Psiko Egitimsel Profil (PER-R)

Psiko Egitimsel Profil (PER-R)

Otistik çocukların performansının ortaya çıkarmayı kolaylaştırmak ve bireysel eğitim programı hazırlamak amacıyla Psycho-Educational Profile- PEP (1979) geliştirilmiştir. PEP1990 yılında yeniden düzenlenmiş ve PEP-R oluşturulmuştur (Schopler, Reichler, Bashford, Lansing & Marcus, 1990; akt., Girli, 2007).

6ay-7yaş çocuklara, annelere ve öğretmenlere uygulanır. Ayrıca gelişimi gecikmiş 12 yaşına kadar olan çocuklar ve annelerine de uygulanabilir.  Toplam 174 maddeden oluşmakta, iki alanı (gelişimsel ve davranışsal), 11 alt boyutu içermektedir (Öner,2009).

Gelişimsel alan, 16 taklit, 13 algı, 16 ince motor, 18 kaba motor,15 el-göz koordinasyonu, 26 bilişsel performans, 27 bilişsel sözel olmak üzere yedi alt alanda 131 maddeden oluşmaktadır. Davranışsal alan, çocukların otistik davranışlarının yoğunlaştığı alanları dört alt alanda,12 ilişki ve duygulanım, 8 oyun ve materyallere ilgi, 12 duyusal tepkiler ve 11 dil olmak üzere toplam 43 madde ile değerlendirme olanağı sağlamaktadır (Schopler ve ark.,1990; akt., Girli, 2007).

Randevu için 0 312 466 38 08