Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Bozuklukları

Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Bozuklukları
(Anksiyete Bozuklukları)

Kaygı birçok farklı durum karşısında ortaya çıkabilen normal bir duygudur. Ancak bu durumların çoğalması hatta her durumda ortaya çıkabilmesi kişinin yaşam konforunu bozarak günlük yaşantısını etkileyecek seviyeye gelebilir. Çocukluk döneminde ise kaygı veya korkular sıklıkla çocukların dış dünyaya karşı acemilikleri ile ilişkilidir. Çevreyi, dış dünyayı tanıyamayan, neden sonuç ilişkilerini tam olarak kuramayan okul öncesi dönemdeki birçok çocukta farklı korkuların görülmesi doğaldır. Yine bazı gelişimsel basamaklarda ortaya çıkabilecek korkular çocuğun dış dünyaya farkındalığının artmasının da yansıması olabilmektedir. Belirli bir döneme kadar yaşamında sadece her şeye yetebilen anne-babayı barındıran çocuk, zaman içerisinde bu üçgenin dışında farklı bir dünya olduğunu keşfedecektir.

Zamanla bu dünyanın bu üçgenden bağımsız işleyişini gördüğünde diğer bir deyişle çevresel farkındalığının artması ile birlikte korkuların ve endişelerin ilk tohumları atılmaya başlayacaktır. O zamana kadar karşıdan karşıya geçerken yolu kontrol etmeyen çocuk kendisi ve çevresinden bağımsız olarak arabaların kendisine çarpabileceğinden endişe ederek yolu kontrol etmeyi öğrenecektir. Aslında korkuların ilk tohumlarının atıldığı bu süreç birçok kaygı ile ilişkili rahatsızlıkta yöneltilen sorunun yanıtı olabilmektedir. Çocuğun hayata karşı nasıl durması gerektiğini öğrendiği bu süreç içinde anne ve babaların çok endişeli olması çocuğun davranışsal olarak kaygıyı öğrenmesi ile sonuçlanabilir. Diğer yönden anne ve babaların kaygılı bir duruş sergilemesindeki en önemli nedenlerden birisi olan kişilik özellikleri de çocuğun genetik yapısını etkileyerek kolaylaştırıcı bir faktör olabilir.

Çocukluk dönemi normal korkuları nelerdir?

Kaygılar ve korkular hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Birçok alanda koruyucu işlevleri sayesinde bebeklik döneminden yetişkin yaşantısına kadar hayatımızı sürdürmemizi sağlar. Çocuk ve ergenlik dönemlerinde belirli gelişimsel basamaklarda farklı kaygıların görülebilmesi veya belirginleşmesi normal olarak kabul edilir. Örneğin bebekler sıklıkla yabancılardan, yüksek seslerden, hayvanlarda ve anneden ayrılmaya karşı yoğun korku duyabilirler. 4 - 5 yaşlarına doğru bu korkular yerini hayalet, hırsız ve canavar korkuları almaya başlar. 5 yaşlarından sonra bunlara yaralanmalar veya ölümle ilişkili korkular eklenebilir. Ergenlik döneminde ise ergenin dış görünüşü, arkadaş ilişkileri, okul başarısı, hayattaki yeri ile ilişkili endişeler daha baskın olarak yaşanır. Her ne kadar ticari kaygıların ön plana geldiği durumlarda birçok profesyonel tarafından çocukluk ve ergenlik dönemine özel kaygılar bir patoloji ya da hastalık tablosu gibi yorumlanıyor olmasına karşın yapılan bilimsel araştırmalar gelişimsel basamakların ilerlemesi ile birlikte kaygıların çok az bir kısmının yetişkin yaşantısına aktarılabileceğini göstermektedir.   

Çocuk ve ergenlerde kaygı bozukluklarını farklı gruplarda değerlendirmek mümkündür.
Yazıda bahsedilecek rahatsızlıklar sırası ile:

Ayrılık kaygısı bozukluğu (devamı için tıklayınız)

Sosyal fobi (devamı için tıklayınız)

Selektif mutizm (seçici konuşmazlık) (devamı için tıklayınız

Obsesif kompulsif bozukluk (takıntı hastalığı) (devamı için tıklayınız

Travma sonrası stres bozukluğu (devamı için tıklayınız

Dr. Genco USTA

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı

cocukpsikiyatri.org - Ankara

Çocuk psikolojisi ve psikiyatrisi ile ilgili herşey....

Randevu için 0 312 466 38 00 - 0 542 466 38 88