi yetişkin döneminde gözlemlenebilecek sorunları en aza indirecektir. Travmatik yaşantı ile karşı karşıya kalmış olan çocukta çocuk psikiyatrisi uzmanları ayrıntılı bir değerlendirme yaparak istismara uğrayan çocukta tedavi planı çıkaracaklardır. Diğer yönden tedavi uygulamaları sıklıkla çok yönlü yaklaşımlar içermektedir. Çocuk psikiyatri uzmanı, çocuk psikoloğu, okul rehberli bölümü ve bazen de sosyal hizmet uzmanı tedavi ekibinin içinde sıklıkla yer almaktadır. Diğer yönden ülkemizde çocuk istismarı ile ilgili yaklaşımların çocuk psikiyatrisi açısından çok da uygun olmadığını söylemek mümkündür. Yasal zeminde ağırlaştırıcı bir hüküm olarak bulunan çocuğun travmadan ruhen etkilenmiş olup olmadığına dair ifade anın değerlendirmesini içermektedir. Yukarıdaki yazıda da belirtildiği üzere çocuk istismarı ile ilgili bulguların sıklıkla erken dönemde belirgin bulgu vermemesine rağmen yetişkin yaşamında daha belirgin sorunlara neden olabileceği aşikardır. Bu nedenle çocuk psikiyatrisi açısında bu gibi değerlendirmeler kesinlikle uygun olmayacaktır. Çocuk psikiyatristi tarafından yapılan değerlendirmeler adli sürece yön göstermek amacı ile değil çocuğun gelecek yaşamı boyunca sağlıklı bir şekilde yaşaması temelli olmalıdır.

Dr. Genco USTA

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
cocukpsikiyatri.org - Ankara

Çocuk psikolojisi ve psikiyatrisi ile ilgili herşey....

Randevu içinistismar bulguları 0 312 466 38 00 - 0 542 466 38 88